Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V červenci 2019 zde třetirodička ve 38. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpěla anémií a DM 1. typu. Po porodu byly ona i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve, aby byla s rodinou, protože nesnáší nemocniční prostředí a nevyhovovalo jí celkově odd. šestinedělí. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 5 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD o PA nevěděl a neměl s ním problém. Žena využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni po porodu pečovala rodina a soukromá PA.

V dubnu 2019 zde ve 42. tt porodila zdravá třetirodička zdravé dítě. Jako motivaci žena uvádí starší děti, 2,5letou stále kojenou dceru a samozřejmě klid domova a domácí stravu. Zdravotníci o AP nevěděli, reverz byl připraven hned, celkový odchod po 11 hodinách. NLS screening provedl registrující pediatr, který neměl problém s přijetím, v porodnici požadovali potvrzení, které žena neměla. Celkově hodnotí rodička komunikaci s personálem velmi negativně.

„Dcerka se narodila ráno v sedm hodin. Lékařka z novorozeneckého ji prohlídla až kolem poledne. Požadovali po mě podepsaný papír od pediatra, že přebírá péči o miminko po ambulantním porodu. Ten jsem neměla, protože mi ho pediatra odmítla podepsat s tím, že miminko do péče převezme a že to potvrzení nepotřebuji. Poté mi několikrát volala manažerka kvality z porodnice s tím, že nás pustit nemůžou, když nemám podepsaný papír od pediatra. Když jsem trvala na svém, oznámila mi, že nás nahlásí na OSPOD. Snažila jsem se s nimi dohodnout, že můžeme přijít na kontrolu do nemocnice, bydlíme od ní deset minut pěšky, ale na to mi řekli, že když nás propustí, už tam pak nemáme co dělat (lež jako věž). Nechali nás s dětmi čekat cca do sedmé hodiny večerní než lékařka znovu dcerku prohlédla, udělala mi přednášku o tom, jak jsem hrozná matka a konečně nás propustili domů. Doma jsem si z propouštěcí zprávy přečetla, že na nás chtěli v porodnici volat policii, z čehož nakonec upustili. No, i přes tuto zkušenost jsem ráda, že jsem se pro ambulantní porod rozhodla. Byli jsme všichni spolu v klidu doma, sžívali se s miminkem, měla jsem kvalitní domácí stravu a mohla jsem kojit starší dcerku.“

2018

V srpnu 2018 zde žena ve 38. tt porodila své třetí dítě. Oba byli naprosto v pořádku. Ambulantní porod brala žena jako možnost, jak být se svou rodinou pohromadě. Předem o něm zdravotníky neinformovala. V porodnici si vyžádali potvrzení od pediatra, které neměla. 6 hodin čekala na reverz a dohadovala se s personálem porodnice, že pro odchod potvrzení od registrujícího pediatra nepotřebuje. „Vše probíhalo v duchu hulákání a urážení mé osoby, že jsem pomatená po porodu, nezodpovídám za své dítě a nechají nás hledat policií.“ Jednání zdravotníků hodnotí jako strašné. Právo odnést si své dítě si nakonec uhájila. Pediatr neměl problém převzít novorozence do péče. Kartičku na NLS si žena obstarala ve FB skupině Ambulantni porod a poporodní péče doma. Je šťastná, že místo nemocničního pobytu zvolila teplo domova. „Celá domácnost spí. Muž, dva synové a miminko. Jsme všichni doma a je mi tak dobře.“

Srpen 2018. Neonatologie neváhá posilovat svou moc nad rodinami tím, že vědomě ohrožuje děti: u jedné rodičky dítě při „nutném“ ošetření (část z něj proti přáním rodičů) během třičtvrtěhodiny podchladili a následně to ještě chtěli použít pro zadržení rodiny v nemocnici; dalších šest hodin vyplněných řevem a vydíráním trvalo vytvoření reverzu. Další rodičce odcházející ve lhůtě 48-72 hodin odmítají u dítěte provést screening metabolických vad a snaží se ji zadržet další den, to vše posíleno tím, že registrující pediatr jej také provést nechce, ač je to jeho povinností. Bude zajímavé sledovat, kam ještě hodlají zajít ve své touze po moci, protože toto jednání rozhodně není k prospěchu novorozenců.

