Pomoc v šestinedělí po ambulantním porodu

porodní asistentky
Foto: Aneta Sovadinová

V roce 2019 se ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky narodilo 295 dětí, které odešly z porodnice s matkou dřív, než jim bylo 72 hodin.

Jakou měly ženy a děti po porodu následnou domácí péči / návštěvu / službu?

Ženy si mohou zvolit z následujících zdravotních a jiných služeb:

  • porodní asistentka (soukromá, z porodnice, z ambulance gynekologa) – PA
  • dula, poporodní dula – PPD
  • dětský lékař – PLDD, dětská sestra – DS
  • laktační poradkyně – LP
  • rodina, kamarádka

11 % žen nemělo po porodu žádnou pomoc, tedy ani od rodiny. Pokud sečteme variantu „NIKDO“ a „rodina“ , jedná se o 34 % žen, které po porodu byly úplně bez pomoci zvenčí.

66 % žen si po ambulantním porodu zajistilo alespoň některého ze zdravotníků (PA, PLDD nebo DS).

Porodní asistentku po AP si zajistilo 47 % žen.

Pokud můžeme věřit tomu, že ženy označily odpovědi „dětský lékař“, „dětská sestra“ jako návštěvu, pak je navštívili doma v 26 % případů AP.

Dulu nebo poporodní dulu mělo 16 % žen. Laktační poradkyni si pozvalo 7 % žen.

nejčastější varianty domácí péče po AP, 2019 (n=295)