Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

Po porodu v této porodnici můžete využít poporodních služeb porodní asistentky:
Radka Ondráčková (radmilaondrackova@gmail.com, 720 310 046)
Markéta Hanáková (724549232)

2020

Třetí své dítě zde porodila v lednu žena, která měla těhotenství úplně v pořádku. Miminko se narodilo v 39. týdnu. Ačkoli porodní asistentka naléhala na prasknutí vaku blan při úplném otevření, žena si uhájila pozici, při které jí posledně sám vak praskl. Tak se také stalo. Po porodu požádala o odchod z porodnice, protože jí doma čekaly dvě malé děti a domácí pohoda. Podepisovala reverz za sebe i dítě. Odcházeli z porodnice 12 hodin od porodu po nepřehledné situaci, jak si navzájem o případu personál předával informace. Do porodnice se po pár dnech vraceli pro odběr krve na NLS. Dětský lékař, který měl v péči větší děti přijal další jejich dítě bez okolků. Žena na něj v porodnici uvedla pouze spojení – potvrzení nepotřebovali. V domácím prostředí o ně pečovala rodina.

2019

V prosinci 2019 zde druhorodička vaginálně porodila zdravé dítě ve 41. tt. V anamnéze měla uvedený předchozí porod sekcí a anemii, po nynějším porodu se objevily hemeroidy. Motivací pro dřívější odchod byla prvorozená dcera. Žena měla informaci, že porodnice standardně umožňuje odchod po 48 hodinách, pokud jsou matka i dítě v pořádku. Zdravotníkům o svém záměru neřekla, odcházela 50 hodin po porodu a nepodepisovala reverz ani za jednoho. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, kontakt na PLDD nechtěli. NLS se stihl ještě v porodnici a prováděla jej zdravotní sestra. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale neměl s ním problém. Rodička neměla zajištěnou žádnou poporodní péči. Je ráda, že odešla z porodnice dříve.

V červenci 2019 zde čtvrtorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve za staršími dětmi a aby se vyhnula nemocniční rutině, separaci a pod. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 21 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 5 a více hodin. Kartičku na NLS předali v porodnici, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD, stávající neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

V květnu 2019 zde žena s vysokým krevním tlakem porodila ve 41. tt své první dítě. Zdravotníci nevěděli o rozhodnutí ženy a připravili reverz do dvou hodin. Kartičku na NLS screening předali v porodnici a test provedla komunitní PA. Žena našla pediatra, který neměl problém s přijetím dítěte. Žena použila Rukověť ambulantního porodu. Poporodní péči zajišťovala rodina, komunitní PA, pediatr a laktační poradkyně. Žena absolvovala kurz předporodní přípravy v kurzu Majka.

V únoru 2019 zde druhorodička ve 44. tt vaginálně porodila dítě se špatnou časnou poporodní adaptací – zhoršeným dýcháním. Před tímto těhotenstvím žena absolvovala kyretáž, v těle měla žena infekci neznámého původu, odejít chtěli dříve, protože matka i dítě byli v pořádku. O ženině záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 55 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Odběr pro NLS byl proveden ještě v porodnici. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

2018

V prosinci 2018 zde zdravá prvorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Dřívější odchod nezamýšlela, ale byl jí nabídnut personálem, nejspíš z nedostatku místa, čehož ráda využila. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, nevyžadovali žádný kontakt na PLDD. Podepisovala reverz pouze za dítě, byl připravený do dvou hodin. NLS se stihl ještě v porodnici. Odcházeli 50 hodin po porodu. Domluvený PLDD neměl problém přijmout dítě po AP, zajistil i péči doma. Je ráda, že domů odešla dříve.

V listopadu 2018 zde žena porodila ve 41. tt své druhé dítě. Žena trpěla anemií, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Domů chtěla odejít dříve za starším dítětem a do pohodlí, na víc byly v porodnici plné nadstandardní pokoje. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, žena odcházela 17 hodin po porodu po podpisu reverzu, který donesli za 1 hodinu. Kartičku pro odběr NLS předali v porodnici, rodiče test ještě neprovedli. V porodnici stačilo předat jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní pediatr neměl problém přijmout dítě po ambulantním porodu. Komunikace v porodnici byla vynikající. Na doma měla žena zajištěnou péči rodiny. Je ráda, že odešla domů dříve.

V říjnu 2018 zde žena ve 40. tt přivedla na svět své třetí dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít domů dřív, protože na šestinedělí bylo v pokoji moc žen a nikdo se nevyspal. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 26 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 10 minut. Komunikace v porodnici byla vynikající, předali kartičku na odběr screeningu NLS, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Odběr z patičky provedl registrující PLDD, jednalo se o stávajícího pediatra, neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

V říjnu 2018 zde žena přivedla na svět ve 40. tt své druhé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor a žena měla pozitivní test na GBS, nebo tento test nepodstoupila. Jinak bylo těhotenství bez potíží. Domů chtěla odejít dříve do klidu domova. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, žena odcházela 48 hodin po porodu, reverz nebyl požadován. Odběr na NLS provedli v porodnici před odchodem. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Dřívější odchod žena hodnotí středně. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Na doma měla zajištěnou péči duly.

