Puls na obou stehenních tepnách by měl být dobře hmatný, stejný oboustranně. Pokud jsou pulsy slabě hmatné, může být přítomna koarktace aorty – tedy zúžení aorty.

Kde, kdo, kdy, za kolik…

KDE: Vyšetření je prováděno na novorozeneckých odděleních nebo v ambulanci PLDD.

KDO: Vyšetření provádí dětský lékař nebo PLDD.

KDY: Od narození kdykoliv. Toto vyšetření je součástí všech preventivních prohlídek dítěte.

ZA KOLIK: Výkon je součástí celkového vyšetření dítěte.