Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V listopadu 2019 zde druhorodička vaginálně porodila ve 38. tt zdravé dítě. Předchozí porod byl problematický a žena měla pozitivní GBS, po nynějším porodu se žádné komplikace nevyskytly. Domů chtěla po předchozí zkušenosti, kdy jí setrvání v porodnici nic nedalo a rodina chtěla být doma pohromadě. Šlo o předčasný překotný porod, nebyl čas informovat zdravotníky předem o jejím záměru. Žena s dítětem odcházela 12 hodin po porodu. Reverz za dítě trvalo připravit víc než pět hodin. Kartičku na NLS v porodnici neobdržela, test provedla komunitní PA. Komunikace se zdravotníky byla ucházející. Je ráda, že odešla domů dřív. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP, v nemocnici chtěli jeho jméno a kontakt na něj. Po porodu měla zajištěnou péči rodiny, vlastní PA, a návštěvu pediatra. Před porodem absolvovala kurz Jemné zrození – hypnoporod a kurz předporodní přípravy s Annou Kohutovou.

V říjnu 2019 zde žena s anémií porodila své třetí dítě. Zdravotníci o jejím rozhodnutí odejít dřív věděli, žena odcházela 12 hodin po porodu, zdravotníci před odchodem provedli vyšetření saturace kyslíkem u dítěte a UZ dělohy u ženy, reverz podepsala za sebe i dítě. NLS screening provedl registrující pediatr, který neměl problém s přijetím dítěte po AP, v porodnici stačilo předat kontakt na pediatra.
„Personal byl velmi ochotný a vstřícný,chápavý k mému rozhodnutí, nikdo nedělal problémy. (…) Celkově velmi porodnici doporučuji.

V srpnu 2019 zde prvorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpěla anemií, v dětství absolvovala skleroplastiku očí, jinak bylo těhotenství naprosto normální. Po porodu byla žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve, aby byla rodina pohromadě, kvůli stravě a aby mohla být stále v klidu s miminkem. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 12 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 4 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující  PLDD. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, jen ohledně AP žena uvedla: „Na novorozeneckém dělali průtahy, zdržovali, odvolávali se na to a tamto, čímž se zbytečně protáhl náš odjezd o několik hodin, ale neustoupili jsme a nakonec jsme podepsali reverz, dostali lékařské zprávy a mohli v pohodě odjet“. Stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena měla potíže najít pediatra, který převezme do péče dítě po AP, nakonec byla úspěšná. Využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči poporodní duly.

V květnu 2019 zde zdravá druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Domů chtěla dřív kvůli špatným zkušenostem z prvního porodu a odd. šestinedělí, rodině, domácímu komfortu, stravě i kvalitnějšímu odpočinku. Zdravotníci o jejím rozhodnutí nevěděli předem, komunikace s nimi byla vynikající, nechtěli žádný kontakt na PLDD. S porodem byla žena spokojená, PP byl na pár drobností v průběhu porodu respektován. Měla u sebe manžela a nemocniční PA. Z porodnice odcházela po 48 hodinách, jak plánovala, až po provedení NLS. Reverz byl v tu dobu už připraven. Stávající PLDD o AP nevěděl, ale dítě přijal bez problému. Rodička je za dřívější odchod ráda. Použila Rukověť AP.

2018

V prosinci 2018 zde žena ve 42. tt porodila své druhé dítě. Žena měla pozitivní výsledek testu na GBS nebo test nepodstoupila, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Odejít dříve chtěla za starší dcerou a domácímu prostředí. O jejím záměru předem nevěděli, odcházela 5 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 4 hodiny. Kartičku na odběr pro NLS měla zajištěnou u soukromé PA, která zároveň provedla odběr. Komunikace v porodnici byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena našla PLDD, který neměl problém přijmout dítě po AP. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, zkušené kamarádky a soukromé PA.

V listopadu 2018 zde žena ve 40. tt porodila své první dítě. Žena měla vysoký krevní tlak a podezření na preeklampsii/eklampsii, také měla pozitivní výsledek testu na GBS, nebo test nepodstoupila. Žena chtěla odejít kvůli stresu z neustálých kontrol, přerušování/omezování kojení kvůli nemocniční rutině, dále kvůli špatným radám o kojení a tlaku kvůli špatnému přibírání miminka. Také by musel odjet bez nich partner domů. O jejím záměru tedy v porodnici nevěděli, odcházela 61 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Odběr pro NLS byl proveden ještě v porodnici. Komunikace v porodnici byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena našla pediatra, který neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, dětské sestry a pediatra.

