Než porodím

Tuto otázku jste dostali u vstupu do skupiny Ambulantní porod a péče porodní asistentky na Facebooku. Odpověď najdete zde.

Ano. Přibližně 16 % matek, které porodily ambulantně, mělo Rh faktor negativní.

Dozvěděla jste se, že máte Rh negativní faktor v krvi. Pokud je otec dítěte také Rh negativní, nic navíc neřešíte. Dítě bude mít Rh faktor také negativní.

Pokud je otec dítěte Rh pozitivní, nebo to nevíte, budete řešit po porodu podání injekce anti-D protilátek do svalu.

Co je to Rh faktor a jaká rizika existují po porodu Rh negativní matky?

Je třeba provést u dítěte krevní zkoušku, aby se zjistilo, jaký Rh faktor dítě zdědilo – zda po otci Rh + nebo po matce Rh -. Pokud dítě zdědilo Rh faktor po matce, opět rodiče nemusí dalšího nic řešit. Pokud zdědilo Rh faktor po otci – tedy je Rh pozitivní – pak je vhodné matce po porodu do 72 hodin podat injekčně látku obsahující anti-D protilátky (více zde).

V těhotenství se protilátky kontrolují ve 20. a ve 33. – 34. týdnu těhotenství a injekčně se podávají pro případ, že by došlo ke krvácení, předčasnému porodu, dělala se amniocentéza apod., kde by se mohla krev dítěte a matky smísit. Imunizace trvá asi 12 týdnů.

Je více možností, jak se k injekci může matka dostat, a je na její zodpovědnost, kdo jí injekci podá.

  1. Krevní zkouškou v nemocnici se přijde na to, že dítě je Rh pozitivní. (Krev na krevní zkoušku se odebírá z pupečníku, nebere se dítěti.) Zdravotník zavolá výsledky rodičům a matka se dostaví na píchnutí injekce v nemocnici. Úkon by měl být účtován ze zdravotního pojištění. Pokud se toto stihne ještě před odchodem matky a dítěte z porodnice, je to pro ně nejjednodušší způsob, jak toto všechno vyřešit.
  2. Injekci si žena může sehnat jiným způsobem. Ambulantní gynekolog může vydat recept a žena si lék vyzvedne po objednání v lékárně. Lék bude hradit sama a stojí přibližně 1000 Kč v roce 2020. Pozor! Lék se skladuje při určité teplotě – bude tedy vhodné ho transportovat do lednice ve k tomu uzpůsobené přepravce. Lék injekčně podá doma porodní asistentka nebo jiná osoba, která umí podávat injekčně léky do svalu. Je to vaše tělo, vaše odpovědnost.
  3. Ambulantní gynekolog vám lék může podat ve své ordinaci sám, nebo jeho zaměstnanec.

Pokud můžete, proberte otázku imunizace po porodu se svým ambulantním gynekologem. Už před porodem.

Jsem v 36. týdnu a mám méně plodové vody a vysoký krevní tlak. Dítě je také drobnější (odhad 2650 g), ale roste a prospívá.

Pokud jde o čerstvou nedělku, propouští ji porodníci, pokud je zdravá, nekrvácí, nemá jiná přidružená onemocnění, která musí sledovat v nemocnici a není v bezprostředním ohrožení života. Propouští ji také samozřejmě, pokud ona se na to již cítí! Je dobré se seznámit s poporodními riziky pro matku. Nicméně, toto jsou obecná rizika pro každou šestinedělku, nejen tu, která se chystá rodit ambulantně.

Pokud jde o miminko, dětští lékaři se řídí také Věstníkem MZ vydaným v srpnu 2013, jehož celé znění najdete i na našem webu v sekci Dokumenty. Mimo jiné se v něm píše, jaké dítě lze propustit před uplynutím 72 hodin. 72 hodin je čas, který si Neonatologická společnost stanovila jako nejkratší čas, během kterého se po porodu projevují vrozené vady u dítěte.
Pasáž přímo pro vás: „Za fyziologického novorozence je považován donošený novorozenec (trvání těhotenství 37+0 až 41+6 týdnů a dnů), s hmotností nad 2 500 g a který je bez zjevných známek patologie.“

