Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V březnu 2019 zde přivedla na svět prvorodička zdravé dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství, žena chtěla odejít dřív do pohodlí domova a za svým partnerem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 36 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Rodiče se do porodnice vrátili na odběr pro NLS. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Předali také papír s informacemi, jaká vyšetření kde s novorozencem absolvovat. Žena neměla problém najít pediatra, který převezme do péče dítě po AP. Na doma měla zajištěnou péči kamarádky. Před porodem absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla domů dřív.

2018

V listopadu 2018 zde žena ve 41. tt přivedla na svět své druhé dítě, jednalo se o porod sekcí. Žena měla problematický předchozí porod, jinak bylo těhotenství naprosto normální. Chtěla odejít dříve do klidu a pohodlí domova. O jejím záměru v nemocnici předem nevěděli, odcházela 48 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl připraven za 1 hodinu. Žena byla domluvena na dodání kartičky i odebrání krve pro NLS se svou komunitní PA. Komunikace v porodnici byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD o AP nevěděl a problém s tím neměl. Na doma měla zajištěnou píči kamarádky a soukromé PA. Před porodem absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla domů dříve.

V říjnu 2018 zde druhorodička ve 43. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Po porodu bylo dítě v pořádku, žena měla větší ztrátu krve. Domů chtěla odejít dříve kvůli staršímu dítěti a klidu domova. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 26 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali. Odběr provedla soukromá PA na kartu od PLDD, PLDD následně tuto za sebe odeslal. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Měla potíže najít PLDD, který přijme do péče dítě po AP, původního kvůli tomu změnila. Před porodem absolvovala Kurz předporodní přípravy v Acentru – Praha. Je ráda, že odešla domů dřív.

Říjen 2018. Druhorodička zde ve 43. tt porodila své dítě, oba v pořádku. V těhotenské průkazce byl uvedený rozdílný Rh faktor s otcem dítěte. Zdravotníci o AP věděli a neměli s tím problém. Reverz byl připraven do hodiny, celkem odchod po 26 hodinách. NLS provedla komunitní PA. Registrující pediatr měl problém s AP, proto maminka zajišťovala jiného. Poporodní péči zajišťovala rodina, komunitní PA a pediatr. Maminka absolvovala předporodní kurz v Acentru – Praha.

V září 2018 zde žena přivedla na svět ve 39. tt své první dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve, protože vše bylo v pořádku a preferovala pohodlí domova. O jejím záměru věděla s porodnicí spolupracující soukromá porodní asistentka. Odešli 26 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na odběr NLS měla soukromá PA, která také provedla odběr. V porodnici stačilo předat jméno a kontakt na pediatra, rodiče našli PLDD, který neměl problém přijmout dítě po AP. Komunikace se zdravotníky byla vynikající. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození a Kurz předporodní přípravy v centru TARA – Most. Na doma měla zajištěnou po porodu péči soukromé PA. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

V září 2018 zde žena přivedla na svět ve 39. tt své druhé dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství, pouze rodiče měli rozdílný Rh faktor. Dříve chtěla žena odejít za starším potomkem a do klidu domova. O jejím záměru předem v porodnici nevěděli. Žena odešla 24 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Potvrzení od PLDD v porodnici nevyžadovali. Komunikace v porodnici byla vynikající. Rodiče se tam vrátili na odběr NLS, provedla ho zdravotní sestra. Dosavadní registrující pediatr o ambulantním porodu nevěděl, problém s tím ale neměl. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

V srpnu 2018 zde žena porodila ve 40. tt své první dítě. Žena měla diagnostikovaný GD. Z porodnice chtěla odejít dřív, protože chtěla být pohromadě s celou rodinou, z kapacitních důvodů ale nebyl k dispozici vhodný pokoj. Zdravotníci o záměru odejít dřív předem věděli, žena odcházela 11 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 6 hodin. Potvrzení od PLDD v nemocnici nevyžadovali, rodiče neměli problém najít pediatra, který dítě po ambulantním porodu přijme. Test na NLS rodiče nedělali. Komunikace v porodnici probíhala výborně, žena je ráda, že odešla dřív. Po porodu měla na doma žena zajištěnou péči soukromé a nemocniční PA. Před porodem absolvovala kurz Jemného zrození.