V listopadu 2018 zde žena ve 42. tt porodila své druhé dítě. Rodiče měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla žena odejít dříve za starším dítětem a do klidného domácího prostředí. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 10 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na NLS nepředali, screening byl proveden v jiné porodnici blíže k bydlišti rodiny. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na registrujícího PLDD. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

Říjen 2018. Zdravá druhorodička zde ve 39. tt porodila zdravé dítě. Jako motivaci měla starší dceru doma. Zdravotníci o ambulantním porodu věděli, reverz měli připravený do hodiny, celkově odcházeli po 7 hodinách. NLS screening provedl lékař v jiné porodnici. Pediatr neměl problém přijmout do péče dítě po AP. „Syn se narodil hodinu od přijmu do porodnice v 1:32 ráno. Nechali by nás odejít i dřív, ale ještě jsme si na sále před cestou domů pospali a hned po vizitě jeli domů. Paní doktorka z novorozeneckého oddělení reverz připravila do 15 minut od prohlídky malého.“

V září 2018 zde žena porodila ve 40. tt své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív, aby se vyhnula nemocničnímu ruchu a režimu a byla pohromadě s rodinou. O jejím záměru v porodnici věděli předem. Žena odcházela 12 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. V porodnici stačilo jméno a kontakt na PLDD. Rodiče nakonec úspěšně našli nového pediatra, který nebude mít problém s přijetím dítěte po AP. Kartičku na odběr NLS dostali v porodnici, odběr provedla soukromá porodní asistentka. Komunikace se zdravotníky byla vynikající. Žena je ráda, že odešla dřív, po porodu měla na doma zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V září 2018 zde žena porodil ve 38. tt své druhé dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství, pouze žena měla pozitivní test na GBS. Dřív chtěla odcházet za prvorozeným dítětem do klidu pohodlí domova. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli. Odcházela 24 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl připraven za 1 hodinu. V porodnici nepředali kartičku na odběr NLS. Nepožadovali potvrzení od PLDD, rodiče našli nového pediatra, který neměl problém přijmout dítě po AP. Ten také provedl odběr na NLS. Komunikace v porodnici byla vynikající. Žena je ráda, že odešla domů dříve. Po porodu měla na doma zajištěnou péči duly.

V srpnu 2018 zde žena přivedla na svět ve 39. tt své první dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve kvůli specifickým zdravotním požadavkům na stravu a do klidu a pohodlí domova. O jejím záměru v porodnici věděli předem, bylo požadováno potvrzení od PLDD, které žena neměla. Dosavadní PLDD nebyl ambulantnímu porodu nakloněn, proto ho změnila. Dítě bylo kvůli komplikacím ihned po porodu převezeno do jiné nemocnice, kde je hospitalizováno, žena neví, zda byl zde novorozenci proveden odběr na NLS. Z porodnice odcházela 27 hodin po porodu bez podpisu reverzu. Komunikace v porodnici byla špatná, žena je ráda, že odešla dříve. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození, doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé porodní asistentky.

Červenec 2018. V zde žena v 42. tt přivedla na svět své druhé dítě. Matka s otcem měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Žena chtěla odcházet dřív za starším dítětem a klidem domova, o jejím záměru v porodnici předem nevěděli. Odešli 8 hodin po porodu po podepsání reverzu, který byl dodán za 3 hodiny. Potvrzení od PLDD nebylo vyžadováno. Kartičku pro NLS v porodnici nevydali, test provedl registrující PLDD, který o ambulantním porodu předem nevěděl, ale neměl s ním problém. Komunikace v porodnici proběhla výborně, žena je ráda, že odešla dřív. Po porodu byla žena doma v péči své rodiny.

Červenec 2018. Zdravé ženě se zde narodilo už třetí dítě, tentokrát v 40. tt. V průkazce měla pozitivní GBS výsledek a Rh faktor minus. Těšila se za dalšímu dětmi domů, proto oznámila po porodu, že odcházejí dříve, a to 10 hodin od porodu, na reverz. Ambulantní porod se vydařil. Kartičku na NLS dostali od pediatra, odběr provedli na ambulanci v nemocnici s poplatkem 90 Kč 🙂 Žena si užívala možnosti být hned doma s rodinou. V porodnici se na PLDD ani neptali, ten pak miminko v pohodě registroval. O ženu a dítě doma pečovala rodina.

Březen 2018. Druhorodička, která neměla žádná zdravotní omezení, zde porodila v 39. tt zdravé dítě. Toužila být doma se starší dcerou a manželem v klidu, a tak požádala o propuštění na reverz. Zdravotníci o jejím záměru odejít předčasně nevěděli. Odešli 27 hodin po ambulantním porodu, reverz vyhotoven do 3 hodin. Odchod proběh hladce. Na odběr NLS (patička) se vraceli do porodnice – ambulantní výkon. Rodinný PLDD neměl problém přijmout jejich další dítě, i když o záměru odejít předčasně z porodnice nevěděl. V porodnici se ptali pouze na jeho kontaktní údaje.

