Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V květnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpěla poruchou srážlivosti krve, jinak bylo v těhotenství vše v pořádku. Po porodu žena ztratila hodně krve. Žena chtěla odejít dřív za starším dítětem a aby byla celá rodina pohromadě. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 60 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za hodinu. Odběr pro NLS se stihl ještě v porodnici. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a pediatra.

V březnu 2019 zde druhorodička porodila císařským řezem ve 42. tt zdravé dítě. Před porodem dítě nemělo žádné komplikace, po porodu jen fyziologická žloutenka, hodnota okolo 200. Žena měla v anamnéze předchozí císařské řezy, vysoký tlak a nedostatek železa, anemii. Zdravotníci věděli o AP, reverz nevyžadovali, celkový odchod rodičky s dítětem po 71 hodinách. NLS screening byl proveden ještě v porodnici. Současný pediatr neměl problém s přijetím dítěte, v porodnici vyžadovali potvrzení pediatra, které měla žena připravené. Žena měla pro zdravotníky připravenou Rukověť AP. Poporodní péči zajišťovala rodina, komunitní PA a pediatr. Předporodní přípravu rodička absolvovala se soukromou PA.

V únoru 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Před tímto těhotenstvím absolvovala kyretáž, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Po porodu byli žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve kvůli staršímu dítěti a nesouhlasu s péčí na odd. šestinedělí. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli. Odcházela kvůli většímu krvácení 48 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, rodiče zajistili odběr v porodnici jiné. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Požadovali ovšem podpis reverzu otcem dítěte, který byl doma nemocný. Spokojili se s podpisem otce ženy, který ji v porodnici vyzvedával – žena nesmyslnost tohoto chápala, nechtěla se ale více hádat. Lékaři prý byli arogantní a strašili. Stávající PLDD o AP nevěděl, ale neměl s ním problém. Před porodem žena absolvovala kurz Jemného zrození, jehož je sama lektorkou a využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny. Příště by po zkušenosti z odd. šestinedělí odešla ještě dříve.

V únoru 2019 zde žena ve 40. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve kvůli klidu a pohodlí domova a za starší dcerou. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 18 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Odběr na NLS provede registrující PLDD, který má k dispozici i kartičky, problém s přijetím dítěte po AP nemá. Komunikace v porodnici byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra a duly.

2018

V listopadu 2018 zde žena ve 38. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, domů chtěla odejít dříve do klidu a pohody domova a za starším dítětem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 10 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Žena měla vlastní kartičku na odběr NLS, vlastní odběr provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla ucházející, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Dosavadní PLDD neměl s AP problém. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči rodiny, duly a LP.

Srpen 2018. V srpnu zde žena ve 40. tt přivedla na svět své druhé dítě. U porodu měla svou soukromou porodní asistentku. Žena byla GBS+ (antibiotika se nestihla podat) a s otcem dítěte měli odlišný Rh faktor. Z porodnice chtěla dřív odcházet za starším potomkem a klidem. O úmyslu ženy se personál pravděpodobně dověděl přesto, že záměrně jim jej nesdělovala. Žena odcházela 20 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán přibližně za 6 hodin, novorozenci byla ještě kontrolována teplota a bylo požadováno potvrzení od PLDD, které žena měla. Kartičku na NLS jí v porodnici prodali a test zde provedli. Komunikace s gyn.-por. odd. byla výborná, s pediatričkou byl ze začátku problém, zastrašovala, nakonec se její chování ale změnilo. Žena je ráda, že odešla dříve. Rodiče měli problém sehnat PLDD, který dítě po ambulantním porodu převezme, původního lékaře změnili. Po porodu měla doma zajištěnou návštěvu pediatra.

Červen 2018 – odchodu rodičky na neg. reverz po 12 hodinách (doporučení ČGPS) prý nebudou bránit. K propuštění dítěte se ovšem musí vyjádřit pediatři.

Březen 2018 – s novým vedením kráčí porodnice zpět k pěkné tradici socialistického porodnictví. Nebude možné mít u porodu, který povede nově zásadně jen lékař, vlastní dulu nebo PA. Ambulantní porody prý nebudou tolerovány. Brzy snad zruší i další zákony ČR a následně se vrhnou na rušení zákonů přírodních…

Leden 2018. Druhorodička porodila ve 40. tt své dítě, oba zdraví. Motivací pro ambulantní porod byla starší dcera, klid, ticho a soukromí, možnost být hned rodina a nebýt vystresovaná z tabulek, stravy apod. Zdravotníci o plánu odejít dříve nevěděli. Odešli 6 hodin po porodu po podepsání reverzu, ten přinesli po 2 hodinách. Kartičku na novorozenecký screening jim v porodnici nedali, odběr provedl registrující pediatr. Ten o ambulantním porodu nevěděl, ale nedělal problémy. Komunikace v porodnici mohla probíhat lépe, chtěli potvrzení od pediatra, žena ho neměla. Po dohadování se ho rozhodli sehnat, manžel zajel za pediatričkou, která jim ho dala. Rodina je ráda, že mohli odejít dříve, a že už jsou spolu doma.

