Vrozené rozštěpové vady obličeje jsou deformace, které se vyvíjejí během těhotenství, kdy se nesprávně formuje obličej plodu. Nejčastějšími typy jsou rozštěp rtu a rozštěp patra. Rozštěpové vady se vyskytují přibližně u jednoho z tisíce novorozenců. Mohou být izolované i kombinované s jinými vadami. Příčiny vzniku těchto vad nejsou zcela jasné, ale hrají roli genetické i enviromentální faktory, dědičná zátěž tvoří až 25 % případů.

Rozštěp horního rtu vzniká, když se části rtu nespojí správně. Důsledek může být jen malý zářez ve rtu nebo hluboká štěrbina sahající až do nosní dutiny.

Rozštěp patra se týká horní části úst a může být parciální (postihuje jen část patra) nebo kompletní (postihuje celé patro až do hltanu).

Tyto vady mohou způsobovat problémy se stravováním, mluvením a zdravím uší. Většinou je nutná chirurgická korekce, logopedická léčba a další odborná péče.

Zpět na další vrozené vývojové vady