Jestli tedy je vaše těhotenství staré dnes 35+0 – 35+6 (píšete 36. týden), pak by bylo vhodné, aby miminko zůstalo v bříšku alespoň ještě týden nebo víc, aby dozrálo do 37+0. Máme zaznamenané odchody dětí od 37+0. Konkrétně v období 36+0 – 36+6 loni (2019) právě jedno dítě a 37+0 – 37+6 celkem 9 dětí. Letos (2020) byly už 2 děti narozené ve stáří 37+0 – 37+6 propuštěny dřív než 72 hodin po porodu. Děti neměly po porodu žádné obtíže. Odešly v průměru 18 hodin od porodu. Šest rodin z 9 si zajistilo následnou zdravotní péči i doma, nejčastěji komunitní porodní asistentku nebo návštěvu dětského lékaře.

Určitě zvažte mít na telefonu nějakou laktační poradkyni – shánějte ji už dnes. Nebo jinou ženu, která dlouhodobě kojila své děti. Kdo je připraven, není překvapen.

Další otázkou je, v jaké porodnici přivedete své dítě na svět, protože ne každý kolektiv zdravotníků je ochotný jednat podle doporučení MZ. Mohou jednat pod tíhou vlastního strachu, zvyklostí a silou silnějšího. Proberte s nimi následující péči o dítě, postupy atd. Pomoci vám k tomu může náš dokument Rukověť ambulantního porodu. Stáhněte, vytiskněte a přečtěte. Rukověť v roce 2019 pomohla každé třetí rodině v hladším odchodu z porodnice. S možnými riziky pro dítě a jejich následné řešení, s tím by vás měl zdravotnický personál porodnice seznámit, zjistit, že jim rozumíte, poskytnout vám možnost klást jim otázky. To vše se s vámi sepíše a říká se tomu reverz. Důkaz pro ně, že vás seznámili s možnými riziky vašeho jednání.

Jak vidíte, vyvolávání porodu uměle nemá přímou souvislost s nutností následné poporodní hospitalizace vás s miminkem.

Není to nezbytné.

Můžete to tam uvést jako možnou variantu, ale nemusíte. Obecně spíše nedoporučujeme ambulantní porod jakkoli zmiňovat jako váš záměr před porodem. Dejte na svůj pocit, v jaké porodnici budete rodit, jaké tam máte vztahy a jakou zkušenost s ambulantním porodem má zdejší personál.

Pokud ambulantní porod uvedete před porodem, může se stát, že se někdo pokusí vám v něm zabránit. Jste s dítětem v tuto chvíli ta slabší strana, jste na jejich hřišti.

Na druhou stranu, můžete ho tam uvést a také si to po porodu rozmyslet a pokračovat v hospitalizaci.

Po porodu

Pokud matka nebo dítě není v bezprostředním ohrožení života a nepotřebují ani jeden neodkladnou péči, cítí se dobře a projeví zájem ukončit pobyt v porodnici, mohou odejít kdykoli. Zároveň by se mělo jednat o donošeného novorozence. Jak mají zdravotníci jednat při propouštění novorozence mladšího 72 hodin domů popisuje Věstník MZ.

Je třeba zmínit, že „ambulantní porod“ de facto neexistuje a reálně se jedná o předčasné ukončení hospitalizace na oddělení šestinedělí (matka) a na oddělení novorozeneckém (dítě). Proto se může stát, že vás porodnice informuje, že ambulantní porod neprovádějí, nicméně bránit vašemu odchodu – mimo přímého ohrožení života – nemohou.

Pečující zdravotní personál porodnice vás seznámí s případnými riziky u matky a dítěte a poradí vám, jak a kde řešit případné komplikace. Seznámí vás s doporučenými vyšetřeními novorozence, které by se provedly během pobytu v porodnici. S těmi se můžete seznámit i díky naší Rukověti ambulantního porodu.

Toto informování vás se nazývá negativní reverz, který slouží porodnici jako potvrzení, že vás se vším seznámili, že jste vše pochopili a mohli klást doplňující otázky. Je fér negativní reverz podepsat. Jedním rodičem.

Předpokládáme, že u normálního porodu si na porodním sále dáte zlatou dvouhodinku. Mezitím se vyřídí vše administrativní pro váš odchod. Pokud chcete odejít přímo z porodního boxu/ sálu a nechcete se nechat přeložit na oddělení šestinedělí. S touto praxí mají zkušenost mnohé porodnice –Podolí, Brno – Milosrdných bratří, Vyškov

Také po přeložení na oddělení šestinedělí můžete odejít kdykoli.

