Ambulantniporod.cz je informační kampaň.

Jsme rodiče, kteří mají výborné, dobré i špatné zkušenosti s péčí o ženu ve fertilním období jejího života a její děti, kterou poskytuje Česká republika. Chápeme porod a narození dětí jako důležitou rodinnou událost, která v rodině přetrvává desetiletí. Pomáháme dobrovolně ostatním rodinám nacházet informace o péči v českých porodnicích.

Po zralé úvaze a mnoha vážných debatách neposkytujeme podporu, která spočívá v tom, že bychom dělali cokoli za rodiče. Poskytneme vám psychickou oporu ve vašich rozhodnutích, podklady a informace, ale je třeba abyste se o své děti a svou rodinu naučili bojovat především sami. Nechceme být nástupci zdravotníků v přebírání cizích rodičovských kompetencí.

Suplujeme všechny veřejné složky pomoci rodičovství, které dnes selhávají.


Eliška Vlasta Kupšovská, DiS., marketing manager
info@ambulantniporod.cz

Gehenna, sprostý podruh (nekontaktujte mě)

Marie Karasová, data manager


SPOLUPRÁCE

SpoKojení, z.s.
Šestinedělky.cz
Česká ženská lobby
Unie porodních asistentek
Česká asociace dul
HPNP
Liga lidských práv
Jemné zrození
Aperio
MUDr. Marcela Peremská
Mgr. Věra Jedličková
Biostatistička.cz

NESPOLUPRÁCE

Česká vagilérka spolu s MZ ČR