Napsala: MUDr. Marcela Peremská – dětská lékařka

Fyziologie

Po narození se přívod cukru od matky náhle zastaví a novorozenec je tak závislý na mobilizaci svých energetických zásob. Glukóza je hlavním energetickým substrátem pro činnost centrální nervové soustavy. Nejnižší hodnoty bývají cca 30 – 90 minut po porodu, pak se hodnota glykémie zvyšuje. Jako normální hodnota se u novorozence uvádí glykémie nad 2,5 mmol/l dvě hodiny po porodu.

Patologie

Hypoglykémie, tedy nízká hodnota cukru v krvi, je pro novorozence nebezpečná.

Vztah mezi nízkou hladinou glukózy, rozvojem křečí a následným poškozením mozku je znám od r. 1959. Definice novorozenecké hypoglykémie s ohledem na komplexnost metabolických dějů a různých nároků i adaptační proces novorozence nelze vymezit jednou hodnotou. Jako hodnoty k léčbě se většinou uvádí hodnoty pod 2,2 mmol/l v prvních 4 hodinách po porodu a pod 2,6 mmol/l ve stáří nad 3 hodiny. Po dokončení postnatální adaptace, tj. po 72 hodinách by měla být glykémie stabilně
≥ 3,3mmol/l. U donošených dětí se vyskytuje u 5-7 %, u nedonošených 3,2-28 % (v závislosti na gestačním věku). Mezi nejčastější příčiny hypoglykémie patří:

 • snížené zdroje: nedostatečný příjem, malé zásoby
 • zvýšená spotřeba cukru: zvýšený metabolismus, hyperinzulinémie (např. u matek diabetiček)

Vyšetření

Rutině se glykémie vyšetřuje u dětí v riziku, většinou se tedy vyšetřuje u dětí nedonošených, hypotrofických novorozenců (hmotnost pod 10. percentil vzhledem ke gestačnímu věku), hypertrofických novorozenců (hmotnost nad 95. percentil vzhledem k věku), tj. většinou s hmotností pod 2.500 g, nad 4.000 g, u dětí diabetických matek (většinou ve věku 2 hodiny) a vždy při jakýchkoliv příznacích.

Odběr se provádí dle zvyklostí pracoviště:

 • Kapilární krev z patičky je vyšetřena glukometrem – výsledek ihned, přístroje mají vyšší chybovost při měření nízkých hladin. Navíc je hodnota glykémie v plné krvi negativně ovlivněna hematokritem (množstvím červených krvinek), který je u novorozenců typicky vyšší, hodnoty z glukometru jsou tedy falešně nižší (u pacientů s anémií falešně vyšší). Proto pokud vyjde nízká hodnota nebo novorozenec vykazuje známky hypoglykémie je nutný kontrolní odběr, který je poslán do laboratoře.
 • Kapilární krev z patičky – krev poslána do laboratoře – výsledek do 30 minut. Je třeba krev odnést hned a hned vyšetřit, čím déle krev „někde stojí“, tím nižší hladina cukru bude (červené krvinky cukr spotřebovávají i v té zkumavce).
 • Žilní krev – odběr krve ze žíly na hlavičce, ručce či noze – krev odeslána do laboratoře (dále stejně viz výše).

Rizikové faktory

Mateřské komplikace

 • diabetes mellitus v těhotenství – (až 40 % novorozenců má hypoglykémii)
 • obezita
 • preeklampsie
 • některé léky podávané matce

Komplikace na straně novorozence

 • nedonošenost, hypotrofie, hypertrofie (tedy nízká nebo vysoká hmotnost vzhledem k věku a pohlaví)
 • perinatální stres (porodní hypoxie)
 • infekce
 • hypotermie, hypertermie (neadekvátní teplota)
 • metabolické vady
 • a jiné

Jak vypadá nízká glykemie / nízká hladina cukru?

Velmi často zcela může být zcela bez příznaků (protože mozek umí využít i jiné energetické
zdroje jako je laktát a ketolátky), příznaky asociované s hypoglykémií nejsou specifické.

 • Příznaky: poruchy sání, zvracení, dráždivost, třes, záškuby, křeče, snížení svalového napětí, vysoko laděný pláč, tachykardie (vyšší tepová frekvence), bradykardie (nižší tepová frekvence), tachypnoe (vyšší dechová frekvence), grunting (naříkavé dýchání), apnoické pauzy, teplotní nestabilita, pocení, bledost

Terapie

Hypoglykémie bez příznaků se většinou podaří zvládnout časným zahájením krmení (ideálně kojením), pokud ne, pak se podává glukóza kontinuální infuzí. Hypoglykémie s příznaky nebo těžší hypoglykémie (pod 1,7 mmol/l) je léčena ihned podáním glukózy nitrožilně a vždy je pokračováno v krmení (ideálně kojení). Jako další možnost léčby se používá 40% roztok dextrózy („potravina“ ve formě gelu), který se dává do úst novorozence. Vstřebává se i přes sliznici dutiny ústní, miminko ho tedy nemusí ani polknout. Používá se jako léčba u mírných asymptomatických hypoglykémií a jako doplněk intravenózní léčby při závaznější hypoglykémii.

Zdroj obrázku: web ČNeoS

Prognóza

Není jednoznačně známá úroveň ani délka hypoglykémie, která již poškozuje mozek (bez glukózy dochází k akutní degeneraci mozkových buněk). Většina hypoglykémií má prognózu dobrou. Špatnou prognózu mají hypoglykémie provázené křečemi a kómatem, hypoglykémie, které trvají déle než 12-24 hodin, závažné hypoglykémie (pod cca 1 mmol/l) trvající déle než 1 hodinu.