Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V srpnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o bezproblémové těhotenství, rovněž po porodu byla matka i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli soukromí, aby byla rodina pohromadě a sžili se se svými novými rolemi. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Žena si nepamatuje, zda podepisovala reverz za sebe. Test na NLS v porodnici odmítli, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V červnu 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve, aby byla ve svém domově a s rodinou, měla klid na kojení, kontakt, společné spaní a vyhnula se nevyžádaným radám. O svém záměru v porodnici předem neinformovala, ale v předávané dokumentaci měla potvrzení od PLDD, že převezme dítě do péče. Odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 2 hodiny, přičemž rodiče sdělili, že nespěchají. Odběr pro NLS v porodnici odmítli, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, zkušené kamarádky a soukromé PA.

V únoru 2019 zde podruhé porodila žena ve 42. tt. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve za 16 měsíčním synem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 32 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny (přístup gyn-por. i novor. odd. popsala velmi pozitivně). Na odběr pro NLS se vraceli do porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD o AP nevěděl, ale neměl s ním problém. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

Primář nov.odd: za primáře dětského oddělení Vám tyto informace rád sdělím osobně a provedu Vás po našem novorozeneckém úseku.

Primář gyn-por oddělení MUDr. Franišek Černý: Doporučená doba hospitalizace, jak již víte je do 72 hodin po porodu. Toto období považuje gyn-por společnost za minimální vzhledem k porodu a event. možným komplikacím. Snažíme se vyjít rodičkám maximálně vstříct po dobu pobytu. Mj. renovované oddělení šestinedělí je skutečně dost luxusní. V případě nekomplikovaného porodu je otázka propuštění jistě k domluvě. Pokud rodička požaduje propuštění dříve, řeší se to tzv. negativním reverzem. Druhá věc je, pokud dojde doma ke komplikacím, může ZP uplatňovat nároky za nedodržení léčebné péče (toto není pravda – podle zákona § 55 o veřejném zdr. pojištění – pozn. webu). Já jsem nastoupil do funkce přednosty od 1.9.2017 a nikdo zájem neprojevil a na dotaz kolegů tento rok také nikdo nebyl. Během 3 dnů klidného pobytu se ženy u nás i lecčemu přiučí.