Srpen 2018. Druhorodičce se narodilo dítě v 39. tt, oba dva zdraví. Anamnéza: předchozí porod byl problematický a Rh faktor matky mínus (otce plus). Hlavní motivací pro rodičku byla touha být doma s prvorozenou dcerou, domácí jídlo, klid, neřešit kojení a následné vážení a vlastní postel. Odešla 12 hodin po porodu, personál věděl o záměru předem. Komunikace s personálem výborná, po 10 hodinách přinesli reverz. Kartičku na NLS obdržela již v porodnici, odběr provede pediatr. Dohodnout se s dosavadním pediatrem o převzetí do péče nebyl problém. Rodička je ráda za své rozhodnutí odejít. Po porodu pečuje o rodičku a novorozence soukromá PA a rodina.

V srpnu 2018 zde žena porodila ve 41. tt své druhé dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství. Žena chtěla domů odejít jednak za starším dítětem, dále pak kvůli celkovému diskomfortu, nevyhovujícímu nemocničnímu režimu a do klidu domova, nechtěla zde ležet, když jsou oba s dítětem zdraví. O jejím záměru v porodnici věděli. Potvrzení od PLDD nevyžadovali, stačilo jméno a kontakt na něj. Domluvený PLDD neměl s přijetím dítěte po ambulantním porodu problém. Domů odcházeli 7 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za jednu hodinu. Odběr na NLS provedla nemocniční PA, která ho přijela udělat k ženě domů, odběrovou kartičku měla s sebou. Před porodem absolvovala žena kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Doma byla po porodu v péči své rodiny.

Srpen 2018. Druhorodička zde porodila ve 41. tt zdravé miminko. Pro ambulantní porod se rozhodla kvůli kvalitní stravě, pohodlí, klidu a staršímu dítěti, které na ni doma čekalo. Odcházela 5 hodin po porodu. O tom, že chce odejít dříve, personál porodnice předem nevěděl, reverz nachystali do 2 hodin. Stačilo jim uvést jméno a kontakt na registrujícího pediatra, který o ambulantním porodu také nevěděl, ale ani jemu nebyl ambulantní porod překážkou. Pediatr bez problému přijal novorozené dítě do péče. Kartičku na screening rodička v porodnici nedostala. NLS provedla porodní asistentka, která rodičku navštívila v domácím prostředí. Žena na svůj ambulantní porod vzpomíná s láskou: “Moc děkuji celému týmu porodnice Cheb a hlavně Kateřině Hrubé z Tara centra, díky nim se porod odehrál podle mých představ”.

V červenci 2018 zde žena přivedla na svět ve 41. tt své druhé dítě. Měla pozitivní kultivaci GBS nebo test nepodstoupila, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív, protože považovala za zbytečné ležet se zdravým dítětem v nemocnici. Preferovala klid domova bez komunikace se zdravotníky, domácí stravu a chtěla také za starším sourozencem. V porodnici o jejím záměru nevěděli, odešla 12 hodin od porodu po podpisu reverzu, který donesli za 6 hodin. Komunikace v porodnici byla dobrá, kartičku na NLS žena nepožadovala, odběr provedla soukromá porodní asistentka. V porodnici stačilo nahlásit jméno a kontakt na registrujícího PLDD, ten o plánovaném ambulantním porodu nevěděl, ale nevadilo mu to. Žena je ráda, že odešla domů dřív, před porodem neabsolvovala žádný kurz, doma o ní pak pečovala rodina, soukromá porodní asistentka a LP.