Leden 2018: nemocnice šíří rodičkám své protiprávní bludy o ambuporodu, tentokrát vytištěné

2017

Prosinec 2017. Prvorodička porodila své dítě v 39. tt. Matka měla v anamnéze autoimunitní onemocnění. Dítě zdravé. Pro ambulantní porod se rozhodla už před porodem, protože preferuje svůj klid a své prostředí. Zsravontíci o záměru předčasného odchodu věděli předem. Žena s dítětem odcházela 48 hodin po porodu na reverz, který byl donesen promptně. Kartičku na NLS v porodnici nedostala, odběr krve provedl registrující PLDD. Žena nebyla spokojena s přístupem zdravotnického personálu. Žena měla k porodu potvrzení od PLDD. V domácím prostředí o ně pečovala rodina, navštívil je PLDD a laktační poradkyně. „Donutili mne do VEXu, který se ukázal zbytečným, PA naštěstí zabránila nástřihu. Bonding proběhl, ale pořád mi tam někdo lezl, neměla jsem klid ani deset minut v kuse. Komunikace s porodníkem ucházející, novorozenecká lékařka – tragedie – citové vydírání, strašení smrtí dítěte přímo u porodu. Až lékař (víkendový externista z Nového Jičína), se choval slušně a profesionálně a propustil nás bez obstrukci. Celkový dojem špatný, příště rodím doma.“

Listopad 2017: nemocnice vydává absurdní, lživé a protiprávní „informace“ ohledně ambulantních porodů. Tyto informace po intervenci právníka byly staženy z internetu.

Listopad 2017. Druhorodička porodila v 38. tt zdravé dítě VBAC. Odešli na reverz 12 h po porodu. Rodinné důvody – starší sourozenec. Reverz jim byl vystavován 3 hodiny, kartičku na novorozenecký screening jim nedali. Tento test jim provedl nový registrující pediatr. Změnila pediatra, protože stávající protiprávně odmítl přijmout dítě kvůli jeho věku. V porodnici žádali potvrzení od pediatra, ale to neměla a v odchodu jí to nezabránilo. V domácím prostředí je navštívil nový pediatr, kterému tímto děkujeme 🙂

Říjen 2017. Druhorodička s vlastní PA, porod půl hodiny po příjezdu, do šesti hodin bez problému propuštěni. Štítky pro screening metabolických vad nepotřebovali (zajistí pediatr), ale dostali by je, kdyby chtěli. Stačilo info o pediatrovi, potvrzení nepožadovali. Všichni byli milí a příjemní.

Září 2017. Rodička třetího dítěte se dožadovala práva ambulantního porodu, po dvou hodinách chtěla domů, což jí nechtěli umožnit. Dítě narozeno v 42.tt. Matka a dítě zdraví. Personál se oháněl vnitřním nařízením, že se propouští pouze v denních hodinách, měla tedy smůlu, že porodila ve 22:00. Rodička se i přes zamítavé stanovisko primářky novorozeneckého oddělení po právu sbalila a s dítětem chtěla odejít, na což zareagovali profesionálové neprofesionálně – poměrně agresivně a zcela neadekvátně. Rodička se pro ambulantní porod rozhodla po své špatné předchozí zkušenosti a přála si být s rodinou. Potvrzení od pediatra neměla. Reverz jí zdravotníci odmítli vydat, a proto ho nepodepsala. Kartičku na novorozenecký screening ji prodali v porodnici. Dosavadní pediatr neměl problém dítě přijmout do péče. Péče v domácím prostředí po propuštění zajištěna soukromou porodní asistentkou.

Červen 2017. Porod s komunitní porodní asistentkou. Za bíleho dne propuštěni bez problémů s poučením.

Únor 2017. Zdravá druhorodička porodila zdravé dítě v 41. tt. Na podepsaný reverz odešli 18 hodin po porodu. Motivací jí byla domácí pohoda, známé a příjemné prostředí pro dítě, dobrá strava a starší dítě. Kartičku na novorozenecký screening jim nedali. Komunikace během odchodu by mohla být lepší. Našla snadno pediatra, který registroval dítě, potvrzení v porodnici chtěli a měla ho. Doma je navštívil pediatr a komunitní porodní asistentka.