Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

V červenci 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dřív především kvůli prvorozenému dítěti a jeho společnému sžívání s novorozencem. Také celkově kvůli klidu a vyhnutí se nemocniční rutině. O ženině záměru se personál dozvěděl bezprostředně po porodu, nebyl žádný problém. Odcházela 4 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Na NLS se rodiče vrátili později do porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD o AP nevěděl, v době porodu fungoval za PLDD zástup, který odmítal dítě přijmout, rodiče zajistili vyšetření a prohlídku v porodnici, kde ochotně dítě zkontrolovali. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

Červen 2019. Zdravá druhorodička zde přirozeně porodila ve 41. tt zdravé dítě. Motivací pro AP byl klid domova, sžití s rodinou hned od začátku a žádné nátlaky personálu (např. kojení po třech hodinách). O AP zdravotníky informovala předem. Porod probíhal přesně podle představ, s hladkým a rychlým průběhem v poloze na čtyřech. I přes nadprůměrnou váhu dítěte, žena porodila bez nástřihu a poranění na jedno zatlačení. 2. doba porodní trvala 45 minut a žena s dítětem odcházela domů do tří hodin od příchodu do porodnice. Podepisovala revers za sebe i dítě, příprava trvala hodinu. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, kontakt na PLDD nevyžadovali, sami navrhli termín všech kontrol, včetně NLS testu, na které se rodička s dítětem vraceli. Stávající PLDD o AP nevěděl předem, ale s přijetím dítěte neměl problém. Žena měla doma zajištěnou péči rodiny a kontroly PA. Doma se jim vedlo skvěle a AP si žena pochvaluje. (Rodička děkuje porodní asistence Lee Braunerové, s jejíž pomocí porodila dle svých představ.)

V prosinci 2018 zde žena ve 41. tt přivedla na svět své druhé dítě. Žena měla problematický předchozí porod, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve kvůli klidu, rodině a seznámení se starším sourozencem. O jejím záměru zdravotníci předem věděli, odcházela 26 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl připraven okamžitě. Odběr pro NLS byl proveden v porodnici. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní pediatr neměl problém přijmout dítě po AP. Na doma měla žena zajištěnou péči rodiny, je ráda, že odešla dříve.

V září 2018 zde žena přivedla na svět ve 42. tt své druhé dítě. V těhotenství měla vysoký krevní tlak, jinak bylo vše normální. Žena chtěla odejít do klidu domova, na víc bylo plné oddělení. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli. Žena odcházela 7 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny (ale protože dotyčný lékař právě prováděl sekci). K odběru na NLS se rodiče vrátili do porodnice. Potvrzení ani údaje o PLDD lékaři nevyžadovali, současný pediatr neměl problém přijmout dítě po AP. Komunikace v porodnici byla vynikající. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

V září 2018 zde žena porodila ve 41. tt své druhé dítě. Žena je diabetička, jinak v těhotenství neměla žádné komplikace. Domů chtěla odejít dříve kvůli špatné předchozí zkušenosti z odd. šestinedělí. O jejím záměru předem v porodnici nevěděli, odešla 4 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl připraven ihned (reverz za dítě podepsal 2 hodiny po porodu otec). Potvrzení od PLDD nevyžadovali, stačilo jim jméno a kontakt. Současný PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Na odběr na NLS se s dítětem vrátili do porodnice. Komunikace v porodnici byla výborná. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

V květnu 2017 zde žena ve 37. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve za svým prvorozeným dítětem. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 4 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 4 hodiny. Na odběr pro NLS se vrátili do porodnice později. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, problém s ním neměl. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma neměla zajištěnou žádnou speciální péči.

Květen 2017. Druhorodička si přála ambulantní porod, protože nebyla u prvního porodu spokojená s oddělením šestinedělí, a protože chtěla být brzo s rodinou. O své vůli zůstala 36 hodin od porodu. Měla pozitivní test na GBS, ATB odmítla i z důvodu velmi rychlého porodu. Pro riziko možné infekce se rozhodla chvíli zůstat. Během odchodu vše rychle vyřízeno a bez potíží. Kvůli novorozeneckému screeningu se vracela do porodnice. Nevyžadovali potvrzení od pediatra, ten o plánu rodit ambulantně věděl.