Screeningové vyšetření sluchu má zjistit všechny děti, které by mohly mít sluchovou poruchu. Toto vyšetření však nezjistí, v jaké části se porucha nachází, ani jak je významná. K tomu pak slouží následná vyšetření u foniatra.

K vyšetření se používá metoda tranzientně evokovaných otoakustických emisí (TEOAE, nebo zkráceně jen OAE). Vyšetření je zcela bezbolestné trvá jen pár sekund. Principem metody je měření projevu aktivity zevních vláskových buněk sluchového aparátu na zvukový podnět.

Přístroj pouští do ucha miminka krátké opakující se zvuky, které zaznamenají sluchové buňky a jako odpověď vytvoří slabý zvuk, který přístroj zachytí citlivým mikrofonem. Pokud je někde problém, odpověď nepřijde. Přístroj je velmi citlivý na šum a okolní hluk, proto se novorozenec nejlépe vyšetřuje ve spánku nebo při kojení a v tiché místnosti.

Hodnocení: OAE jsou výbavné, tj. ucho je v pořádku.

OAE jsou nevýbavné, tj. je třeba vyšetření zopakovat a ev. udělat další vyšetření. Tj. nevýbavné emise neznamenají diagnózu ztráty sluchu.

Otoakustické emise jsou často falešně nevýbavné, stačí trocha mázku ve zvukovodu, který brání přenosu zvuku dál. Proto se vyšetření na porodnici klidně opakuje několikrát. V případě ambulantního porodu se toto vyšetření provádí většinou rovnou na pracovišti foniatrie, které přístrojem disponuje. A pokud je v uchu mazová zátka, rovnou ji lékař může odstranit.

Informace pro rodiče

Cílem screeningu sluchu u novorozenců je včasný záchyt vrozené poruchy sluchu u dětí a zajištění případné následné péče tak, aby se zamezilo zejména opoždění vývoje komunikačních schopností u těchto dětí. Základní vyšetření sluchu je možné provést krátce po narození. Provádí se jednoduchým, nebolestivým měřením. Dítě dostane do zvukovodu jemnou měřící sondu, přístroj vyšle slabý zvukový podnět a zaznamenává odpovědi sluchového ústrojí. Dítě během vyšetření spí. Pokud dojde k vyvolání odezvy, označuje se vyšetření jako pozitivní a znamená to, že je zevní část sluchové dráhy v pořádku (poruchy vnitřní části sluchové dráhy jsou velmi vzácné). Negativní vyšetření – bez získané odpovědi – je potřeba zopakovat. Teprve tehdy, kdy i opakovaná vyšetření jsou bez odpovědi, lze vyslovit podezření na nějakou poruchu sluchu a je potřeba důkladnější vyšetření. Screening tak umožní v případě potřeby včasnou diagnózu a velmi výrazně zkrátí čas pro zahájení vhodné rehabilitace. Výsledek vyšetření se zapisuje do zdravotnické dokumentace dítěte, propouštěcí zprávy dítěte, popř. jiné zprávy lékaře. Vyšetření je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

„Screening sluchu u novorozenců“

Doporučené odpovědi na často kladené otázky:

● Co je screening sluchu u novorozenců za vyšetření, co se s mým dítětem bude dít?

Screening sluchu je vyšetření, které se provádí u spícího miminka od 2. dne po porodu a je naprosto nebolestivé. Sestřička velmi jemně vloží do zvukovodu malou vložku, kde je malý mikrofon a měřič odpovědi. Zvuk z přístroje vyvolává ve sluchové dráze odpověď, která se měří.

 Znamená to, že budeme hned vědět, že naše miminko slyší dobře?

Screeningové přístroje dávají odpověď pozitivní a negativní. Pokud je odpověď přístroje pozitivní, pak můžeme očekávat, že sluch bude v pořádku. Ovšem i v případě, kdy je odpověď negativní, nemusí být přítomna žádná porucha, je to jen ukazatel, že musíme provést další měření, případně podrobnější vyšetření.

● Když je odpověď pozitivní, tak to znamená, že slyší dobře?

Prakticky u všech dětí ano. Je potřeba si ovšem uvědomit, že přístroj zaznamená odpověď pouze části sluchové dráhy a že ve velmi vzácných případech může být porucha skryta jinde.

 Jak na to přijdeme?

Jednak vlastním pozorováním, jednak při kontrolách u vašeho dětského lékaře. V takových vzácných případech reakce na zvuk a řeč u dítěte neodpovídají reakcím, které jsou u stejně starých dětí běžné. Takovým pozorováním se odhalí i poruchy, které by mohly vzniknout až v období po narození.

● Co to znamená, když je výsledek negativní? Naše děťátko neslyší?

To vůbec nelze říct. Je to jen známka, že se test musí opakovat. Stačí například více mazu ve zvukovodu a test může být negativní.

● Co když je i další vyšetření negativní?

Stále neznamená, že musí být sluch zhoršený. Je potřeba ovšem poruchu sluchu vyloučit, nebo stanovit její míru. Pokud by se nějaká porucha našla, pak může být lehčí, středně těžká či těžká. A potom je možné velmi rychle vyzkoušet a začít používat sluchadla. V dnešní době to jsou kvalitní přístroje nastavitelné pro každou sluchovou poruchu. Jejich používání zamezí opožděnému vývoji řeči.

● Můžeme vyšetření nechat sami zopakovat později?

Ano, to je možné, ale požádáte o ně již na ORL, nebo ve foniatrické ambulanci těch zařízení, které příslušné přístroje mají. V tom vám poradí váš dětský lékař. Pokud byste měli podezření, že se vaše dítě nerozvíjí v řeči a komunikaci správně, nebo že se rozvíjet přestalo, pak budou provedena i další vyšetření, aby se vaše obava vyloučila, nebo v případě potvrzení, aby byla zahájena příslušná rehabilitace.

 Je tedy možné, že se porucha sluchu nerozpozná?

Naštěstí je tato možnost velmi vzácná, ale je nutno vědět, že žádný screening nemůže být stoprocentní. Proto také v systému sledování celkového rozvoje dětí sleduje dětský lékař i rozvoj komunikačních schopností ve spolupráci s vámi rodiči.

Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců, Věstník MZ ČR částka 7/2012

Kde, kdo, kdy, za kolik…

KDE: Vyšetření je prováděno na novorozeneckých odděleních nebo v ambulanci foniatrie – ORL.

KDO: Vyšetření provádí vyškolená dětská sestra nebo sestra / lékař na foniatrii – ORL ambulanci.

KDY: Od narození kdykoliv. Je vhodné toto vyšetření časovat tak, aby eventuální korekce sluchové vady byla provedena do 6. měsíce věku.

ZA KOLIK: Výkon je hrazen pojišťovnou smluvním zařízením. (Zdravotní výkony 73028 – screening sluchu u novorozenců a 73029 – rescreening sluchu u novorozenců/ kojenců lze provádět na pracovištích, která jsou vybavena přístrojem pro záznam otoakustických emisí a personálně zabezpečena zaškoleným personálem a vykázat příslušné smluvní zdravotní pojišťovně k úhradě.)