Chci svoji porodní asistentku

Na začátku dubna tohoto roku založila porodní asistentka Veronika Hažlinská iniciativu za lepší dostupnost péče porodních asistentek. Na Facebookových stránkách informuje o tom, jak současný systém (ne)funguje a upozorňuje na problémy, se kterými se ženy v průběhu těhotenství, při porodu či v šestinedělí mnohdy potýkají. Iniciativa také mapuje a komentuje politické dění, které se porodnictví týká. 

Aktuálně míří do Poslanecké sněmovny PČR ke třetímu čtení pozměňovací návrh poslankyně Olgy Richterové k novele zákona o zdravotním pojištění, který by umožňoval porodním asistentkám provádět návštěvy hrazené z veřejného zdravotního pojištění v těhotenství a především po porodu bez nutnosti indikace lékaře. O přijetí pozměňovacího návrhu budou hlasovat všichni poslanci, a jelikož povědomí o problematice není mezi politiky velké, adresuje porodní asistentka Hažlinská poslancům otevřený dopis. V něm mimo jiné zmiňuje i potřebu zajištění poporodní péče pro ženy, které se rozhodnou pro ambulantní porod

Vzhledem k tomu, že sami vnímáme, jak je nyní zajištění péče pro rodiny po porodu problematické, tak tento otevřený dopis velmi podporujeme. 

Pokud byste se i vy chtěli připojit s podpisem, můžete tak učinit na www.chcisvojiporodniasistentku.cz