Metodický návod o vyšetřování dětských kyčlí, Věstník MZ ČR částka 8/1996.

Vrozená dysplázie až vykloubení kyčelního kloubu se v ČR týká zhruba 5 % populace. Včasná léčba předchází rozvoji závažnějších poškození kloubu. Vyšetřování dětských kyčlí probíhá ve třech etapách, tzv. systém trojího síta, od narození do 12-16. týdne věku dítěte.

1. etapa – vyšetření po porodu

Nejvhodnější je vyšetření mezi 3-5. dnem života, toto vyšetření provádí ortoped na porodnici. Je-li na porodnici dostupný ultrazvukový přístroj, provádí se rovnou klinické i ultrazvukové vyšetření. Pokud není provedeno ortopedické vyšetření na porodnici, pak má být dítě vyšetřeno co nejdříve po propuštění, ideálně do 3. týdne života.

2. etapa – v 6. až 9. týdnu věku

Všechny děti s negativním nálezem v první etapě jsou znovu vyšetřeny ortopedem klinicky i ultrazvukem. Děti s pozitivním nálezem jsou ihned léčeny. Kontroly jsou doporučené po 4-6ti týdnech.

3. etapa – mezi 12. a 16. týdnem života

Třetí vyšetření ortopedem, opět klinické i ultrazvukem, jen v případě diagnostických rozpaků je indikováno rentgenologické vyšetření. Všechny podezřelé či léčené případy jsou dále sledovány.

Možné výsledky UZ vyšetření:

  • Typ Ia – fyziologický nález, vyzrálé kyčle s dobrým kostním vývojem acetabula a ostrým kostěným okrajem stříšky, hodnota úhlu alfa větší než 60 st., beta pod 55 st.
  • Typ Ib – fyziologický nález, kyčle s dobrým kostním vývojem acetabula, rozšířená baze kost. stříšky a oblý kostěný okrajem stříšky, hodnota úhlu alfa větší než 60 st., beta nad 55 st.
  • Typ IIA – fyziologický nález u dítěte do 3 měsíců věku – prodloužení osifikace, dostatečný vývoj acetabula, zaoblení vrcholu kostěné stříšky, alfa 50 – 59 st., beta nad 55 st.
  • Typ IIB – opožděná osifikace – prodloužení osifikace nad 3. měsíce věku, alfa 50 – 59 st., beta nad 55 st.
  • Typ IIC – „ohrožená kyčel“, centrovaná kyčel, nedostatečný vývoj acetabula, oploštělý okraj kost. stříšky, alfa 43 – 49 st., beta pod 77 st.
  • TypIID – decentrovaná kyčel, nedostatečný vývoj acetabula, oploštělý okraj kost. stříšky, alfa 43 – 49 st., beta nad 77 st.
  • Typ III – decentrovaná kyčel, insuficientní vývoj acetabula, plochý okraj kost. stříšky, těžký stupeň dysplázie, alfa pod 43 st.
  • Typ IV – decentrovaná kyčel, nejtěžší stupeň dysplázie, insuficientní vývoj acetabula, plochý okraj kostěné stříšky, deformace chrupavčité stříšky s ev. repoziční překážkou (labrum).

Žádnou léčbu nepotřebují nálezy Ia, Ib a IIa. K léčbě pomocí abdukční pomůcky jsou indikovány typy IIB, IIC. K léčbě trakcí na specializovaných ortopedických odděleních jsou indikovány typy IID, III a IV. Preventivní široké balení je neopodstatněné, běžně dostupné papírové pleny správné velikosti zcela splňují požadavek abdukčního balení.

Kde, kdo, kdy, za kolik…

KDE: Vyšetření je prováděno ortopedem na novorozeneckém oddělení, následná vyšetření jsou prováděna v ortopedických ambulancích. Tip pro Brňáky: Orto Poul (pozor, jen Hustopeče, v Brně se vyšetření platí).

KDO: Vyšetření provádí lékař – ortoped.

KDY: První vyšetření s ultrazvukovým zobrazením kyčlí má proběhnout do tří týdnů od porodu.

ZA KOLIK: Výkon je hrazen ortopedům plně zdravotními pojišťovnami.