VAROVÁNÍ: Milí rodiče, pohlídejte si, aby se krev miminku odebírala nejdřív 48 hodin od porodu a pata se při odběru nemačkala! Rodiče nám sdělují, že se v porodnicích nabírá krev na NLS moc brzo a špatným způsobem! Dříve odebraný vzorek může znamenat FALEŠNOU negativitu výsledku a Vaše dítě může být ohroženo neodhalenou metabolickou poruchou!

Pokud nestihnete odběr do 72 hodin, není třeba panikařit. Je možné ho provést později, ale ne moc pozdě, protože se kartičky posílají Českou poštou, a proto se také zdrží na cestě do laboratoře. Pokud odeberete např. v sobotu, stejně se bude posílat v pondělí.

Odběr krve z patičky smí provádět také porodní asistentka. Přečtěte si tento právní rozbor („Oprávnění porodní asistentky provádět odběr krve z paty novorozence na laboratorní screening“) a pošlete ho tomu, kdo tvrdí něco jiného.

Historie

Prvním screeningovým programem v České republice, resp. Československu, byl program na vyhledávání pacientů s fenylketonurií (v roce 1958 se vyšetřovala moč dětí na Vinohradské klinice a moč pacientů v psychiatrických léčebnách). V 60. letech v USA prof. Guthrie vyvinul test, kdy se stanovovala hladina fenylalaninu v suché kapce kapilární krve na filtračním papírku. Tato metoda se postupně rozšířila i k nám. Pilotní studie probíhala v letech 1970-1972 a prokázala jednoznačný efekt. Od roku 1975 byl screening zaveden na celém území Československa.

Další chorobou, u níž byl screening zaveden, byla vrozená hypothyreóza. Při pozdní diagnóze vede hypothyreóza k nenapravitelnému mentálnímu postižení. Celoplošný screening byl zaveden r. 1985, a to radioimunanalýzou tyroxinu nebo TSH (thyreoideu stimulující hormon). Od r. 1996 je screening prováděn fluoroimunometricky. V roce 2006 se celoplošný screening rozrostl o kongenitální adrenální hyperplázii. Souběžně s laboratorním screeningem se přidávaly další screeningové programy – vrozená dysplázie kyčelního kloubuvrozená katarakta, pulsy na arteria femoralis či poruchy sluchu.

Současnost

V současné době se díky metodě tandemové hmotnostní spektrometrie (od 1. 10. 2009) jediným analytickým úkonem zachytí při novorozeneckém laboratorním screeningu (web) až několik desítek vrozených metabolických poruch. V současné době se tedy v České republice vyšetřuje ze suché kapky krve celkem 20 chorob:

*Metodika tandemové hmotnostní spektrometrie použitá pro vyšetřování dědičných metabolických poruch může zachytit dalších přibližně 20 onemocnění.

Metodický návod k zajištění NLS a následné péče, Věstník MZ ČR částka 6/2016.

Novorozenecký laboratorní screening není povinný. O jeho výhodách a způsobu provedení je rodič poučen zdravotníkem. Odmítnutí NLS je sepsáno ve formě negativního reverzu.

Správný a šetrný postup odběru krve

Odběrová kartička na novorozenecký laboratorní screening
Odběrová kartička na novorozenecký laboratorní screening

Vyšetření je prováděno ze suché kapky krve ideálně ve věku 48-72 hodin. Do prohřáté patičky novorozence se kopíčkem nebo lancetou provede drobná incize. Kapka krve se nasává na filtrační papírek, až úplně zaplní předtištěný terčík a filtrační papír je viditelně nasáklý z obou stran. Terčík má být nasáknut jednou kapkou, nemají se vrstvit kapky do jednoho terčíku. Patička se nesmí mačkat či ždímat, aby nedošlo k příměsi tkáňového moku. Pak se nechá filtrační papír zaschnout min. 3 hodiny a po zaschnutí se kapky překryjí krycím papírkem, který je součástí kartičky. Kartičky se pak zasílají do laboratoří.

Pokud vás už nikdy nikdo nekontaktuje ohledně tohoto odběru, dopadl výsledek negativně, tedy ze vzorku se neprokázala žádná hledaná metabolická porucha.

Kde, kdo, kdy, za kolik…

KDE: Odběr je prováděn na novorozeneckých odděleních nebo v ordinaci PLDD nebo v domácím prostředí.

KDO: Odběr provádí dětská sestra nebo porodní asistentka.

KDY: Ideálně ve věku 48-72 hodin, někdy je nutné odběry opakovat (např. po podání některých léků matce před porodem nebo dítěti po porodu)

ZA KOLIK: Při odběru na novorozeneckém oddělení za hospitalizace není pojišťovnou extra proplácen, jeho cena je započítána do hospitalizačního dne. V případě ambulantního porodu je povinen zajistit odběr praktický lékař pro děti a dorost, pro tento případ mají PLDD nasmlouván kód výkonu a výkon jim je proplacen pojišťovnou. Nebo si může zajistit rodina odběr soukromou porodní asistentkou u sebe doma, tento výkon není hrazen zdravotní pojišťovnou, ceník má každá porodní asistentka vlastní.
Výkony na pojišťovnu:

https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/93124
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/93121
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/93281
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/81747
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/81749
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/81753

KARTIČKY: Objednávají se u firmy Mar-Con, s.r.o. (v minimálním množství 10 kusů). K dispozici je mají novorozenecká oddělení (jejich cena je součástí ošetřovacího dne). Pokud dělá screening PLDD, tak je jejich cena součástí výkonu (002 – Praktické lékařství pro děti a dorost: 02210 odběr pro novorozenecký screening nebo rescreening). Pokud dělá screening PLDD, ale kartičky nemá a odmítá je objednat, pak někde dostávají rodiče kartičky při propuštění z novorozeneckého oddělení, jinde si je musí rodiče sehnat sami (např. od porodních asistentek). V tomto případě nelze použít výkon 02210 (103 bodů), ale jen odběr kapilární krve 09111 (30 bodů). Na jedno vyšetření je třeba jedna kartička – skládá se ze dvou kusů.
Kartičku pro vaše děťátko můžete také poptat ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky na Facebooku.

Kartičky se suchou kapkou jsou zpracovávány v laboratořích, výkon je plně hrazen zdravotní pojišťovnou laboratořím.

Kontakty na laboratoře

Laboratorní vyšetření dědičných poruch metabolismu (DPM) metodou tandemové hmotnostní spektrometrie provádí:

  • Všeobecná fakultní nemocnice, Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Ústav dědičných metabolických poruch;
  • Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova, 775 20 Olomouc, Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKBL.

Laboratorní vyšetření kongenitální hypotyreózy (CH)kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) a cystické fibrózy (CF) pomocí imunoanalytických metod provádí:

  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Laboratoř novorozeneckého screeningu, Klinika dětí a dorostu;
  • Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9, 61300 Brno, pracoviště Dětská nemocnice, Oddělení klinické biochemie a hematologie.