Pokud nemáte navazující péči komunitní porodní asistentky a nevíte, kdo by odebral novorozenci krev z patičky, bude lepší zůstat v porodnici alespoň 48 hodin. V tu dobu nejdříve se doporučuje tento odběr provést.

Stanovisko odborných společností zatím stále zní, že se doporučuje, aby dítě po porodu bylo hospitalizováno nejméně 72 hodin, tedy 3 dny. V procesu je úprava tohoto doporučení na 48 hodin.

Pokud se budete po porodu vracet do porodnice, budete přijati spolu na dětské oddělení nemocnice. Tedy ne zpátky na porodnici, ne na novorozenecké oddělení / oddělení šestinedělí. Je to z hygienických důvodů.

Několik málo nemocnic přijímá navrátivší se matku a dítě „do porodnice“.

Připravte si vlastní dokument!

Potvrzení od budoucího pediatra o budoucím registrování přeživšího novorozence nelze vymáhat ani po budoucím pediatrovi budoucího přeživšího novorozence, ani po rodičích. Žádný zákon o potvrzení neexistuje. Více zde. Vy a otec miminka jste jeho zákonnými zástupci, pokud nerozhodne soud jinak. Tudíž vám ho nesmí nikdo v porodnici sebrat a pak vydávat. Patří k vám. Nejvíc k matce.

Občanský zákoník (nový) | Zákon č. 89/2012 Sb. – Oddíl 3 – Rodiče a dítě (v aktuálním znění) § 882

(1) Zadržuje-li jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě předala; to platí i mezi rodiči navzájem. Toto právo má i ten, kdo o dítě oprávněně pečuje.

Není. Ani souhlas s hospitalizací téhož dítěte nepodepisují oba rodiče.

„To je jak kdybyste s dítětem šla do restaurace a normálně by Vás usadili a obsloužili. A když byste chtěla odejít, tak najednou by vyžadovali souhlas otce a dokud byste ho neměla, tak byste byla nucená s dítětem setrvat a pokračovat v konzumaci.“ pravnička Z. Candigliota

V novele zákona o zdravotních službách již tato část (o podpisu obou rodičů) není. Pokud vám tedy lékař argumentuje, že je to povinnost ze zákona, nechte si ten zákon od něj ukázat.
Občanský zákoník: § 32 odst. (2) Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.

A dále: dle Občanského zákoníku, pododdíl 3, § 876, ods. (1): „Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.“ a (3) „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.“

A v dobré víře znamená, že lékař nemá důvod se domnívat, že druhý (nepřítomný) rodič s tím nesouhlasí. Rovněž ukončení hospitalizace není totéž, co ukončení péče o dítě, ta bude dále poskytována, ať už pediatrem nebo jiným zdravotníkem, kterého si k tomu rodiče vyberou.

Kopie dokumentace vám musejí vydat. Je možné nafotit si ji vlastním fotoaparátem nebo telefonem. Pokud jde o dokumentaci k právě hospitalizovanému pacientovi, můžete do ní nahlížet po ústní žádosti za přítomnosti lékaře v dohodnutém termínu. Není třeba písemné žádosti a „specialisty“ jako v případě materiálů archivních.

Mohou vám ji ale poslat domů poštou, nebo k vašemu gynekologovi (porodopis) nebo PLDD (zpráva o novorozenci). Také se můžete domluvit tak, že se pro dokumenty na oddělení staví osobně otec dítěte další den. Nebo jiný den, kdy bude „technika“ fungovat. Porodnice nemůže fungovat bez přítomnosti zdravotního personálu nebo jejich zástupců.

Pokud najdete v dokumentaci nedostatky (špatně uvedené informace, zákroky, které nebyly provedeny, léky, které nebyly podány – nebo naopak nebylo zapsáno, co bylo provedeno; nebo dokonce hodnotící až ponižující informace o vás jako pacientovi), máte právo žádat o nápravu a zápis v souladu s tím, k čemu skutečně došlo.

