VBAC

vaginal birth after caesarian (vaginální porod po císařském řezu)