Aktuální informace ohledně ambulantního porodu ve vámi vybrané porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

Z webu porodnice, věstník si vykládají, jak se jim líbí: „Podle vyhlášky (08-2013) Ministerstva zdravotnictví České republiky je v naší zemi nutné dodržovat pobyt dítěte v porodnici po fyziologickém porodu minimálně 3 dny, resp. 72 hodin.“

Ne. V naší zemi je nutné dodržovat zákony.

Až porodíte v této porodnici, můžete si domů zavolat porodní asistentku, která vám poskytne poporodní služby: Kateřina Meeganová (775 067 502)

2019

V říjnu 2019 zde třetirodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Předchozí porod(y) proběhl(y) sekcí, jinak bylo těhotenství normální. Po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dříve za staršími dětmi, také kvůli klidu, vlastnímu sociálnímu zázemí, soukromí. Nechtěla také dostávat nevyžádané rady personálu. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 48 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, na jehož donesení nespěchali. Odběr na NLS se stihl ještě před odchodem domů. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena využila Rukověť AP a před porodem absolvovala kurz Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni po porodu pečovala rodina a měla zajištěnou péči pediatra.

V září 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto normální těhotenství, stejně tak po porodu byly žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve kvůli staršímu dítěti klidu, pohodě a aby byla rodina co nejdříve pohromadě. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 55 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 2 hodiny. Odběr na NLS byl proveden ještě před odchodem z porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, před porodem absolvovala Přednášku o Ambulantním porodu od ambulantniporod.cz. Na doma měla zajištěnou péči rodiny.

„Když si žena vybírá porodnici s alternativním přístupem, Praha Apolinář jí asi hned nenapadne. Nicméně, i tady to umí a bylo všechno podle mých přání, žádné nepříjemnosti, nebo změna chování personálu, jak občas čtu, při zjištění o AP, porodní přání četli a ptali se, zda je vše v pořádku. Tento porod a čas v porodnici pro mě byl opravdu velice krásný.“

V květnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dříve kvůli vlastnímu prostředí, aby se vyhnula rutinní péči o novorozence a také za svou starší, stále kojenou dcerou. O jejím záměru v porodnici nevěděli předem, odcházela 15 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici předali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

2018

V prosinci 2018 zde žena ve 40. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve, protože jí pobyt v nemocnici se zdravým dítětem přišel zbytečný a měla již dobrou předchozí zkušenost s AP. O jejím záměru v porodnici předem věděli, odcházela 2 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán ihned. Komunikace v porodnici byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Předali kartičku pro odběr na NLS, odběr provedl registrující PLDD. Jednalo se o dosavadního pediatra, který neměl problém přijmout dítě po AP. Žena byla ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

V listopadu 2018 zde žena ve 41. tt porodila své druhé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Žena původně plánovala rodit v Neratovicích a zůstat s manželem na nadstandardu, proto se po porodu v této porodnici rozhodli odejít dříve. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 12 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku pro odběr na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla ucházející, potvrzení od PLDD nepožadovali. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale problém s tím neměl. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V květnu 2018 zde žena přivedla na svět ve 39. tt své třetí dítě. Žena měla pozitivní test na GBS, nebo ho nepodstoupila, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Chtěla odejít dříve kvůli péči o starší děti. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 2 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 0,5 hodiny. Odběr na NLS provedla sestra v nemocnici, kam se na odběr vrátili. Komunikace v porodnici byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Současný pediatr o AP nevěděl a neměl s tím problém. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči duly.

V říjnu 2018 zde žena ve 38. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít domů dříve kvůli klidu, vlastnímu zázemí, lepší adaptaci. O jejím záměru předem zdravotníci nevěděli, odcházela 2 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Nepožadovali kontakt ani potvrzení od PLDD, kartičku na odběr NLS nepředali. Rodiče bez problémů našli PLDD, který neměl problém s AP, také provedl odběr na NLS. Komunikace se zdravotníky byla vynikající. Žena je ráda, že odešla dříve, a pochvalovala si přístup porodních asistentek, které ji při porodu pomáhaly. Porodila v přítmí a v poloze na všech čtyřech.

2017

V prosinci 2017 zde třetirodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě, které mělo po porodu problém s inervací očního víčka. Žena trpěla anemií, dříve rodila sekcí a před tímto těhotenstvím podstoupila revizi dělohy. Po porodu byla v pořádku. Dříve chtěla odejít, aby zabránila separaci dítěte od ní. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 4 hodin po porodu bez podpisu reverzů – odchod byl po rozhovoru navržen přímo zdravotnickým personálem. Odběr pro NLS provedli ještě před odchodem. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD o PA nevěděl, ale neměl s tím problém. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma neměla zajištěnou žádnou speciální péči.

Září 2017. Na svět tu přišlo zdravé miminko v 38. tt. Narodilo se matce pro niž to byl její pátý porod. Předchozí dva porody byly také ambulantní a po dobré zkušenosti s úplnou rodinou hned po porodu požádala také nyní o předčasný odchod z porodnice. Doma měla žena na miminko více klidu. Odcházeli spolu na reverz 13 hodin od porodu, reverz byl donesen 2 hodiny od požádání. Průběh předčasného odchodu byl něco katastrofálního. Směs arogance, protimluvů a urážek od personálu. Kartičku na NLS v porodnici nedostali, odběr krve z patičky zajistili v ordinaci jejich PLDD. Ten čerstvé miminko přijal bez okolků – v porodnici nepožadovali od měj potvrzení.