Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2020

V lednu 2020 zde zdravá druhorodička vaginálně porodila zdravé dítě ve 41. tt. Měla odlišný Rh faktor s otcem dítěte, po porodu žádné komplikace nenastaly. Motivací pro dřívější odchod byla starší dcera, klidnější prostředí, nedůvěra ke konkrétním lékařům na dětském oddělení v této nemocnici, a přání trávit hned od začátku co nejvíc času společně jako rodina. Zdravotníci o jejím záměru nevěděli předem, komunikaci s nimi hodnotí žena jako ucházející. Vyžadovali potvrzení od PLDD, které s sebou neměla. Odcházela 28 hodin po porodu. Podepisovala negativní reverz jen za dítě, ten byl připravený po dvou hodinách. Kartičku na NLS v porodnici neobdržela, test provedla komunitní PA. Původního PLDD měnila kvůli jeho potížím s přijetím dítěte po AP. Doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA a LP. Je ráda, že odešla z porodnice dříve.

2018

Únor 2018. Druhorodička, porod ve 41. týdnu. U ženy zdravotní problémy v těhotenství: Leidenská mutace, pravděpodobná sraženina krve v těhotenství. Původně chtěla odejít dříve, ale skrz bolest nohy zůstala déle. Bála se další trombózy. Už předem měla domluvený bezproblémový odchod po 48 hodinách. Měla potvrzení od registrujícího pediatra, že převezme dítě do péče po ambulantním porodu. Novorozenci byl před odchodem z porodnice proveden screening. Nemusela podepisovat reverz.

7. 2. 2018 (porodnice přešla ze semaforu „zelená“ do semaforu „červená“): Primářka gyn-por odd. Matoušková: Dobrý večer, ráda bych reagovala na část dokumentu v akceptovatelných přáních pro naší porodnici. S vedením pediatrického oddělení – paní primářkou Troutnerovou, která vede nově toto oddělení od 1.1. 2018 – upřesňujeme informaci o ambulantním porodu v tom smyslu, že umožňujeme tzv. „ambulantní porod“ – tedy možnost odchodu nejdříve za 48 hodin po porodu (ne dříve z důvodu optimální adaptace novorozence). Je to změna oproti 24 hodinám. Ale ráda bych upozornila, že zpřísnění této podmínky je především v zájmu vašeho novorozece a jeho zdraví.

Citujeme z webu porodnice (dne 15. 1. 2018): „…umožňujeme tzv. „ambulantní porod“ – tedy možnost odchodu nejdříve za 24 hodin po porodu (ne dříve z důvodu optimální adaptace novorozence) – je nutný písemný souhlas praktického pediatra s převzetím novorozence do péče a zajištění nutných vyšetření.“ Celé znění textu Akceptovaná porodní přání.

Toto je vyjádření porodnice. Ne, souhlas pediatra s tím, jakou péči dítěti z povinností rodičů vyplývající ze zákona poskytnete, nemusíte nikomu předkládat. Máte-li další otázky k jejich výkladu ambulantního porodu, přejděte na FAQ.

2017

Červen 2017. Z porodnice odcházeli po 7 hodinách od porodu bez sebemenších problémů kvůli staršímu dítěti, které čekalo doma. Rodička předem informovala primářku gynekologie, rodička z toho usoudila, že proto byl odchod umožněn.