V září 2018 zde žena porodila ve 38. tt své druhé dítě. Žena měla pozitivní kultivaci na GBS, nebo test nepodstoupila, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Domů chtěla odejít dříve za starším synem a manželem, o jejím záměru v porodnici předem nevěděli. Odešla 29 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 3 hodiny. Stačilo předat jméno a kontakt na PLDD, současný pediatr o plánovaném ambulantním porodu nevěděl, ale problémy nedělal. Kartičku na odběr NLS předali v porodnici, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající. Po porodu měla žena na doma zajištěnou péči soukromé PA. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla z porodnice dříve.

V září 2018 zde žena přivedla na svět ve 41. tt své druhé dítě. Žena měla pozitivní kultivaci GBS, nebo test nepodstoupila, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Odejít dříve chtěla za starším dítětem a do klidu domova. V nemocnici o jejím záměru odejít dříve věděli. Žena odešla 5 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Stačilo jim jméno a kontakt na domluveného PLDD. Kartičku na provedení NLS v porodnici předali, odběr provedl dosavadní PLDD, který neměl problém přijmout dítě po AP. Komunikace v nemocnici byla vynikající. Žena je ráda, že odešla domů dříve. Na doma měla po porodu zajištěnou péči pediatra a duly.

Červenec 2018. Druhorodička zde přivedla na svět v 41. tt své zdravé dítě. Ani ji nic netrápilo během těhotenství. Už před porodem přemýšleli s mužem o ambulantním porodu, protože žena si přála po porodu klid domova a chtěli být pohromadě celé rodina. Své přání sdělila žena své porodní asistentce, která má zároveň v Obilním trhem smlouvu. Na reverz odcházeli 15 hodin od porodu. Kartičku na NLS dostali v porodnici, odběr krve udělala porodní asistentka. Průběh předčasného odchodu byl vcelku dobrý, ale nebylo to ideální. V porodnici se ptali po potvrzení od PLDD a žena ho měla. Doma se o matku a dítě starala rodina, pomáhala jim zkušená kamarádka a své služby matce i dítěti poskytla i porodní asistentka.

Červen 2018. V červnu zde porodila své druhé dítě v 41. tt. Oba byli zdraví. Žena měla v anamnéze pozitivní výsledek GBS. Své přání porodit ambulantně sdělila zdravotníkům porodnice již před porodem. K ambulantnímu porodu ji motivoval nesoulad s nemocničním prostředím. Na reverz odcházela s dítětem 4 hodiny po porodu domů. S reverzem se nikdo necoural, přinesli ho ihned, jak žena oznámila odchod. Kartičku na NLS dostali v porodnici a odběr provedla komunitní porodní asistentka. Žena si pochvaluje ambulantní porod, jak se k ní zdravotníci chovali a s tou zkušeností „být doma brzo po porodu“ byla velmi šťastná. V porodnici se ptali na jméno a kontaktní údaje PLDD. O matku a dítě se doma postarala vlastní rodina a zkušená kamarádka. Také je navštívila, a své služby poskytla, komunitní porodní asistentka.

Květen 2018. V květnu zde porodila své třetí dítě v 39. tt. Oba byli zdraví. Své přání porodit ambulantně sdělila zdravotníkům porodnice již před porodem. K ambulantnímu porodu ji motivovalo scelení rodiny záhy po porodu a toužila po domácím prostředí. Na reverz odcházela s dítětem 26 hodin po porodu domů. S reverzem se nikdo necoural, přinesli ho ihned, jak žena oznámila odchod. Kartičku na NLS dostali v porodnici a odběr provedla komunitní porodní asistentka. Žena si pochvaluje vyřízení předčasného odchodu ze strany poskytovatele zdravotnických služeb a s tou zkušeností „být doma brzo po porodu“ byla velmi šťastná. V porodnici se ptali na jméno a kontaktní údaje PLDD. O matku a dítě se doma postarala vlastní rodina. Také je navštívila, a své služby poskytla, komunitní porodní asistentka a pediatr.

Květen 2018. Své druhé dítě porodila žena v 39. tt. Oba byli zcela zdraví. Žena volila ambulantní porod, protože si přála být doma s celou svou rodinou. Odešla i s miminkem 45 hodin od porodu. Zdravotníci o jejím přání odejít dříve nevěděli (věděla to pouze PA, která ale ten den neměla ani službu a nikdo jiný to nevěděl), do půl hodiny přinesli reverz k podepsání (vyžadovali podpis obou rodičů – stačí však jen jeden). Kartičku na novorozenecký screening obdržela v porodnici a vše potřebné zajistil pediatr. Rodička byla s průběhem ambulantního porodu spokojená a byla vcelku spokojená s průběhem ambulantního porodu. Dosavadní pediatr dvou dětí přijal děťátko bez okolků; v porodnici chtěli na něj kontakt. V domácím prostředí je doma navštívil pediatr. Žena se na tento porod připravovala na kurzu Anny Kohutové.

