Porodnice po mně chce potvrzení od dětského lékaře, jinak mi nevydají miminko a nepustí nás domů! Co mám dělat?

Připravte si vlastní dokument!

Potvrzení od budoucího pediatra o budoucím registrování přeživšího novorozence nelze vymáhat ani po budoucím pediatrovi budoucího přeživšího novorozence, ani po rodičích. Žádný zákon o potvrzení neexistuje. Více zde. Vy a otec miminka jste jeho zákonnými zástupci, pokud nerozhodne soud jinak. Tudíž vám ho nesmí nikdo v porodnici sebrat a pak vydávat. Patří k vám. Nejvíc k matce.

Občanský zákoník (nový) | Zákon č. 89/2012 Sb. – Oddíl 3 – Rodiče a dítě (v aktuálním znění) § 882

(1) Zadržuje-li jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě předala; to platí i mezi rodiči navzájem. Toto právo má i ten, kdo o dítě oprávněně pečuje.