• Ambulantní porod není porod v domácím prostředí.
  • Ambulantní porod není porod doma.
  • Ambulantní porod není povolen nějakým zvláštním zákonem. Není to vůbec potřeba, je v souladu s již existující legislativou.
  • Ambulantní porod není odlišně nasmlouvaný ve vztahu porodnice x pojišťovna, a proto umožněn. Není to pravda.
  • Ambulantní porod není alternativní co do průběhu vlastního porodu. Je legální volbou odmítnutí 72hodinové hospitalizace.
  • Ambulantní porod neprobíhá tak, že matka své dítě nechá v porodnici a odejde bez něj. Nikdy.