Situace ale přihrává poptávce po porodech doma a ambulantních porodech, kdy matky podepisují revers a nečekají v porodnici tři až čtyři dny, ale odchází po několika hodinách či dnech. Potvrzuje to i Jana Duřtová, PA specializující se na předporodní a poporodní péči. „Ženy hledají domácí prostředí. Ale rodit doma je nebezpečné, pokud se na to nepřipravují několik měsíců a nemají odborný doprovod. Je to zbrklé rozhodnutí,“ řekla Duřtová.
U ambulantních porodů chybí automatická provázanost poporodní péče. Rodiče si ji musí dopředu zajistit. Bohužel nedostatek pediatrů a současný stav, kdy mají zkrácenou pracovní dobu, chybí jim ochranné pomůcky a nikdo neví, kdo kdy skončí v karanténě, situaci komplikují. „Pomoct se snaží Unie porodních asistentek, která vytváří seznam asistentek, které dělají poporodní péči u matek i dětí a zajišťují odběry z patiček,“ říká Duřtová.

31. března 2020 Deník METRO – Jak je v době pandemie složité přivést na svět dítě? Matky podepisují revers

Během předporodních kurzů jsem s ženami o ambulantním porodu mluvila a vždy jsem doporučovala to, co se tehdy – a někdy ještě bohužel i dnes – doporučovalo: Pokud chcete rodit ambulantně, pak to nikomu v porodnici neříkejte dopředu!
Vy se na to připravte tak, že si zajistíte péči porodní báby, nebo duly. Domluvte se s pediatrem. A pak počkejte na to, jak se budete cítit po porodu. Až se rozhodnete odejít, pak to teprve personálu oznamte. Pokud to řeknete dopředu, většinou se najde důvod, proč by bylo lepší, abyste ještě ten jeden dva dny v porodnici zůstaly…

12. dubna 2019 Porodem vchod! – Ambulantní porod – Alžběta Samková

12. dubna 2019 Ambulantní porod v rakovnické porodnici na kameře Dělníků života

10. dubna 2019 Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky v Nemocnici Na Bulovce prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. o přístupu k rodícím ženám a jejich rodinám, o rozvíjejícím se Centru porodní asistence a také o ambulantním porodu.

Veřejnost velmi udivila skutečnost, že Kate se synem odcházela z porodnice již sedm hodin po porodu. Podle primáře Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí MUDr. Hynka Heřmana, Ph.D., MHA se jednalo o tzv. ambulantní porod. Ten lze domluvit i u nás v České republice.

„Pokud se žena cítí po porodu dobře, dítě je v pořádku, pak lze i u nás odejít z porodnice několik hodin po porodu. Doporučení sice stanovují minimální dobu setrvání v porodnici 72 hodin, nicméně na přání ženy a na základě konzultace gynekologa a pediatra lze tuto dobu zkrátit. Porodníci obvykle trvají na tom, aby žena po porodu setrvala dvě hodiny na porodním sále, kde je kontrolována, a poté se vše řídí zdravotním stavem ženy a dítěte. Nejčastěji se tak děje u žen, jež rodí poněkolikáté a jejichž porod probíhá zcela bez komplikací,” vysvětluje primář Hynek Heřman.

Někdy se časný odchod ženy z porodnice řeší tzv. negativním reverzem, kdy žena lékařům podepisuje dokument, že je seznámena se všemi riziky časného odchodu, ale také s tím, jak se zachovat v případě komplikací.

„Po ambulantním porodu je rodičce také doporučen interval, kdy navštívit svého gynekologa. Žena by také měla informovat předem domluveného dětského lékaře svého dítěte, který je doma v co nejkratším termínu navštíví a dítě zkontroluje,” dodává odborník.

(pozn: odborník hovoří hezky, ale trestuhodně opomíjí informovat veřejnost o službách porodních asistentek)

duben 2018 Novinky.cz – Vévodkyně Kate po porodu

Z našeho pohledu je ambulantní porod určitě lepší než domácí porod.“

Časopis Maminka 1/2018. MUDr. Dušan Kolařík, primář porodnice v Nymburce o ambulantním porodu

Osobně jsem velkým zastáncem kompromisu (mezi domácím porodem a klasikou v porodnici – pozn. redakce) a tím je ambulantní porod. Když žena nemá ráda nemocniční zařízení, muže, lékaře apod., pak je ambulantní porod vynikajícím řešením pro ženu samotnou a zejména představuje bezpečné řešení pro její dítě…. Čerstvá maminka pak může se svým dítětem v náruči po několika hodinách do domácího prostředí.

Časopis Maminka 11/2017. Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. o ambulantním porodu