Březen 2018. Třetirodička, porod ve 40. týdnu. Miminko zdrávo. Žena GBS pozitivní, odmítla antibiotika. Pro ambulantní porod se rozhodla kvůli deprivaci z nemocničního prostředí a nátlaku kvůli nutnosti přibírání miminka na váze bezprostředně po porodu. Odešla 5 hodin po porodu. Na reverz čekala 2 hodiny. Registrující dětský lékař měl velký problém s přijetím po ambulantním porodu, nakonec zůstali bez dětského lékaře. Novorozenecký screening provedli na dětském oddělení, kam se rodina zastavila po propuštění.

2017

Červenec 2017. Druhorodička zde porodila v 40. tt zdravé miminko. Žena si přála ambulantní porod, protože chtěla být doma, kde se cítí bezpečně, a chtěla být neustále s manželem a dětmi. Své přání sdělila již před porodem a tak nakonec na reverz odcházeli 12 hodin od porodu. Test na NLS provedli v porodnici. Žena byla s průběhem odchodu vcelku spokojená, rezervy by se našly. Nicméně byla velmi spokojená, že nepobývala v porodnici déle, než bylo pro ni a dítě nezbytné. V porodnici stačilo uvést jméno a kontakt na pediatra.

Červenec 2017. Druhorodička v červenci porodila ve 41. tt zdravé dítě. Matka měla pozitivní test na streptokoka. Ambulantní porod zvolila kvůli klidu domova. Nechtěla být rušena ze strany zdravotního personálu a návštěv a chtěla se vyvarovat zbytečných a škodlivých rad. Doma na ni čekalo prvorozené kojené dítě. Zdravotníci o plánu dřívějšího odchodu věděli předem, rodiče s dítětem odešli 5 hodin po porodu. Před odchodem podepsala reverz, k podepsání byl donesen za hodinu. Kartičku na novorozenecký screening jim v porodnici nedali. Odběr provedl registrující pediatr, který neměl problém přijmout dítě do své péče po ambulantním porodu. Komunikaci se zdravotníky hodnotí maminka jako vynikající a je ráda, že na svou žádost odešla dříve domů. V porodnici stačilo uvést jméno a kontakt na pediatra, ten po porodu také navštívil rodinu doma. Kvůli pozitivnímu streptokoku byl po příjezdu do porodnice vyvíjen nátlak na podání antibiotik, v kontrakcích s nimi rodička souhlasila, porod proběhl do dvou hodin. Lékařka maminku po porodu instrumentovala, co a jak má u dítěte hlídat. Komunikace v pořádku, na otázky odpověděli, nevyhrožovali.

2016

Září 2016. Druhorodičce se zde narodilo VBAC v 37. tt zdravé děťátko (2,4 kg a 43 cm). Rodička měla v gynekologické anamnéze první porod císařským řezem. Přijela do porodnice s nezměřenou tloušťkou jizvy a velmi vysokými hodnotami jaterních testů. Pro ambulantní porod se rozhodla z těchto důvodů: po špatných zkušenostech s prvním porodem jsem nechtěla být ovlivňována nikým cizím, žádné zásahy, rady ohledně kojení a režimu. Zdravotníci o jejím záměru odejít s miminkem předčasně z porodnice nevěděli, přesto odešli 12 hodin po porodu na reverz (kdyby měli odvoz, odejdou dříve), který jim donesli za 4 hodiny od požádání. Kartičku na NLS v porodnici nedostali, odběr krve miminku provedl registrující pediatr. Potvrzení od PLDD nevyžadovali a on předem o AP nevěděl, nicméně novorozence přijal do své péče – porodnice nevydala Zprávu o novorozenci, tak bylo kolem toho trochu zbytečného stresu. Komunikaci se zdravotníky hodnotí maminka jako poměrně dobrou (porodník situaci hrotil a „chtěl řezat“) a je ráda, že na svou žádost odešla dříve domů. Před porodem žena konzultovala své těhotenství a porod s Annou Kohutovou.

2015

Červen 2015. Třetirodička porodila ve 41. týdnu. Žena i dítě zdraví. Žena plánovala ambulantní porod už v těhotenství, měla dokonce potvrzení od registrujícího dětského lékaře, že převezme dítě do péče. Odešla po 12 hodinách. Kartičku na novorozenecký screening dostala v porodnici, odběr provedl registrující dětský lékař v domácím prostředí.

Duben 2015. Prvorodička zde přivedla na svět zdravé dítě v 40. tt. Po 36 hodinách odcházeli oba na reverz kvůli nespokojenosti s oddělením pediatrie. Reverz ji byl velmi dlouho vystavován, komunikace špatná. Kartičku na screening však do něj přibalili. Pro personál byla dostatečný kontakt na pediatra, který bude dítě registrovat. Tento o ambulantním porodu nevěděl, ale nedělalo mu problém dítě registrovat. Doma oba navštívila dula.