Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

Prohlášení primáře MUDr. Hynka Canibala na FB havířovské porodnice z 12. března 2019

2020

V lednu 2020 zde prvorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě (které dva dny před porodem mělo při CTG mírnou tachykardii). Jednalo se o naprosto normální těhotenství (kterému předcházelo zamlklé těhotenství se samovolným potratem), rovněž po porodu byly žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve, aby byla s rodinou a chtěla se vyhnout nemocničnímu režimu a nevhodným radám ke kojení. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 6 hodin po porodu bez podpisu reverzů. Na odběr pro NLS se vrátili do porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD, registrující PLDD o AP nevěděl a neměl s ním problém. Před porodem  žena absolvovala kurz Hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni pečovala zkušená kamarádka.

2019

V prosinci 2019 zde zdravá druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. V anamnéze měla uvedený pouze odlišný Rh faktor s otcem dítěte. Po porodu se žádné zdravotní komplikace nevyskytly. Domů chtěla odejít dřív kvůli prvorozenému dítěti a klidu domova. Zdravotníci o jejím úmyslu nevěděli předem a komunikace s nimi byla vynikající. Nechtěli podepsat reverz ani za jednoho ani nevyžadovali kontakt na PLDD. Rodička odcházela 56 hodin po porodu a za své rozhodnutí je ráda. Na NLS se vraceli do porodnice, kde test provedla zdravotní sestra. Stávající PLDD o AP nevěděl, ale neměl s tím problém. Doma se o ženu a dítě starala rodina. Žena využila Rukověť AP.

V září 2019 zde prvorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, po porodu žena byla v pořádku, dítě mělo mírnou novorozeneckou žloutenku. Žena chtěla odejít dříve, protože do nemocnice podle ní patří jen nemocní. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 24 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě (sdělili, že na donesení reverzu nespěchají). Na odběr pro NLS se do porodnice vrátili. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena neměla problém najít pediatra, který převezme do péče dítě po AP. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni po porodu pečovala rodina. Před porodem absolvovala kurz u soukromé PA, které jí doprovázela k porodu.

V srpnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě, u něhož byla před porodem zjištěna lehká nedomykavost srdeční chlopně. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dříve kvůli staršímu kojenému dítěti a domácí pohodě. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Na NLS se vrátili později do porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a duly.

2016

V roce 2016 využily možnost ambulantního porodu 2 rodičky. Obvykle to je 2 – 4 ročně.

Pokud se vrací ambulantně propuštěná nedělka s komplikací, pak je hospitalizována na gyn.-por. odd. Pokud je komplikace u novorozence, pak na novorozeneckém či dětském oddělení.