Napsala: MUDr. Marcela Peremská – dětská lékařka

Všichni novorozenci by měli močit do 24 hodin po porodu (donošení i nedonošení). Pokud se dítě do 24 hodin nevymočí, hovoříme o anurii. Pokud je produkce moči malá, hovoříme o oligurii (méně než 0,5 ml na kg hmotnosti dítěte za hodinu, např. 4 kg vážící novorozenec vymočí za den méně než 48 ml). Klinický obraz bývá různorodý od klinicky zdravých dětí po kriticky nemocné. Záznam o prvním močení a první smolce musí být součástí dokumentace o každém novorozenci.

Příčiny

Iatrogenní příčiny – dítě je zdravé, ale nedošlo k zaznamenání močení. Často močí novorozenec již při porodu, ale nikdo si toho nemusí všimnout. Nebo měl novorozenec smolku i s močí, kdy pro smolku močení nebylo identifikováno.

Prerenální příčiny – příčina potíží je před ledvinami (85 %)

Jedná se o potíže, které vedou ke sníženému průtoku krve ledvinami a ledviny pak netvoří adekvátní množství moči. Může se jednat o nízký tlak, asfyxii (dušení), srdeční selhání, sepse, dehydratace či jiné onemocnění. Vliv na to může mít i medikace podaná matce před porodem (indometacin, ibuprofen, kaptopril).

Renální příčiny – poškození ledvin (11 %)

Jedná se vrozené vady ledvin, pyelonefritidu (zánět ledvin), systémové komplikace, které postihují i ledviny (toxoplazmóza, syfilis, cytomegalovirová infekce, některé bakteriální infekce). Problémy mohou způsobit i nefrotoxické léky podané novorozenci.

Postrenální příčiny – poruchy v pasáži moči (4 %)

Moč nemůže odtékat z ledvin či močového měchýře pro vrozenou vadu, jako je striktura (zúžení) močové trubice, chlopeň zadní uretry (chlopeň v zadní části močové trubice, která způsobí překážku v odtoku moče), vnější útlak močových cest třeba nádorem. Močový měchýř se „neumí“ vyprázdnit, tzv. neurogenní močový měchýř (např. při vrozené vadě meningomyelokéle) nebo při podání léků, které ovlivňují funkci močového měchýře (sedace, svalová relaxace).  Vzácně se může jednat i o těžkou kvasinkovou infekci, kdy pomnožená kvasinka ucpe kalichopánvičkový systém ledvin.

Vyšetření

Prenatální vyšetření

Prenatální ultrazvukové vyšetření – anatomie ledvin, kalichopánvičkového sytému, močovodů a močového měchýře. Množství plodové vody v těhotenství (bylo-li jí málo, mohlo to být nízkou produkcí moče prenatálního dítěte), cukrovka u matky. A také zjišťujeme rodinnou anamnézu s ohledem na onemocnění uropoetického traktu.

Vyšetření po porodu

U dítěte, které nemočilo nebo močí atypicky (po malých množstvích, po kapkách apod.) proběhne vždy kompletní pediatrické vyšetření, kdy se hledají známky selhání ledvin (otoky, vysoký či nízký tlak, zrychlený puls, pohmatem se vyšetří močový měchýř (zda není třeba nadměrně naplněn) a ledviny.

Odebírá se krev i moč na základní vyšetření. A provede se ultrazvukové vyšetření břicha se zaměřením na ledviny, ledvinné cévy  a močový měchýř. Dále dle situace lze provést rentgenové vyšetření břicha, mikční cystouretrografie či scintigrafii ledvin.

Terapie

Léčba se liší dle příčiny onemocnění. Obecně se monitoruje vnitřní prostředí, řeší se odtok moči, pokud je příčinou obstrukce.

Prognóza

Závisí na příčině anurie.