Screening syfilis je dán vyhláškou č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-306

Dle §7 odst. 3 je prováděno screeningové vyšetření těhotných žen ve třetím a sedmém měsíci těhotenství a po porodu z pupečníkové krve novorozence pomocí jedné specifické a jedné nespecifické reakce.

Odběr pupečníkové krve je prováděn až po přerušení pupečníku z té části, která vede k placentě, odběr lze provést i po porodu placenty i po úplném dotepání pupečníku.

Kde, kdo, kdy, za kolik…

KDE: Vyšetření je prováděno na novorozeneckých odděleních.

KDO: Odběr krve z pupečníku provádí porodní asistentka nebo dětská sestra.

KDY: Po porodu.

ZA KOLIK: Odběr je součást ošetřovacího dne, vyšetření je hrazeno laboratořím ze zdravotního pojištění.