Atrézie choan je vrozená porucha (výskyt 0,02 – 0,06 %), kdy jsou zadní části nosních cest (choany) blokovány tkání. Tato překážka může být jak z kostěná, tak z měkkých tkání. Tento stav může postihnout jednu nebo obě strany nosu. U novorozenců může atrézie choan způsobit potíže s dýcháním, zejména při kojení, kdy je nutné dýchat nosem. Při jednostranném postižení může být novorozenec zpočátku bez příznaků, později se může projevit jako častější sekrece z nosu. Léčba obvykle zahrnuje chirurgický zákrok, aby se odstranila blokáda a obnovil správný průtok vzduchu.

Stenóza laryngu – zúžení hrtanu

Kongenitální lobární plicní emfyzém je vrozená vada, při které je jeden nebo více plicních laloků zvýšeně provzdušněn, tento plicní lalok se „nafoukne“ a stlačuje ostatní části plíce a srdce. Tento stav může způsobovat potíže s dýcháním, hlavně při námaze, cyanózu, asymetrické vyklenutí hrudníku, poslechově je dýchání v dané oblasti oslabené. Projevuje se obvykle v novorozeneckém věku, ale může se projevit i několik měsíců od narození. Příčina této vady je nejasná, ale může souviset s blokádou průdušinky, která zabraňuje normálnímu proudění vzduchu. Léčba obvykle zahrnuje chirurgický zákrok, aby se odstranil postižený lalok a obnovil normální průtok vzduchu. V rámci diagnostiky je nutné vyloučit vdechnutí cizího tělesa nebo plicní cysty.

Zpět na další vrozené vývojové vady