Sepse mohou být rozděleny na časné a pozdní podle doby, kdy se projeví po narození.

1. Časné infekce

 • Bakterie: Streptococcus agalactiae (GBS), Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Enterococcus sp., Streptococcus pneumoniae.
 • Projevy: Do sedmi dnů od porodu. Rychle progredující onemocnění může vést až k septickému šoku. Většinou multisystémové onemocnění s respiračními příznaky, jako je septikémie, adnátní pneumonie nebo meningitida.
 • Přenos: Nejčastěji z matky na novorozence transplacentárně, hematogenně nebo ascendentní infekcí během porodu.

2. Pozdní infekce

 • Bakterie: Nozokomiální infekce jsou způsobeny koaguláza negativními stafylokoky (Staphylococcus epidermidis), gramnegativními bakteriemi jako Pseudomonas sp., Klebsiella sp., Serratia, Proteus, Enterobacter, a grampozitivními bakteriemi jako Staphylococcus aureus a GBS.
 • Projevy: Po 5-7 dnech života. Sepse má pomalejší průběh a může mít jasně identifikovatelné ložisko infekce jako meningitida, osteomyelitida nebo pneumonie.
 • Přenos: Horizontální přenos z okolí – novorozenec se může nakazit během porodu nebo po něm, například z kontaminovaných přístrojů nebo rukou ošetřujících osob.

Rizikové faktory

 • Nedonošenost a nízká porodní hmotnost – čím nezralejší novorozenec, tím je vyšší riziko sepse
 • Předčasný odtok plodové vody
 • Infekce matky během porodu (horečka, leukocytóza)
 • Zkalená a zapáchající plodová voda – známka chorioamnionitidy
 • Invazivní procedury
 • Resuscitace po porodu
 • Špatné sociální podmínky matky
 • Děti s defekty imunity a metabolickými vadami
 • Vícečetné těhotenství

Klinické projevy sepse

Příznaky sepse mohou být nespecifické a zpočátku diskrétní, což ztěžuje diagnózu. Mezi nejčastější klinické známky patří:

 • Změny chování: letargie, dráždivost, změny svalového tonu, pláč, vyklenutá fontanela.
 • Nestabilní teplota: hypotermie nebo hypertermie, chladná akra při vysoké centrální teplotě.
 • Gastrointestinální příznaky: nechutenství, zvracení, průjem, vzedmuté bříško, hepatosplenomegalie.
 • Kožní příznaky: špatné periferní prokrvení, cyanóza, bledost, petechie, exantém, mramorování, žloutenka.
 • Kardiopulmonální příznaky: tachypnoe, respirační distres, apnoické pauzy, tachykardie, hypotenze.
 • Metabolické příznaky: hypo- nebo hyperglykémie, metabolická acidóza.
 • Lokální příznaky: impetigo, cellulitis, absces měkkých tkání, otitis media.

Meningitida:

 • Výskyt nejčastěji v prvním měsíci života.
 • Vysoká úmrtnost (30 – 60 %) a trvalé následky u více než 50 % přeživších dětí.
 • Nejčastější patogeny: GBS a E. coli.
 • Příznaky: obdobné jako u sepse, napjatá velká fontanela je většinou pozdním příznakem.

Osteomyelitida a artritida:

 • Nejčastěji postiženy kosti pažní a stehenní.
 • Klinické příznaky: omezení hybnosti, bolestivost, zarudnutí a otok nad ložiskem, celkové příznaky infekce.
 • Rentgenový snímek může být zpočátku normální.

Diagnostika

 • Hemokultura: odběr před nasazením antibiotik, výsledky za 2 – 3 dny.
 • Krevní obraz a diferenciál: leukocytóza nebo leukopenie, neutropenie, trombocytopenie.
 • Biochemické markery: CRP, prokalcitonin, interleukin 6.
 • Moč: chemicky a sediment, kultivace.
 • **Rtg plic a srdce, lumbální punkce, Rtg končetin v případě podezření na osteomyelitidu.

Terapie

 • Antibiotika: systémově intravenózně (ampicilin + gentamicin jsou první volbou, dále pak dle výsledků vyšetření).
 • Podpůrná terapie: ventilační a oběhová podpora, výživa intravenózně, hematologická terapie, imunologická podpora, výměnná transfúze.