Počet ambulantních porodů 2020

V současné chvíli máme za rok 2020 nahlášeno 336 ambulantních porodů. Jedná se o předběžnou statistiku. Rok 2020 si troufneme uzavřít v březnu roku 2021, jelikož nám rodiče nahlašují ambulantní porody ještě první kvartál nového roku.

Průměrný odchod byl 23 hodin od porodu.
Odchod mezi 0 – 24. hodinou: 61 %
Odchod mezi 25. – 48. hodinou: 26 %
Odchod mezi 49. – 71. hodinou: 13 %

Nejvíce se ambulantně rodilo letos v Rakovníku – 34 porodů. Následují s výčtem víc než 10 ambulantních porodů.
Vyškov 26
Bulovka 20
Jihlava 18
Neratovice 17
Náchod 13
Milouši 13
Havířov 11

Prvorodička: 18 %
Druhorodička: 56 %
Třetirodička a víc: 26 %

42 % dětí se narodilo před 39+6 a nejmladší se narodilo v 36. tt.
58 % dětí se narodilo po 40+0; 12 dětí dokonce po 42+0.

66 % rodičů bylo velmi spokojených s komunikací se zdravotníky ohledně odchodu z vlastní vůle. 29 % s výhradami a 5 % bylo velmi nespokojeno.

počet ambulantních porodů nahlášených od rodičů