Napsala: MUDr. Marcela Peremská – dětská lékařka

Odchod smolky

K vyloučení smolky – první stolici novorozence – by mělo dojít do 48 hodin od porodu (u donošených i neodnošených). Záznam o smolce musí být součástí dokumentace každého novorozence. Klinický obraz může být různorodý od zdravých dětí s opožděnou pasáží po kriticky nemocné.

Příčiny

Zácpa

Pasáž střevním traktem mohou zpomalit opiáty. I nezralost novorozence může způsobit zpomalení pasáže kvůli nezralosti tlustého střeva chybění spouštěcího efektu výživy u pacientů, kteří nedostávají stravu (ale jsou vyživováni jen nitrožilně).

Vrozené vady

Chybění konečníku, ev. chybění konečníku s píštělí, kdy se stolice uvolňuje píštělí na hráz nebo do oblasti pochvy nebo močové trubice.

Obstrukce GIT

  • zúžení střev se zpomalenou pasáží může být asociováno s gestačním diabetem matky
  • mekoniová zátka – stolice tvoří vlastně špunt, který nelze snadno vykakat, často u nedonošených dětí nebo u novorozenců matek diabetiček
  • mekoniový ileus – střevo je ucpáno smolkou, neprobíhá normální pasáž ve střevech, toto onemocnění bývá např. u dětí s cystickou fibrózou
  • Hirschprungova choroba – chybí inervace části střeva, nemůže tam probíhat normální pohyb střeva a nedochází k posouvání stolice
  • atrézie střeva – chybění části střeva
  • uskřinutá kýla
  • malrotace a volvulus – střevo je v břišní dutině jinak uložené, střevní kličky se kolem sebe obtočí tak, že nemůže probíhat pasáž
  • intususcepce – část střeva se vsune do další části střeva – nemůže pak probíhat normální pasáž

Ileus – zástava střevní peristaltiky

Pohyb střev se může zastavit i při sepsi, zápalu plic, poruše funkce štítné žlázy, vlivem medikace podané dítěti nebo matce (např. opiáty, síran hořečnatý). Závažným stavem je nekrotizující enterokolitida – těžký zánět střev.

Vyšetření

Fyzikální vyšetření pediatrické, zhodnocení příjmu a tolerance stravy, zvracení, vyšetření rekta sondování. Proto je součástí prvního vyšetření novorozence změření teploty v konečníku – kromě toho, že se změří teplota, tak se dá zjistit průchodnost konečníku, tedy že konečník nechybí.

Laboratorní vyšetření slouží k zjištění známek infekce, iontové dysbalance, lze vyšetřit i toxikologicky na opiáty či se vyšetří hormony štítné žlázy při podezření na hypotyreózu.

Zobrazovací metody – metodou první volby je nativní rtg břicha vleže nebo ve visu (ileozní stavy, dilatace střeva, známky atrézie – chybění části střeva), ev. vyšetření s podáním kontrastní látky při podezření na obstrukci.

Terapie

Je-li vyloučena obstrukce, atrézie či jiné chirurgicky řešené příčiny, pak dáme rektální rourku, čípky ev. klyzma i opakovaně do úpravy stavu. U příčin řešených chirurgicky zajistíme enterální výživu a dítě se překládá k chirurgickému řešení.