Únor 2018. Druhorodička zde porodila v 41. tt. Ona i dítě byli zdraví. Pro ambulantní porod se rozhodla z následujících důvodů: Touha sdílet první okamžiky s manželem a starším dítětem, nepříjemný přístup v porodnici a také kvůli zákazu návštěv. Zdravotníci se o záměru předčasně odejít dověděli po porodu, do 3 hodin vyřídili dokumentaci, a tak 11 hodin od porodu žena i dítě odcházeli domů. Kartu na NLS dostala v porodnici a odběr krve na test provedla komunitní porodní asistentka, která nedělku i novorozeně navštívila v jejich domácím prostředí a poskytla své služby. Pediatr, ke kterému žena již přihlásila své první dítě, o záměru ambulantního porodu nevěděl, ale novorozené dítko registroval bez okolků. V porodnici se pouze ptali na jméno PLDD.

Únor 2018. Zdravá druhorodička porodila zdravé děťátko v 40. tt. O ambulantním porodu uvažovala, nechala tu možnost otevřenou podle momentálního pocitu. Zdravotníci jí ambulantní porod. Žena s dítětem nakonec odešla 60 hodin od porodu na reverz – byl vyhotoven za hodinu. NLS děťátku provedli v porodnici. Žena byla s průběhem ambulantního porodu spokojena a byla velice ráda, že odešli předčasně na svou žádost. Dosavadní pediatr neměl potíž přijmout dítko mladší 72 hodin a v porodnici se ptali pouze na jméno a kontakt. Doma je navštívily dětská sestra a dula.

2017

Srpen 2017. Zdravá prvorodička zde porodila zdravé dítě v 42. tt. Protože toužila sdílet a oslavovat narození dítěte se svou rodinou, požádala o předčasný odchod – ambulantní porod – toto přání sdělila před porodem. Odcházela s dítětem 4 hodiny od porodu na reverz, který jí byl velmi rychle vyhotoven k podpisu. Kartu na NLS dostala v porodnici a odběr krve na test provedl registrující pediatr, kterého snadno našla. Vydal jí potvrzení pro porodnici, že se ujme čerstvoučkého miminka a poskytne mu péči. Žena byla velmi spokojená s průběhem odchodu a je velmi šťastná, že se rozhodla odejít dříve. V domácím prostředí navštívila nedělku i novorozence soukromá porodní asistentka a poskytla jim své služby.

V květnu 2017 zde žena ve 39. tt porodila své druhé dítě. Žena měla problematický předchozí porod, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Domů žena chtěla odejít dříve za starším dítětem a kvůli pohodlí, klidu a vlastnímu zázemí. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 60 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 3 hodiny. Odběr na NLS byl proveden ještě před odchodem z porodnice. Komunikace v porodnici byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Současný PLDD o AP nevěděl a problém s ním neměl. Před porodem žena absolvovala kurz Hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči duly a laktační poradkyně.

2016

Září 2016. Prvorodička zde porodila své dítě v 41. tt. Oba byli zdraví. Žena měla v anamnéze pozitivní výsledek GBS. Své přání porodit ambulantně sdělila zdravotníkům porodnice již před porodem. „Bála jsem se zacházení na šestinedělí, neměla jsem důvod zůstávat, chtěli jsme být hned rodina. Společně a doma.“ Na reverz odcházela s dítětem 12 hodin po porodu domů; reverz jim byl donesen s nepříjemnou prodlevou. Kartičku na NLS v porodnici nedostali a odběr provedl PLDD. Žena si pochvalovala ambulantní porod, jak se k ní zdravotníci chovali – ale našly by se tam osoby z personálu, se kterými nebylo snadné se domluvit. Nicméně byla žena šťastná, že mohli odejít hned domů. Před porodem chvíli hledala PLDD, který by přijal v souladu se zákonem miminko mladší 72 hodin, ale nakonec ho našla. V porodnici se ptali na jméno a kontaktní údaje PLDD. O matku a dítě se doma postarala vlastní rodina. Také je navštívila, a své služby poskytla, komunitní porodní asistentka, ale také porodní asistentka z porodnice. Před porodem se žena připravovala na kurzu v brněnském Mami centru – s Laďkou Ryšavou.

2015

Listopad 2015. Dětský lékař od rodičky požadoval potvrzení od pediatra, který dítě bude registrovat, rodička ho měla. Porodní asistentka v podstatě nic nevymlouvala, tamní dětský lékař byl opravdu fér, ničím nevyhrožoval. Nicméně rodička tušila, že tehdy bylo na oddělení šestinedělí plno, tak se personálu možná ulevilo, že se mu sníží počet rodiček na oddělení šestinedělí.