Tento screening není zaveden rutinně ve všech porodnicích, jedná se o doporučené screeningové vyšetření, které provádí zaškolený lékař pediatr, dětský nefrolog nebo radiolog.

Vyšetření ledvin ultrazvukem se provádí nejčastěji 3. – 6. den po porodu, protože dříve není ještě moč tvořena v dostatečném množství a výsledek by mohl být falešně negativní. Při ultrazvukovém vyšetření se hodnotí uložení ledvin, jejich velikost, tvar a kalichopánvičkový systém (KPS). Některé děti mají již prenatálně zjištěné rozšíření KPS či jinou vrozenou vadu uropoetického ústrojí z těhotenských screeningových ultrazvuků.

Nejsledovanější je údaj o šířce KPS. Mírné rozšíření KPS, nebo také hypotonie KPS je nejčastější a v 80 % vymizí v průběhu 1. roku života. Protože však nelze odlišit případy spontánně regredující od závažnějších stavů, jsou nutné opakované ultrazvukové kontroly k hodnocení vývoje. Hypotonie nemá vliv na funkci ledvin, ale dítě je více ohroženo močovou infekcí. Proto je vhodné při jakémkoliv horečnatém infektu vždy vyšetřit i moč.

Dilatace KPS 3. stupně už signalizuje závažnější vrozenou vadu, ohrožuje funkci ledvin a je i vysoké riziko infekce močových cest. Mezi hlavní příčiny patří obstrukce (překážka odtoku moče) a reflux (zpětný návrat moče z močového měchýře do ledviny). Řešení je často operační.

Kde, kdo, kdy, za kolik…

KDE: Vyšetření je prováděno na novorozeneckých odděleních, v ambulanci dětského nefrologa, na radiodiagnostickém oddělení.

KDO: Vyšetření provádí vyškolený dětský lékař, dětský nefrolog, lékař UZ pracoviště.

KDY: Od cca 3-6. dne po porodu narození kdykoliv, nejlépe do 3 měsíců od porodu.

ZA KOLIK: Výkon je hrazen pojišťovnou smluvním zařízením, za hospitalizace není zvlášť hrazen, je součástí ošetřovacího dne.