Rodičům, kteří prohlásili, že odešli do 72 hodin z porodnice, zasíláme odkaz na dotazník, který nám vyplňují. Z něj získáváme přehled a data o jejich zkušenostech, potřebách a hodnocení.

Ptáme se rodičů:

  • kde, kdy a v jaké porodnici rodili,
  • kolikátý to byl porod,
  • v jakém týdnu se narodilo dítě a jaká byla anamnéza matky (se zaměřením na zdravotní obtíže, se kterými se rodina při snaze rodit ambulantně potýká),
  • ptáme se na motivaci rodiny pro ambulantní porod,
  • kolik hodin po porodu opustili porodnici, zda o záměru rodit ambulantně poskytovatelé zdravotních služeb věděli již před porodem a zda byl matce (nebo oběma rodičům) nabídnut reverz k podpisu,
  • zda porodnice rodičům vydala kartičku na NLS a kdo test provedl,
  • jak rodiče hodnotí průběh odcházení z porodnice na vlastní žádost, zda se ambulantní porod nakonec podařil a jestli byli spokojeni s tím, že odešli na svou žádost dříve,
  • jestli snadno našli PLDD pro novorozence a zda porodnice od lékaře chtěla nezákonné potvrzení, že „přijme novorozence do své péče“,
  • jakou zdravotní službu nebo jinou péči využila rodina v domácím prostředí.