Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

Kurzívou označujeme pochybné, škrtnutím pak vysloveně protiprávní požadavky:

Odpovídá primář MUDr. Marek Vaca:

Standardní doba hospitalizace novorozence s matkou po nekomplikovaném spontánním porodu je 4 dny, kdy 3. – 4. den po porodu jsou propouštěni domů. V naší porodnici postupujeme dle doporučení ČPS: Ambulantní porod není v naší zemi pravidlem, nemůže být tedy vypracován ani žádný standardní postup. Důvodem je skutečnost, že Česká neonatologická společnost nedoporučuje propuštění novorozence před 72. hodinou života, a to hned z několika důvodů – v této době může dojít k odhalení celé řady dosud skrytých patologických procesů, které při časném propuštění nelze rozpoznat a miminko tak může být ohroženo na zdraví či dokonce na životě. Mezi tyto patologie patří zejména vrozené infekce, vrozené vývojové vady.

Porod by měl proběhnout zcela fyziologicky, tj. v termínu (nad 38. gestační týden), bez přítomnosti jakýchkoliv rizikových faktorů (např. odtok plodové vody déle než 12 hodin, instrumentární porod, porod císařským řezem, apod.).

Dobrá poporodní adaptace novorozence na zevní prostředí by měla být samozřejmostí, neměl by být přítomen žádný patologický nález, pro který by mělo být dítě (byť i jen přechodně) zvýšeně observováno.

Mikrobiologické vyšetření pochvy u matky, provedené ve 35. – 37. gestačním týdnu, by nemělo obsahovat mikroby, které zvyšují riziko novorozeneckých infekcí (jedná se především o Streptococca agalactiae – test na GBS).

Zcela fyziologický stav novorozence v době propuštění.

Písemný souhlas obvodního pediatra o převzetí do péče, kdy tento lékař zajistí veškerá potřebná screeningová vyšetření (screening metabolických vad, ultrazvuk ledvin, ortopedické vyšetření, vyšetření sluchu, vyšetření očí k vyloučení vrozeného šedého zákalu).

Klinické vyšetření pediatrem je nutné do 24 hodin po narození (časový interval je závazný i pro víkendy a svátky).

Podepsání negativního reverzu (nutno podpis obou rodičů) za své dítě.

Pokud výše uvedené podmínky nejsou kompletně splněny, nelze dítě do domácí péče propustit. Jinak tyto tzv. ambulantní porody v naší porodnici probíhají velmi zřídka a případné komplikace vzniklé v domácím prostředí se řeší individuálně. V případě dalších dotazů je tyto lépe probrat na osobním pohovoru.