Napsala: MUDr. Marcela Peremská – dětská lékařka

Fyziologie

Po narození se přívod cukru od matky náhle zastaví a novorozenec si ji musí vytvářet z vlastních zdrojů. Nejnižší hodnoty bývají cca 30-90 minut po porodu. Jako normální hodnota se u novorozence uvádí glykémie nad 2,5 mmol/l dvě hodiny po porodu.

Patologie

Hypoglykémie, tedy nízká hodnota cukru v krvi, je pro novorozence nebezpečná. Jako hodnoty k léčbě se většinou uvádí hodnoty pod 2,2 mmol/l v prvních 4 hodinách po porodu a pod 2,5 mmol/l ve stáří nad 4 hodiny. U donošených dětí se vyskytuje u 5-7 %, u nedonošených 3,2-28 % (v závislosti na gestačním věku). Mezi nejčastější příčiny hypoglykémie patří:

 • snížené zdroje: nedostatečný příjem, malé zásoby
 • zvýšená spotřeba cukru: zvýšený metabolismus, hyperinzulinémie (např. u matek diabetiček)

Vyšetření

Rutině se glykémie vyšetřuje u dětí v riziku, většinou se tedy vyšetřuje u dětí nedonošených, s hmotností pod 2.500 g, nad 4.000 g, u dětí diabetických matek (většinou ve věku 2 hodiny) a vždy při jakýchkoliv příznacích.

Odběr se provádí dle zvyklostí pracoviště:

 • Kapilární krev z patičky je vyšetřena glukometrem – výsledek ihned, ale přístroje neumí moc měřit nízké hladiny. Proto pokud vyjde nízká hodnota je většinou proveden kontrolní odběr, který je poslán do laboratoře.
 • Kapilární krev z patičky – krev poslána do laboratoře – výsledek do 30 minut. Je třeba krev odnést hned a hned vyšetřit, čím déle krev „někde stojí“, tím nižší hladina cukru bude (červené krvinky cukr spotřebovávají i v té zkumavce).
 • Žilní krev – odběr krve ze žíly na hlavičce, ručce či noze – krev odeslána do laboratoře (dále stejně viz výše).

Rizikové faktory

Mateřské komplikace

 • diabetes mellitus v těhotenství – (až 40 % novorozenců má hypoglykémii)
 • obezita
 • preeklampsie
 • některé léky podávané matce

Komplikace na straně novorozence

 • nedonošenost, hypotrofie, hypertrofie (tedy nízká nebo vysoká hmotnost vzhledem k věku a pohlaví)
 • perinatální stres (porodní hypoxie)
 • infekce
 • hypotermie, hypertermie (neadekvátní teplota)
 • metabolické vady
 • a jiné

Jak vypadá nízká glykemie / nízká hladina cukru?

Velmi často zcela bez příznaků.

 • Příznaky: poruchy sání, zvracení, dráždivost, třes, záškuby, křeče, snížení svalového napětí, vysoko laděný pláč, tachykardie (vyšší tepová frekvence), bradykardie (nižší tepová frekvence), tachypnoe (vyšší dechová frekvence), grunting (naříkavé dýchání), apnoické pauzy, teplotní nestabilita, bledost

Terapie

Hypoglykémie bez příznaků se většinou podaří zvládnout časným zahájením krmení (ideálně kojením), pokud ne, pak se podává glukóza kontinuální infuzí. Hypoglykémie s příznaky nebo těžší hypoglykémie (pod 1,7 mmol/l) je léčena ihned podáním glukózy nitrožilně a vždy je pokračováno v krmení (ideálně kojení).

Prognóza

Není jednoznačně známá úroveň ani délka hypoglykémie, která již poškozuje mozek (bez glukózy dochází k akutní degeneraci mozkových buněk). Většina hypoglykémií má prognózu dobrou. Špatnou prognózu mají hypoglykémie provázené křečemi a kómatem, hypoglykémie, které trvají déle než 12-24 hodin, závažné hypoglykémie (pod cca 1 mmol/l) trvající déle než 1 hodinu.