Kraniostenóza vzniká předčasným srůstem lebečních švů. Čím dříve ke srůstu dojde, tím závažnější jsou dopady. Tvar hlavy závisí na pořadí, v jakém se švy uzavírají. Srůstem švu přestává lebka růst kolmo na tento šev. Léčba je většinou operační.

Meningokéla je rozštěp obratlového oblouku, z něhož vystupuje vak tvořený měkkými míšními plenami. Obsahem je mozkomíšní mok. Až jedna třetina dětí mívá neurologické postižení.

Meningomyelokéla je variantou předchozí vady, kdy ve vyklenutí je i mícha.

Zpět na další vrozené vývojové vady