Červen 2018. Neonatoložka Lišková může za snížení semaforu, neb předvedla takovou tragikomédii při odchodu zdravé druhorodičky (zdravé dítě, 41. tt), až hanba hovořit. Ženě bylo bezprostředně po krásném zážitku jménem porod vyhrožováno policií (klidně ji zavolejte, my jdeme domů). Žena, jež byla svědkem tohoto nekulturního představení, uvažovala o ambulantním porodu již před porodem, protože měla nepříjemnou zkušenost z předešlého pobytu na šestinedělí, čekalo na ni starší kojené dítě doma a toužila být s rodinou pohromadě. Odcházeli spolu po 3 hodinách na reverz, ale byla to síla to ustát. Neonatoložka nakonec zavolala jinou lékařku, se kterou se rodiče domluvili jako poskytovatel péče a příjemce. Kartičku na NLS nedostali, odběr provedla komunitní PA. Žena byla šťastná, že mohla první chvíle trávit s rodinou a ne tam, odkud byla ráda, že odešli. Protože rodinný PLDD měl nelegální problém přijmout dítě mladší 72 hodin, změnili pediatra. Považte, žena měla od něj potvrzení pro porodnici, že přijme dítě. Splnila porodnicí danou nezákonnou podmínku pro ambulantní porod, a přesto se potkala s neprofesionálním chováním. Nedoporučujeme vám vůbec toto potvrzení od vašeho PLDD pro porodnici vyžadovat. Nijak vám nepomůže. O ženu a dítě doma pečovala rodina a komunitní porodní asistentka poskytla své služby.

Potvrzení pro porodnici od pediatra – odkaz na web porodnice. Vyžadování převzetí dítěte do péče pediatrem bezprostředně po propuštění z porodnice nemůže ovlivnit odchod rodiny z porodnice. Není na to zákonný nárok. Dítě je v péči svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Duben 2018. Druhorodičce se zde narodilo v 40. tt zdravé miminko. V anamnéze ženy byl pozitivní výsledek na GBS a GD. Miminko bylo zdravé. Již před porodem oznámila žena své přání odejít předčasně s dítětem domů. Neměla dobré vzpomínky na předchozí porod a toužila po tom, aby byli jako rodina pohromadě v domácím prostředí, hlavně protože měla 27měsíční starší dítě. Jakmile požádala o odchod, přinesli jí reverz, a tak odcházela 5 hodin od porodu s miminkem domů. Kartičku na NLS v porodnici nedostali, odběr krve provedla ženina soukromá PA. Žena byla velice spokojená s průběhem předčasného odchodu ze strany zdravotníků a byla tou možností odejít dříve zkrátka nadšená. Před porodem požádala jejich stávajícího pediatra o potvrzení, že miminko převezme po AP do své péče. Ten to odmítl. Našla si jiného, který s tím neměl problém. Potvrzení odevzdala v porodnici (na potvrzení nemá porodnice nárok, rodiče ho nepotřebují, pozn. webu AP). V domácím prostředí ženu i dítě navštívila a své služby poskytla soukromá porodní asistentka.

2017

Listopad 2017. Zdravá tercipara porodila v 39. tt zdravé novorozeně a protože si přála, aby rodila byla brzo pohromadě, požádala o propuštění sebe i dítěte na reverz. Motivací k odchodu jí byly dva předchozí porody v Ostravě Vítkovicích. Rodinný pediatr odmítl protiprávně z důvodu věku dítěte registrovat dítě po ambulantním porodu, tak si našla pro rodinu nového. K porodu měla připravený dokument od pediatra, že novorozeně bude registrovat. Za 3 hodiny jí reverz k podpisu přinesli. Rodička i dítě byli v péči komunitní porodní asistentky, která je po porodu doma navštívila. Ta také provedla test z patičky, tzv. novorozenecký screening. Kartičku na testo test v porodnici rodička nedostala. Odchod proběhl hladce.

Léto 2017. Nátlak na rodičku a šikana. Nabídnuto, aby odešla od svého dítěte, které odmítli propustit. AP se nezdařil.