Metodické opatření k celoplošnému screeningu vrozené katarakty v ČR, Věstník MZ ČR částka 9/2005

Vyšetření na vrozený zákal oční čočky lze provést kdykoliv po narození, ideálně má být provedeno do 4 týdnů života novorozence. Vyšetření provádí neonatolog, pediatr nebo vyškolená sestra. Novorozence, který neprojde péčí neonatologa v ústavním zařízení, doporučí pediatr, resp. praktický lékař pro děti a dorost k vyšetření oftalmologem nejpozději do 4 týdnů života.

Nejsnáze se dá novorozenec vyšetřit, když je klidný, bdí a otevře oči. Snáze otevře oči v místnosti, kde je šero. Světlo z oftalmoskopu pronikne skrz oční čočku do nitra oka, kde se odrazí a vyšetřující vidí červený terč – odraz prokrvené sítnice. Stejný efekt lze pozorovat jako tzv. červené oko na fotografii osvětlené např. bleskem.

Hodnocení:

Červený reflex výbavný (stačí jej zahlédnout i velmi krátce) = test negativní, optická média v ose vidění jsou čirá.

Červený reflex nevýbavný = test pozitivní, optická média nejsou čirá nebo jde o metodickou chybu při vyšetření, pak je indikováno vyšetření oftalmologem do týdne.

Kde, kdo, kdy, za kolik…

KDE: Vyšetření je prováděno na novorozeneckých odděleních nebo v oční ambulanci. Může jej provést i vyškolený PLDD.

KDO: Vyškolená dětská sestra, vyškolený dětský lékař, oční lékař.

KDY: Kdykoliv od porodu do 4 týdnů věku. Vyšetření lze provést i později, ale pak může být zbytečně pozdržena nutná léčba.

ZA KOLIK: Vyšetření za hospitalizace na novorozeneckém oddělení není pojišťovnou extra propláceno, jeho cena je započítána do hospitalizačního dne. Není-li vyšetření provedeno za hospitalizace je povinen zajistit vyšetření praktický lékař pro děti a dorost (PLDD), vypíše žádanku k provedení screeningu u očního lékaře. Oční lékař může provést celé oční vyšetření (i s rozkapáním očí pomocí kapiček, které roztáhnou zornici) nebo jen screeningové vyšetření (bez pomocí kapek), toto vyšetření je očnímu lékaři hrazeno pojišťovnou. Od roku 2019 má být screeningové vyšetření vykazováno samostatně.