Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

Vítáme vás v porodnici, kde se zastavil čas před 30 lety. Porod v záři zářivek, sterilní návleky na nohách rodící ženy. Doporučujeme poučený doprovod sebou.
Nechutné protiprávní lži a manipulace.

Vyjádření nemocnice:

Vážená paní, Váš dotaz, který se týká podmínek porodu v našem zařízení, byl předán do naší online poradny a můžeme k němu sdělit následující.

Naše zdravotnické zařízení postupuje ve všech ohledech v souladu s moderními přístupy v medicíně, které jsou dostatečně podloženy odbornými studiemi. V případě délky pobytu na porodnici zastáváme doporučení propuštění po 72 hodinách ve většině případů.

Jsme schopni samozřejmě tuto dobu i zkrátit, ale pouze za předem definovaných podmínek.

1. Nebudeme připouštět metody, které zřetelně a prokazatelně navyšují riziko zdravotních komplikací pro matku a dítě

2. Zkrácení doby pobytu pod 72 hodin na 24 hodin jsme ochotni akceptovat za splnění určitých podmínek.

(24 hodin není nic, co by byl jakýkoli „ústupek“ – dobu pobytu v nemocnici rozhodují rodiče na základě posouzení stavu matky, novorozence a popř. dalších okolností, které jim připadají důležité.)

a. Průběh těhotenství a porodu byl zcela fyziologický a proběhlý v termínu a je očekáván porod donošeného zdravého dítěte.

b. Odchod z porodnice po 24 hodinách je výsledkem dohody mezi oběma rodiči a zdravotnickým zařízením. Je chybou pokud se jedná o jednostranné rozhodnutí bez náležitého důvodu.

(Zákonným zástupcem dítěte jsou výhradně rodiče, není možné jim dítě vzít a pak jim ho milostivě vydávat. Pokud se setkáte s tímto jednáním, volejte policii. Rovněž vůle jednoho zákonného zástupce je pro zdravotníka dostatečná, skutečně není třeba, abyste byli oba – viz FAQ. „Jednostranné rozhodnutí bez náležitého důvodu“ není žádná chyba. Je to vaše právo chráněné Ústavou. Chybou až trestným činem je naopak jednostranné rozhodnutí nemocnice přivlastnit si cizí dítě.)

c. Trváme na kontinuálním zajištění péče zejména dítěte kvalifikovaným pediatrem s praxí v ošetřování narozených dětí bezprostředně po porodu. Je to nutné k tomu, aby byly zaregistrovány i sebemenší odchylky zdravotního stavu, které mohou být zcela nenápadné a přesto mohou mít pro dítě fatální důsledky. Pokud si takového pediatra najdete, jistě nebude mít problém nám zaslat jako důkaz vzájemného respektu prohlášení s podpisem, že si dítě přebírá plně do své péče a je schopen zajistit všechny následné úkony, zejména v oblasti screeningu. Zprostředkovaný ústní příslib neakceptujeme jako věrohodný, optimálně si dítě obvodní pediatr převezme od novorozeneckého lékaře přímo na porodnici. což jsme schopni zajistit.

(Opět jde o lži a nezákonné požadavky. Nemáte povinnost mít pediatra. Nemáte povinnost komukoli jen tak říkat, jakého pediatra máte, pokud ho máte. Souhlasem pediatra nelze podmiňovat nic – není zákonným zástupcem dítěte, vy ano. Rozhodně není žádná povinnost, aby si neonatolog s pediatrem předávali vaše dítě z ruky do ruky!

Citujme primáře porodnice ve Stodu MUDr. Macha: „Jakákoliv potvrzení odporují normální logice a byla by vyjádřením nedůvěry k rodičům.“)

Celkově odchod po 72 hodinách /mimochodem plně akceptovaný drtivou většinou maminek/ nebo po 24 hodinách v případě minimálního rizika následných komplikací a nepřítomnosti příznaků počátečních komplikací považujeme za přístup, který naplňuje naši povinnost poskytovat lékařskou nebo sesterskou péči na nejvyšší úrovni a v souladu s moderními principy medicíny. Jsme proto rádi, když najdeme shodu v tomto směru s budoucími rodiči, protože pouze v tom případě je poskytování smysluplné.

(Péči je možné poskytovat jen a pouze se souhlasem pacienta nebo jeho zákonného zástupce. Nemocnice zodpovídá pouze za kvalitu péče, kterou pacient stvrdí informovaným souhlasem, resp. nemocnice nezodpovídá za péči, kterou pacient odmítá – k zaznamenání takové okolnosti, vůle pacienta a také k ochraně nemocnice slouží negativní reverz. Není možné porušovat zákon jen proto, že jde o mimíska, jakkoli si to personál může myslet.

Právní stránka zdravotnictví je navíc nedílnou součástí péče, tj. souvisí i s „nejvyšší úrovní a moderními principy medicíny.“)

Jakkoliv chápeme Vaše předem avizované požadavky na podmínky porodu, budeme rádi, když vezmete v úvahu i náš názor. Zákon dává pacientovi možnost výběru poskytovatele zdravotních služeb. Toto právo je dáno především proto, aby shoda lékaře a pacienta na způsob a vedení léčby byla co nejvyšší. Síť porodnických pracovišť je v rámci České republiky natolik hustá, že každá budoucí maminka či tatínek má možnost se svobodně a včas rozhodnout i ve výběru zdravotnického zařízení. V případě akutních obtíží samozřejmě poskytneme péči všem pacientům způsobem, který nejvíce koresponduje s principy moderní medicíny.

(Porušování zákona je špatné, ať už se v dané nemocnici rozhodnete nebo nerozhodnete rodit. Stejně jako není možné provozovat kupř. restauraci, kde vám naplivou do jídla a načurají do vína – ačkoli to avizují na dveřích a máte možnost tam nejít -, není možné odvolávat se na to, že kdo nechce být podroben porušování zákona, může přece jít jinam. Takhle to skutečně nefunguje.)

Porodnice NJ