PLDD

Praktický lékař pro děti a dorost, dětský lékař na „obvodu“