Je-li příčinou krvácení porodní poranění, pak lékař nebo PA musí najít tzv. zdroj a tento zdroj největšího krvácení je třeba ošetřit, tedy zašít. Porodní poranění může být, jak na hrázi, tak samozřejmě v pochvě, či na děložním hrdle.

Vyšetření

Probíhá v porodnických zrcadlech, která jsou o něco širší, než klasická zrcadla gynekologická, právě proto, aby měl porodník tzv. větší přehled.

Terapie

V dnešní době se používá samovstřebatelný materiál, kterým lékař nebo PA zašije krvácející poranění. Je s velkou výhodou, abychom větší porodní poranění po ošetření zchladily, tedy ve většině porodnic přikládáme připravené ledové obklady.

Další informace o porodním poranění a jeho hojení naleznete v kapitole Ošetření por. poranění.

Hematom

Krev se tzv. vylije do tkání. Jde o spíše výjimečnou komplikaci, přesto může být závažná. Nejčastěji se vyskytují na vulvě, nebo ve vagině. Je-li hluboko v pochvě, nemusí být zvenku vidět.

Klinické projevy

Žena cítí velký tlak a velmi intenzivní bolest. Je-li hematom větší, pak může žena vykazovat známky větší ztráty krve, tedy rychlejší tepovou a dechovou frekvenci a klesání krevního tlaku.

Rizikové faktory

  • Protrahovaný, nebo naopak překotný porod.
  • Porod velkého dítěte
  • Porod vedený instrumentálně, tedy pomocí vakuumextraktoru, či porodnických kleští (forceps)

Terapie

Lékař provede kontrolu, je-li hematom menšího rázu a klinické projev ženy tomu odpovídají, může stačit na místo hematomu přiložit ledový obklad. Je-li hematom  větší, nebo je v hlubších místech pochvy, pak je třeba, aby lékař tuto „kapsu“ vyprázdnil a podvázal krvácející žílu.

Pokud je hematom větší a odpovídají-li tomu i klnické projevy ženy, pak je toto vyprázdnění a ošetření hematomu prováděno velmi často v krátké celkové narkóze.