Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

Až porodíte v této porodnici, můžete si domů zavolat tuto porodní asistentku pro poporodní služby:
Anna Škvorová (720 156 918)

2019

V únoru 2019 zde druhorodička ve 39. tt porodila zdravé dítě. Předchozí porod proběhl sekcí, jinak bylo těhotenství bez potíží. Domů chtěla odejít dřív za prvorozeným dítětem. Po porodu byla žena i dítě zdraví. O jejím záměru odejít dříve v porodnici věděli, odcházela víc jak 72 hodin po porodu po podpisu reverzů za matku i dítě. Rodiče sdělili, že na reverz nespěchají. Odběr pro NLS se stihl ještě před odchodem. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena vnímá dřívější odchod neutrálně, na doma měla zajištěnou péči rodiny a pediatra.

2018

V lednu 2018 zde prvorodička porodila zdravé dítě. Těhotenství bylo bez potíží, stejně tak porod. Dřívější odchod v porodnici sami nabídli. Odcházeli 60 hodin po porodu bez podpisu reverzu. Odběr pro NLS se stihl ještě před odchodem. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Domluvený PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Dřívější odchod žena vnímá neutrálně.

2017

V lednu 2017 zde druhorodička ve 41. tt porodila zdravé dítě. Žena trpěla anémií, jinak bylo těhotenství normální. Po porodu neměla žena ani dítě žádné potíže. Žena neměla v plánu odejít z porodnice dřív, odcházela 63 hodin po porodu na návrh personálu bez podpisu reverzů. Odběr pro NLS se stihl ještě před odchodem z porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena absolvovala předporodní kurz v této porodnici. Svůj dřívější odchod vnímá neutrálně.

Na webu porodnice není zmínka o ambulantním porodu. Z vyjádření vrchní sestry Dibelkové a zástupce oddělení novorozenenckého vyplývá následující:

  • osobní zkušenost s ambulantním porodem v porodnici dosud nemají, nicméně rodičku držet nemůžou proti její vůli
  • standardně propouští do domácího prostředí rodičky 3. – 4. den po porodu
  • v případě komplikace po propuštění nedělku umisťují na oddělení gynekologické; pokud u sebe nedělka chce mít dítě, musí si zaplatit nadstandardní pokoj, pokud ten bude volný. V opačném případě bude dítě na dětském oddělení a o kontaktu s ním se domluví nedělka s personálem na místě
  • screeningové kartičky vydávají při propuštění; test pak provede pediatr
  • je zapotřebí mít předem domluvené převzetí novorozence do péče po předčasném propuštění z porodnice. Písemné potvrzení od pediatra odevzdat při přijetí do porodnice.
  • pokud by se objevily komplikace při adaptaci novorozence v domácím prostředí, je nutná konzultace s obvodním dětským lékařem, a ten jej dle potřeby odešle k hospitalizaci na dětské oddělení, zde je možné hospitalizovat matku spolu s dítětem