Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V červenci 2019 sem byla převezena třetirodička ve 40. tt, která neplánovaně neasistovaně porodila doma zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o normální těhotenství. Rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve kvůli klidu, lepšímu nástupu laktace, starším dětem a vyhnutí se nemocniční rutině. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 13 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na NLS předali v porodnici, v době vyplňování dotazníku odběr zatím nebyl proveden s tím, že pokud jej neprovede PLDD při návštěvě doma, nebudou jej dále řešit. Komunikace se zdravotníky byla ucházející (žena uvedla, že ji komunikace s novorozeneckým odd. mile překvapila, musela si sice stát nekompromisně za svým, ale nebyl žádný problém, neproběhlo žádné zastrašování), potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a pediatra.

Břeclav vám zkazí první hodiny po porodu. Lékařka vás tady nepustí. Ale kdyby jo, napište nám to.

Odpovídá zástupce porodnice PA Švestková

Ambulantní porody, odchod dříve než 72 hodin po porodu, rodičkám nedoporučujeme. Řídíme se doporučenými postupy.

Standardně propouštíme maminky 4. den po porodu.

Žádná vnitřní pravidla pro ambulantní porod nemáme, pokud žena trvá na propuštění musí podepsat negativní revers.

Kartičku na novorozenecký screening dáváme, na žádost obvodního pediatra, další péče je potom u obvodního pediatra. Není to, ale pravidlo, je to vždycky individuální, dle vzájemné dohody.

Potvrzení o registraci u budoucího pediatra od rodičů vyžadujeme, pokud ho rodiče nemají, měl by lékař alespoň telefonicky potvrdit, že dané dítě do péče registruje.

Pokud je jakákoliv komplikace po propuštění šestinedělky, vyžadující hospitalizaci, je možné dítě hospitalizovat na dětském oddělení. Bohužel nejsou maminka a dítě na jednom oddělení.

Pokud je nutná hospitalizace dítěte, je hospitalizace na dětském oddělení. Maminka může být přijata jako doprovod.

Update – Červen 2018 – nulová změna přístupu: „Ambulantní porody u nás neděláme. Standardně propouštíme maminky 72h po porodu. A vyjádřit se k tomu, jestli nebude nějaký problém, propustit Vás dříve, v tento moment nejsem schopná. Na podepsání reversu samozřejmě právo máte.“