Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V prosinci 2019 zde druhorodička vaginálně porodila zdravé dítě ve 39. tt. V anamnéze měla uvedený pouze odlišný Rh faktor s otcem dítěte, po porodu se žádné komplikace nevyskytly. Chtěla být brzy s rodinou a v klidu domova. Zdravotníci o AP nevěděli předem, komunikace s nimi byla vynikající, potvrzení ani kontakt na PLDD nevyžadovali. Rodička odcházela 49 hodin po porodu. Podepisovaný reverz za dítě byl připravený za půl hodiny. NLS se stihl ještě v porodnici. Dosavadní pediatr o AP nevěděl, ale neměl problém dítě přijmout. Doma měla žena zajištěnou péči rodiny. Je ráda za dřívější odchod z porodnice. Před porodem se účastnila přednášky o AP od ambulantniporod.cz.
Krásný rychlý porod bez medikace a poranění díky péči Dr. a PA, manžel s 3letou dcerou se mohli účastnit bondingu. Podpora kojení, společného spaní.

V březnu 2019 zde žena ve 42. tt porodila své třetí dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, oba rodiče mají negativní Rh faktor. Žena chtěla odejít dříve, protože se jí zdá adaptace po porodu v nemocnici obtížná. Úmysl odejít dříve, pokud budou oba v pořádku, oznámila žena na těhotenské poradně, na odd. šestinedělí se tato informace nedonesla. Odcházela 30 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku pro odběr na NLS předali v porodnici, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena využila Rukověť AP. Na doma měla zajištěnou péči rodiny. Z dřívějšího odchodu žena nebyla ani nadšená, ani zklamaná.

2018

V prosinci 2018 zde žena ve 41. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve do klidu domova. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 12 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Odběr na NLS provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla ucházející, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V listopadu 2018 zde žena ve 40. tt porodila své třetí dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla odejít dříve jednak za staršími dětmi, jednak kvůli depresím při dřívějších pobytech v porodnici. O jejím záměru v porodnici nevěděli předem, odcházela 40 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán z 0,5 hodiny. Odběr na NLS byl proveden v porodnici ještě před odchodem. Komunikace se zdravotníky byla strašná, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma neměla zajištěnou žádnou speciální péči.

V říjnu 2018 zde žena ve 40. tt přivedla na svět své druhé dítě. Rodiče měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív proto, že „doma je doma“. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 44 hodin po porodu po podpisu reverzu který byl dodán za 4 hodiny. Odběr na NLS provedli ještě před odchodem v porodnici. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Žena změnila dosavadního pediatra kvůli jeho problémům s AP. Je ráda, že odešla domů dřív.

V listopadu 2018 zde žena porodila ve 40. tt své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít domů dříve kvůli klidu, pohodě, stravě a rychlejšímu nástupu laktace, za dcerou a manželem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 60 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo předat jméno a kontakt na PLDD, odběr na NLS se stihl ještě před odchodem. Dosavadní pediatr neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla domů dříve, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA a LP.

V září 2018 zde žena ve 40. tt přivedla na svět své třetí dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství, miminko bylo v poloze KP. Žena chtěla odejít dřív, aby se vyhnula nemocničnímu režimu, mohla si dobře odpočinout a byla se staršími dětmi. O odchodu předem v nemocnici nevěděli, žena odcházela 20 hodin po porodu po podpisu reverzu, který donesli za 3 hodiny. Potvrzení od PLDD v nemocnici nepožadovali, kartičku na NLS předali. Odběr pak provedl stávající PLDD, který neměl problém přijmout dítě po AP. Komunikace v porodnici byla ucházející, žena je ráda, že odešla domů dřív. Na doma neměla zajištěnou žádnou zvláštní péči.

Květen 2018. V květnu zde přivedla na svět své dítě druhorodička. Dítě se narodilo v 39. tt a oba byli zdraví. Žena se připravila na ambulantní porod, protože ji doma 17měsíční dítě. Zdravotníci věděli o jejím přání odejít předčasně před porodem a proto si již před porodem připravili reverz. Žena s dítětem odcházela 48 hodin od porodu domů. Odběr na NLS zařídili v porodnici ještě před odchodem. S průběhem předčasného odchodu byla žena vcelku spokojená, ale byla ráda, že odešli dříve na svou žádost. Rozhodně by to doporučila dalším rodinám. Rodinný PLDD o záměru rodit ambulantně nevěděl a přijal dítě do péče. V porodnici se ptali na jméno a kontakt na PLDD. O nedělku a novorozence se doma postarala vlastní rodina.

Duben 2018. Své druhé dítě přivedla na svět žena, která požádal o ambulantní porod, protože jí je bližší klid a pohodlí domova, domácí strava a přítomnost rodiny. Novorozenec byl fyziologický, narozen v 42. tt. V těhotenství oba zdraví, po porodu mělo dítě problémy s dýcháním a žena s krvácením. Svou žádost o ambulantní porod oznámila až po porodu. Z porodnice odcházela s miminkem 27 hodin od příjmu, reverz byl připraven do 2 hodin. Kartičku na odběr z patičky (NLS) dostali v porodnici, odběr provedl registrující pediatr. Před odchodem ochotně provedli vyšetření sluchu a zraku. Žena vypověděla, že komunikace kvůli odchodu byla výborná, a byla moc ráda, že odešli dříve domů. Nabyla dojmu, že by nemocniční pediatři měli problém s tím, kdyby chtěli odejít přímo ze sálu, ale z oddělení šestinedělí už jim to „nevadilo“. Zdravotníci nepožadovali potvrzení od registrujícího PLDD, stačilo jim jen spojení na něj. Tento lékař nevěděl o ženině záměru porodit ambulantně, ale díte bez okolků přijal. Doma je navštívila komunitní porodní asistentka a poskytla ženě i novorozenci svoje služby.

2017

Květen 2017. Fyziologického novorozence odmítali pustit do domácího prostředí. Odpor k přání rodičky sehrál zřejmě i fakt, že nebyla české národnosti. Rodička si s dítětem nakonec prosadila svá i jeho práva.