Není. Úhrada porodu není podmíněna následnou hospitalizací/vězněním. Co pojišťovna nemocnici skutečně neuhradí, je následná hospitalizace, proč by taky měla, když vám ji nebudou poskytovat. Vám také pojišťovna (až na výjimky) nehradí návštěvy soukromé PA, která o vás pečuje, což zase nezajímá nemocnici… V případě této manipulace kontaktujte svou pojišťovnu. Posléze si také na výpisu úhrad zkontrolujte, zda pojišťovně nemocnice přece jen hospitalizaci nevyúčtovala.

Nespokojenost s výší úhrad za samotný porod si bohužel musí nemocnice řešit s kompetentními institucemi, nemůže kvůli tomu omezovat práva klientů.

Ani v nejmenším.

Zaplatím léčení, protože jsem odešla na negativní reverz, a chci opět pomoci?

Podle § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebudete platit za ošetření, i když jste předtím odešla na reverz.

Registrace u dětského lékaře

Zůstane naše dítě bez péče?

Zákon nepřipouští v dostupnosti lékařské péče diskriminaci na základě věku. Požadavek pediatra na stáří dítěte není pro vás jako klienta závazný, jde o starší metodické opatření MZ ČR, zneplatněné v Článku 5 novějšího metodického návodu MZ ČR, který naopak v Článku 2, odstavce c) 1. a 2., přímo předjímá, že pediatr nehospitalizovanému novorozenci potřebná vyšetření zajistí.

(Dodejme, že metodické opatření MZ ČR je pro fakultní nemocnice závazné. Musí je respektovat, v aktuální verzi; pro ostatní zařízení závazné není, nicméně to neznamená, že pro ně nejsou závazné zákony jako takové, z nichž metodické opatření vychází. Pro ně je to postup, který jim může usnadnit orientaci v problematice, a současně je to pro ně v případě, že zvolí jiný postup, určitý „normativ“, kterým se bude poměřovat případný spor vzniklý z potenciálních protiprávních kroků tohoto zařízení.)

Pokud v této věci není s dětským lékařem řeč, je třeba kontaktovat pojišťovnu, jednak s tím, že se k vám takto chová a hodlá ponechat vaše dítě bez péče. Jednak proto, aby vám našli jiného pediatra, který minimálně základní vyšetření v prvních pár dnech poskytne, registrovat dítě nutně nemusí.

Pokud oslovený pediatr odmítá přijmout dítě do péče, má podle § 48, odst. 5 Zákona o zdr. službách povinnost o tom vystavit potvrzení včetně uvedení důvodu nepřijetí.

Péči o dítě však může poskytovat i jiný zdravotník a obdobná profese. K péči o fyziologického novorozence je kvalifikovaná mimo neonatologa a pediatra i porodní asistentkaSmí o novorozence pečovat porodní asistentka? Jak vypadá péče porodní asistentky u vás doma?

V případě vstřícné porodnice se také můžete nechat ambulantně vyšetřit u nich. Stejně jako dát udělat vámi zvolené testy. Nejméně doporučeníhodná varianta je nedělat nic a čekat. Ale ani ta není nelegální.

Stáhněte si Rukověť Ambulantního porodu a připravit se na schůzku s pediatrem lépe!

Edit: 31. 3. 2020: V současném pandemickém stavu Česká neonatologická společnost počítá s ambulantním porodem.

Zdravotní průkaz je neprodejný a můžete ho kromě porodnice, ambulance PLDD dostat i od vaší porodní asistentky. Pokud ho nebude mít ani ona, můžete si napsat na Státní zdravotní ústav. Pomůže vám zde paní Lenka Švábová (lenka.svabova@szu.cz). Napište ji do e-mailu, proč jste průkaz nedostali, a ona vám ho nechá poslat poštou na vaši adresu obratem.

Zdravotní (a očkovací) průkaz si také můžete stáhnout a vytisknout.

Nemá. Navíc vědomě lže. Zdaleka ne každá nemocnice disponuje neonatologem, v porodnici novorozence vyšetřují lékaři s atestaci dětského lékařství, která je společná i pro PLDD.

