Povinná nejsou žádná. Ani nejsou právně vymahatelná. Jsou doporučená. Kdyby byla povinná, tak by v případě jejich nesplnění byly definovány pokuty, tresty. A to nejsou. Více informací o vyšetření novorozence.

Zákonný zástupce dítěte by měl zajistit novorozenci propuštěnému před uplynutím 72 hodin od jeho narození do vlastního sociálního prostředí, do 24 hodin po propuštění, zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a provedení odběru krve 48 až 72 hodin po narození na […]

Utrpení dítěte není součástí odběru, a ani není žádoucí. V prvé řadě je třeba nenechat se od dítěte oddělit, pak ho můžete uklidňovat například kojením, držením v náručí. Pata se musí pořádně nahřát a nesmí se silně mačkat, tím se může dokonce odběr znehodnotit. O poskytování péče dítěti, jakož i o poskytovateli této péče rozhodujete vy jako […]

Kartičky se podle vyhlášky o zdr. dokumentaci (č. 98/2012 Sb.) uchovávají pět let, potom se skartují. V případě, že by chtěli váš anonymizovaný vzorek použít např. pro studii, musí vás požádat o souhlas. Součástí takového zpracování nikdy není propojení vzorku krve s osobními údaji. K jiným účelům nelze vzorky využít.

Proč mohou? Není to jejich povinnost, oni rozhodují, jakou péči poskytují nebo jsou ochotni poskytovat – tedy co se týká návštěvní služby, odběrů apod.). kód 02200: návštěva novorozence dětskou sestrou (body 157, čas 60 min) kód 02210 odběr pro novorozenecký screening nebo rescreening (body 73, čas 5 min) kód 02245 sledování novorozenecké žloutenky metodou transkutánní […]