Máme dost porodních asistentek po ambulantních porodech? (Ne.)

Právě v případě ambulantních porodů je velmi vhodne mít zajištěnu návaznou komunitní péči, kterou zajišťují nejlépe porodní asistentky (pečující profesionál o rodičku i dítě).

Věděli jste, že Ministerstvo zdravotnictví zřídilo formulář stížnosti na nedostupnost zdravotní péče https://nedostupnapece.mzcr.cz? A věděly jste, že si lze stěžovat i na nedostupnost péče porodních asistentek?

Formulář má pojištěncům usnadnit přístup k hrazené zdravotní péči. Zajištění místní a časové dostupnosti zdravotní péče je povinností zdravotní pojišťovny, kterou prostřednictvím formuláře pojištěnec kontaktuje. I když byl formulář zamýšlen jako pomoc pojištěncům, kteří v některých regionech obtížně hledají praktického lékaře nebo zubaře, lze jej využít i v případě systémové nedostupnosti péče porodní asistentky.

Přestože existují v seznamu hrazených výkonů (https://szv.mzcr.cz) tyto výkony porodních asistentek:
🤰 06021 – komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou,
🤰 06023 – kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou,
🤰 06211 – návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí porodní asistentkou,
nikdo neřeší, že tato péče reálně není ženám místně a časově dostupná a že některé pojišťovny nemají ani porodní asistentky nasmlouvány. I když je čerpání těchto výkonů nesmyslně podmíněno indikací lékaře, péče je nedostupná i v případě, že si žena doporučení lékaře sežene.

❓ Co dělat v případě, že jste nedostupností péče porodní asistentky aktuálně dotčena nebo jste tím byla dotčena v minulosti?
✅ Využijte formulář na webu https://nedostupnapece.mzcr.cz a požadujte po své pojišťovně, aby zajišťovala dostupnost péče, na kterou máte jako pojištěnka právo.
✅ V druhém kroku formuláře napište do textového pole, které hrazené výkony porodní asistentky a kdy v jakém regionu chcete nebo jste chtěla čerpat, ale péče je/byla nedostupná. Případně dopište další relevantní podrobnosti.
✅ Obsah textového pole zkopírujte a pošlete ho e-mailem na adresu anna.stefanidesova@llp.cz. Případnou odpověď pojišťovny také pošlete na tuto adresu.

➡️ Informace využijeme při prosazování práva žen na dostupnou péči porodních asistentek v Pracovní skupině pro porodnictví při Úřadu vlády.