Motivace rodičů pro ambulantní porod

Pro úspěšný a neprotrahovaný odchod z porodnice musí mít celá rodina jasné a silné motivace. Příchod do porodnice je dobrovolný. Pobyt v porodnici je také dobrovolný.

Zeptali jsme rodičů, kteří odešli v roce 2018 z porodnice krátce po porodu, jaké měli důvody k odchodu. Modrá barva v grafu odlišuje touhy motivované od pobytu v porodnici. Růžová rodinné důvody.

Převažuje touha matky po jejích ostatních dětech. Matky nechtějí být odděleny od svých dětí. Velmi obvyklou motivací k ambulantnímu porodu je také potřeba klidu, pohody, soukromí vlastního denního a nočního režimu.

Často se opakuje potřeba matek být se svou rodinou a sžívání se s novým členem rodiny doma, nikoli odděleně.

Čtyři procenta žen uvedlo, že jejich starší děti se stále kojily, a pobytem v porodnici se matky nechtěly od rodiny oddělovat.

Nepřekvapilo nás, že špatná zkušenost s oddělením šestinedělí při předchozích porodech je důvodem rodičů pro brzký odchod z porodnice. Ale překvapilo nás, že to nebyla nijak zásadní motivace.

Motivace k AP