Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V květnu 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, stejně tak po porodu byli matka i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve, aby byla s rodinou v pohodlí domova. O jejím záměru věděli v porodnici předem, odcházela 5 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za sebe. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

V březnu 2019 zde třetirodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena dříve rodila sekcí, s otcem dítěte měli odlišný Rh faktor a v tomto těhotenství měla podezření na preeklampsii. Po porodu byli ona i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dříve za staršími dětmi, vlastním režimem, domácím prostředím a stravou. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 20 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě. Reverz pro dítě donesli za 5 a více hodin. Kartičku na odběr pro NLS nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA a pediatra.

Únor 2019. Zdravá maminka zde ve 39. tt porodila zdravé dítě. Maminka měla v těhotenské průkazce uvedený pozitivní test GBS, nebo odmítnutí testu a rozdílný Rh faktor s otcem dítěte. Jako motivaci uvádí maminka pohodlí domova, kvalitnější stravu a staršího kojeného sourozence. Ačkoli zdravotníci nevěděli o rozhodnutí k AP, tak reverz měli připravený během dvou hodin, maminka odcházela po vlastním rozhodnutí 24 hodin po porodu. NLS screening provedl registrující pediatr, který neměl problém přijmout dítě do péče. Poporodní péči zajišťovala rodina a pediatr.

„K porodu jsem měla sepsáno DVP, které však informaci o možnosti AP neobsahovalo. Nicméně ihned po bondingu a přesunu na pokoj jsem oznámila záměr odejít další den po 24 hod. Zůstat jsem se rozhodla z důvodu, že jsem byla pozitivní na GBS a odmítla jsem antibiotika i omytí novorozence. A také z důvodu, že manžel musel jít ještě druhý den do práce. „

2018

V listopadu 2018 zde žena ve 41. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve do klidu domova. O jejím záměru v porodnici předem věděli, odcházela 23 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Odběr na NLS provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo předat jméno a kontakt na PLDD, dosavadní pediatr neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči rodiny a pediatra.

Srpen 2018. Zdravé prvorodičce se ve 40. tt narodilo zdravé dítě. Hlavní motivací pro ambulantní porod bylo: „Prožít chvíle po porodu v rodinném prostředí, čas na vzájemné ladění a poznávání bez vyrušování a intervencí nemocničního personálu.“ PP byla v porodnici respektován. Zdravotníci o záměru rodit ambulantně nevěděli, rodička odešla po 5 hodin po porodu. Podepsán pouze pediatrický reverz na dítě, přinesli po 2,5 hodinách. Komunikace se zdravotníky byla uspokojivá. „Problém nastal na straně nemocniční pediatry v momentě, kdy jsme oznámili, že jdeme rovnou po porodu domů, jednání sice formálně slušné, ale krajně nepříjemné, bez našeho vědomí volala domluvené ambulantní pediatričce, strašení ohledně rizik a „neinformovanosti“ ohledně péče o dítě, jelikož jsem prvorodička.“ Kartičku na NLS v porodnici nedostali, NLS provedla komunitní porodní asistentka. Najít PLDD nebyl problém, v porodnici stačil kontakt a jméno. Po porodu o rodičku a novorozence pečoval PLDD, rodina, soukromá PA a laktační poradkyně.

Červenec 2018. Po 4 hodinách od porodu na reverz odcházela žena se svým dítěte, které se narodilo v 40. tt. Dítě bylo zdravé, matka měla v průkazce pozitivní GBS výsledek a problematický předchozí porod. Tento byl její druhý, a protože nechtěla být izolovaná od rodiny jako posledně, zvolila si ambulantní porod. Své přání odejít předčasně sdělila hned po porodu. Kartičku na NLS v porodnici nedostala. Odběr i kartičku zajistila komunitní porodní asistentka. V porodnici se ptali po potvrzení od PLDD, žena ho neměla. Přesto by průběh odchodu milý a profesionální. Doma o ženu pečovala komunitní porodní asistentka Martina Suchardová, u které se žena také připravovala na porod.

Červen 2018. Mírně v předtermínu (37.tt) se zde narodilo jinak zdravé dítě druhorodičce, která měla v těhotenské průkazce uveden vysoký krevní tlak. Přála si být doma s rodinou a ne v nemocničním prostředí. Oznámila po porodu předčasný odchod. Byl trochu problém u dětských lékařů, ale bylo znát, že narodit se dítě v termínu, problém by nebyl. Ale osobní útoky by se u profesionálů neměly objevovat. Matka i dítě odcházeli 12 hodin po porodu domů a ani nemuseli podepisovat reverz. Kartičku na NLS dostali v porodnici a odběr provedl registrující PLDD, který neměl problém přijmout dítě po ambulantním porodu. V porodnici se pouze ptali na jeho jméno a kontakt. V domácím prostředí o ženu a dítě pečovala vlastní rodina.

2017

Říjen 2017. Chtěli papír od PLDD, rodička ho měla. Po prohlášení, že chtějí odejít domů (cca 48 h po porodu) přinesli dokumenty, poučili o rizicích, upozornili na okolnosti odchodu.

Leden 2017. Rodička měla připravené potvrzení od pediatra, což ji usnadnilo vyjednávání. Pediatr dělal veliké potíže s propuštěním, ale rodička byla právník a tak se nedala. Nebýt jejího právního povědomí, nebyl by zřejmě ambulantní odchod možný.

2015

Listopad 2015. Druhorodičce se zde narodilo v 40. tt dítě, oba byli zdraví. V ženině těhotenské průkazce se nacházelo: Rh mínus krev matky, otec Rh plus, odmítnutý test na OGTT a na GBS. Žena plánovala ambulantní porod z následujících důvodů: „Mj. to, že jsem 3 noci před porodem nespala a noc po porodu v porodnici taky ne – neustále do pokoje někdo chodil, řvalo moje nebo cizí dítě; byla jsem totálně vyčerpaná, potřebovala jsem pomoc manžela s dítětem. Nicméně ambulantní porod byl plánovaný i kvůli prvorozenému a zároveň jsem neviděla důvod v nemocnici zůstávat.“ Zdravotníci o jejím záměru odejít předčasně nevěděli, ale jakmile jim odchod oznámila, donesli reverz a tak oba odcházeli 18 hodin po porodu domů. Kartičku na NLS v porodnici nedostala. Žena ji měla ji koupenou předem od své porodní asistentky, protože pediatrička tvrdila, že ji nemá. Počítala s odběrem u pediatričky. Nemocnice si vynucovala návštěvu u pediatričky pod pohrůžkou OSPOD, tím spíš (by) neměli důvod kartičku dát. Žena popisuje způsob vyřizování předčasného odchodu jí i dítěte z porodnice jako zcela nezvládnutý a neprofesionální akt ze strany personálu porodnice. Většina požadavků ze strany porodnice bylo nelegálních a žena si posléze i oficiálně stěžovala. Když se to podařilo, byla žena velmi šťastná, že byla se svou rodinou. V porodnici se tedy ptali pouze na kontakt na doktorku pediatrie (PLDD), která o ambulantním porodu věděla předem.