OSPOD

orgán sociálně-právní ochrany dětí – ne, nesmí ho na vás kvůli AP zavolat