Takto by nemohl přijímat do péče ani děti, které opustí běžnou porodnici po 72 hodinách. Ani ty často neonatolog nevidí. (A to nemluvíme o tom, že se v nemocnicích poměrně běžně vyskytují neatestovaní pediatři. Ti pro absenci zkušeností mohou opominout něco, co zkušený praktický lékař okamžitě zachytí…)

Vyšetření dítěte po porodu

Povinná nejsou žádná. Ani nejsou právně vymahatelná. Jsou doporučená. Kdyby byla povinná, tak by v případě jejich nesplnění byly definovány pokuty, tresty. A to nejsou. Více informací o vyšetření novorozence.

Zákonný zástupce dítěte by měl zajistit novorozenci propuštěnému před uplynutím 72 hodin od jeho narození do vlastního sociálního prostředí, do 24 hodin po propuštění, zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a provedení odběru krve 48 až 72 hodin po narození na screening dědičných metabolických poruch u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Věstník MZ 08-2013

Doporučuje se rodičům, aby k PLDD zašli do 24 hodin od propuštění z porodnice. Není to povinnost, ani zákonem nařízeno, je to rodičům doporučeno.

Tento věstník však zcela ignoroval profesi porodní asistentky, která je pro péči o novorozence také zcela kompetentní, studiem i praxí.

(1)
Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může
a) poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-právních ve spolupráci s odpovědnými orgány,

c) podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházet jeho komplikacím,

e) sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, rozpoznávat u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná opatření,

g) ošetřovat porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po porodu,

j) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče,

(2)
Porodní asistentka může poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádět jeho první ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace.

VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011  § 5

Utrpení dítěte není součástí odběru, a ani není žádoucí. V prvé řadě je třeba nenechat se od dítěte oddělit, pak ho můžete uklidňovat například kojením, držením v náručí. Pata se musí pořádně nahřát a nesmí se silně mačkat, tím se může dokonce odběr znehodnotit.

O poskytování péče dítěti, jakož i o poskytovateli této péče rozhodujete vy jako zákonní zástupci: pokud tedy vidíte, že se schyluje k odběru špatným způsobem (nikdo nenahříval patičku, surově ji mačkají, neberou lancetu, ale jehlu – drobná incize je méně bolestivá a obvykle efektivnější než vpich), můžete odběr ukončit a najít jiné zařízení, kde vám nebudou týrat dítě a znehodnocovat materiál špatným provedením odběru.

Také je vhodné podat zpětnou vazbu tomu zařízení, které odběr provádí špatným postupem, Koordinační centrum novorozeneckého screeningu pro Českou republiku zajišťuje školení, která personál naučí odběry provádět korektně – chybně provedené screeningy můžete oznámit i zde.

Znovu je třeba dodat, že tento screening není povinný, je vázaný na váš informovaný souhlas a je možné ho odmítnout (což vzhledem k povaze nemocí a komplikací při prodlení s jejich zjištěním nemůžeme doporučit, ale vaše práva vám nikdo nesmí brát, dokonce ani my ne 😀 ).

Kartičky se podle vyhlášky o zdr. dokumentaci (č. 98/2012 Sb.) uchovávají pět let, potom se skartují. V případě, že by chtěli váš anonymizovaný vzorek použít např. pro studii, musí vás požádat o souhlas. Součástí takového zpracování nikdy není propojení vzorku krve s osobními údaji. K jiným účelům nelze vzorky využít.

Proč mohou? Není to jejich povinnost, oni rozhodují, jakou péči poskytují nebo jsou ochotni poskytovat – tedy co se týká návštěvní služby, odběrů apod.).

  • kód 02200: návštěva novorozence dětskou sestrou (body 157, čas 60 min)
  • kód 02210 odběr pro novorozenecký screening nebo rescreening (body 73, čas 5 min)
  • kód 02245 sledování novorozenecké žloutenky metodou transkutánní bilirubinometrie (body 58, čas 5 minut, cena přístroje cca 40 tis. Kč)
  • kód 01150 návštěva praktického lékaře u pacienta (body 60, čas 0 – je k tomu vykázán kód provedeného vyšetření)
  • kód 01160 návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19-22 hod. (body 100, čas 0) – nejedná se o LSPP, ale že váš PLDD na vaši žádost nebo z jiného důvodu v době mimo své ordinační hodiny přijede k vám domů obdobně pak výkony:
  • kód 01170 návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22-06 hod. (body 200)
  • kód 01180 návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo pracovního klidu (body 200)