Červen 2018. Druhorodička zde porodila zdravé dítě ve 43.tt. Kvůli špatným ozvám miminka byl porod vyvolávaný, nicméně lékaři vyhověli přáním maminky na způsob porodu. Lékaři věděli,že si bude přát odcházet dříve a neměli problém. 4 hodiny po porodu rodiče podepsali reverz a odešli domů. V porodnici nepožadovali potvrzení od PLDD. Na NLS se rodiče vraceli do porodnice. PLDD neměl problémy přijmout miminko. Maminka žádný předporodní kurz nenavštěvovala, péči doma jí zajišťovala rodina. Žena vypověděla: „Je to boží, už netoužím porodit doma, protože tohle jako doma bylo. Intimní, rychlé, s lidmi se kterými se směji, kterým důvěřuji. Děkuju, že to dopadlo vlastně nejlíp, jak mohlo. Jsem ráda, že už jsem nečekala déle. Dcera je klidná, je stále na prsu, v šátku, v noci přilepená na mě, synek se nad ní pořád rozplývá, hladí ji a pusinkuje. Jsme kompletní :-)“

Květen 2018. Po předchozí sekci (VBAC) porodila zde zdravá druhorodička v 40. tt zdravé miminko. Žena si přála být v klidu domova, a proto zvolila ambulantní porod. Jelikož zdejšímu personálu žena důvěřovala, oznámila již před porodem, že by ráda s miminkem odešla předčasně. Jakmile odchod oznámila, donesli reverz k podpisu, a tak odešli 24 hodin z porodnice. Odběr krve na NLS provedla komunitní porodní asistentka, která měla také příslušnou kartičku na odběr. Žena byla s průběhem předčasného odcházení velmi spokojená a pochvalovala si, že byla záhy s celou rodinou, což byla její obrovská motivace pro ambulantní porod. Současný pediatr o AP nevěděl, ale miminko bez okolků registroval. V porodnici matka uvedla pouze jméno na kontakt na něj. V domácím prostředí navštívila a své služby poskytla komunitní porodní asistentka, a dula. Žena se na tento porod připravovala u Michaely Kalusové na Jemném zrození – Hypnoporodu.

Duben 2018. Zdravá druhorodička zde přivedla na svět zdravé miminko v 41. tt. Pro ambulantní porod se rozhodla, protože si přála klid v domácím prostředí a nechtěla se odloučit od staršího dítěte. Chebští zdravotníci věděli před porodem, že žena si bude přát dřívější odchod s děťátkem a připravili se na to. Na reverz odcházeli 14 hodin po porodu. Na test z patičky (NLS) se vraceli do porodnice, kde jim ho udělali. Žena byla velmi spokojená s dřívějším odchodem a udělala by to znova 🙂 V porodnici se neptali na jméno PLDD a stávající přijal čerstvé miminko bez okolků. O nedělku a novorozence se doma postarala rodina. Žena dále uvedla: „Dávám palec nahoru za změny, které se za působení vrchní PA Andrejky Bučkové a dr. Číza odehrály, oproti zkušenosti s porodem v roce 2015, smekám a děkuji týmu chebské porodnice za přístup a ochotu, jak jednají s rodičkami.“

Březen 2018. Zdravá druhorodička porodila ve 39. týdnu zdravé dítě. Odešla 14 hodin po ambulantním porodu, 2 hodiny čekala na reverz. Na odběr z patiček se vraceli do porodnice. Registrující dětský lékař přijal dítě do péče po předčasném odchodu z porodnice bez problémů. Na poporodní návštěvu si pozvali soukromou porodní asistentku a dulu.

2017

V prosinci 2017 zde žena ve 42. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív do klidu a pohody domova a za starším sourozencem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 30 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl připraven do hodiny. Kartičku pro odběr na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale problém s tím neměl. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

Květen 2017. Primipara se somatoformní poruchou. Přijela na začátku 2. doby porodní. Porodník velmi respektující. Krásný rychlý porod. Velmi špatná komunikace s novorozeneckým oddělením. Propuštěna druhý den.