Ambulantniporod.cz je informační kampaň.

Jsme rodiče, kteří mají výborné, dobré i špatné zkušenosti s péčí o ženu ve fertilním období jejího života a její děti, kterou poskytuje Česká republika. Chápeme porod a narození dětí jako důležitou rodinnou událost, která v rodině přetrvává desetiletí. Pomáháme dobrovolně ostatním rodinám nacházet informace o péči v českých porodnicích.

Po zralé úvaze a mnoha vážných debatách neposkytujeme podporu, která spočívá v tom, že bychom dělali cokoli za rodiče. Poskytneme vám psychickou oporu ve vašich rozhodnutích, podklady a informace, ale je třeba abyste se o své děti a svou rodinu naučili bojovat především sami. Nechceme být nástupci zdravotníků v přebírání cizích rodičovských kompetencí.

Kampaň Ambulantniporod.cz je provozována a rozvíjena pomocí téměř nulových nákladů. Je do ní vložen především čas a zkušenosti dobrovolníků.

Suplujeme všechny veřejné složky pomoci rodičům, které dnes selhávají.

Ambulantniporod.cz se připojil k dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujícím rezolucím přijatých Světovým zdravotnickým shromážděním WHO.


Eliška Vlasta Kupšovská, DiS., marketing
kupsovska@ambulantniporod.cz

Gehenna, sprostý podruh (nekontaktujte mě)

Marie Karasová, data manager
maruskakaras@gmail.com


SPOLUPRÁCE

SpoKojení, z.s.
Šestinedělky.cz
Aperio
Biostatistička.cz
Česká asociace dul
Česká ženská lobby
Unie porodních asistentek
Liga lidských práv
Jemné zrození
MUDr. Marcela Peremská
Mgr. Věra Jedličková

NESPOLUPRÁCE

Výrobci, média a osobnosti, které porušují Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a navazující rezoluce přijaté Světovým zdravotnickým shromážděním WHO.