Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V únoru 2019 sem byla rychlou záchrannou službou převezena žena, která porodila rychle doma ve 42. tt své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla zůstat 24 hodin a odejít kvůli domácí pohodě a kojenému prvnímu dítěti. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 26 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici předali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, žena byla velice mile překvapena vstřícným a milým přístupem veškerého personálu! Potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém s přijetím dítěte po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

2017

Září 2017: Pan doktor mi na dotaz na ambulantní porod řekl, že to dělají, ať si klidně jdu, ale že dítě je prvních 72 hodin majetkem porodnice, a tak ať pak se pro něj pak vrátím.

Doporučila bych vám odvolat se na vyjádření primářů této porodnice, které hovoří pro ambulantní porody:

Odpovídají primáři Svoboda a Houštka:

Obecně ambulantní porod umožňujeme, platí že vy i miminko musíte být v pořádku. Je třeba i domýšlet coby kdyby, tedy Váš pediatr by měl o vašem plánu vědět, aby Vám byl k dispozici. Váš text jsem ještě přeposlat panu primáři Houštkovi na dětské oddělení, i on se Vám vyjádří. Vždy se snažíme pomoci a pochopit.

Vážené budoucí maminky,

pan primář Svoboda mi předal Vaše dotazy týkající se možnosti ambulantního porodu v nemocnici Pelhřimov.

Některé z nich se týkají novorozeneckého úseku , proto se Vám pokusím na ně odpovědět.

1. Doporučení vydané věstníkem MZd hovoří o minimálně 72 hodinách pobytu na novorozeneckém úseku. Jde o doporučení, nikoliv striktní nařízení a vychází z dlouholeté zkušenosti, že právě v následných 72 hodinách po porodu dochází k řadě velkých změn – rozvíjí se laktace, dochází k manifestací závažných vývojových vad a peripartálních patologických stavů – žloutenka, infekce… Po 72 hodinách se doporučuje provádět i screeningové vyšetření na metabolické vady – je to kvůli tomu, že v této době již dítě přijímá mléčnou stravu, což je nezbytná podmínka, aby vyšetření mělo výpovědní hodnotu.

Jak jsem napsal výše, není to nařízení, ale doporučení. Pokud plánujete porod ambulantně, domnívám se, že nezbytné pobytové minimum je období poporodní adaptace alespoň 3 – 4 hodiny. Potom dále bude záležet na aktuálním stavu miminka – pokud bude odpovídat fyziologickému stavu daného věku několika hodin, nebudou přítomny žádné patologické projevy, je možné dítě na přání rodičů propustit do ambulantní péče.

2. Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, je optimální se potom na novorozenecké oddělení dostavit ještě jednou, právě po 72 hodinách a provést všechna screeningová vyšetření – znamená odběr minimálního vzorku krve z patičky novorozence – na Vámi zmiňované kartičky – posílají se do laboratoří ve FN Královské Vinohrady a do VFN Praha. K tomu potřebujeme vědět jméno Vašeho pediatra, nikoliv potvrzení o registraci. Je to kvůli tomu, že v případě pozitivního záchytu screeningového vyšetření příslušná pražská laboratoř kontaktuje Vás a současně Vašeho pediatra, protože u některých sledovaných nemocí je třeba učinit neodkladná léčebná, případně dietní opatření.

Současně je možné při této návštěvě doplnit i další rutinní vyšetření, která děláme – tzn. vyšetření otoakustických emisí (k vyloučení poruch sluchu), ultrazvukové vyšetření ledvin a mozku (k vyloučení vrozených vad), vyšetření tzv. červeného reflexu (k vyloučení vrozeného šedého zákalu).

Jediné, co neumím a nemohu ovlivnit v tomto směru, je vyšetření kyčlí – provádí vždy ortoped a vyšetření by mělo být 3x – poprvé na porodnici, další po 6 týdnech věku a 3. vyšetření v ukončeném 3. měsíci věku. Je proto třeba ortopedické vyšetření realizovat v hodinách k tomu určených v ortopedické ambulanci – konkrétně v Pelhřimově je to každé úterý odpoledne mezi 13. – 14. hodinou.

3. Vyšetření dle odstavce výše uvedeného je organizačně nejjednodušší jak pro Vás, tak i pro Vašeho pediatra.

Pokud byste nechtěli tuto nabídku využít a vyšetření realizovat u Vašeho pediatra, tak Vám samozřejmě kartičku na screeningová vyšetření poskytneme.