Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2020

V lednu 2020 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o bezproblémové těhotenství, rovněž po porodu byly žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve, protože nemá ráda nemocniční prostředí a také za starším synem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 25 hodin po porodu, reverz jí k podpisu nebyl dán. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena neměla problém najít pediatra, který převezme do péče dítě po AP. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni pečovala rodina a soukromá PA. Před porodem absolvovala kurz Hypnoporodu od Jemné zrození.

V lednu 2020 zde druhorodička vaginálně porodila zdravé dítě ve 41. tt. V anamnéze měla uvedenou dřívější revizi dělohy, po nynějším porodu došlo k vyloučení krevní sraženiny velikosti pěsti. Jiné komplikace nenastaly. Motivací pro dřívější odchod byl klid doma s rodinou a péče o staršího potomka. Nemocniční zdravotníci o jejím záměru nevěděli předem, sdělila to pouze soukromé PA. Komunikaci se zdravotníky hodnotí jako ucházející. Vyžadovali potvrzení o převzetí do péče od PLDD, které žena neměla. Odcházela 17 hodin po porodu, na reverz nespěchala. Podepisovala jej za sebe i dítě. Kartičku na NLS obdržela v porodnici, test provedl registrující PLDD. Dosavadní pediatr neměl problém přijmout dítě po AP. Doma měla zajištěnou péči nemocniční/ambulantní PA, LP a rodiny. Před porodem absolvovala kurz Jemné zrození – hypnoporod. Je ráda, že se rozhodla pro AP.
Lékaři se namísto věcného poučení o rizicích odchodu, snažili zastrašovat (z gynekologie, že ve věstníku se píše že dřívější odchod než po 72 hodinách neexistuje, pediatr že odcházím proti jeho vůli a do zprávy napsal, že nezná jméno registrujiciho pldd ačkoliv jsem uvedla, že razítko je v těhotenské průkazce, kterou jsem odevzdala). Dále se se mnou nebavili, papíry vystavili a poslali po sestrách.

V lednu 2020 zde zdravá druhorodička vaginálně porodila zdravé dítě ve 42. tt. Pro AP se rozhodla kvůli soukromí, vlastnímu zázemí a starší dceři. Zdravotníci o jejím záměru nevěděli předem, komunikace s nimi byla vynikající. Vyžadovali potvrzení od PLDD, které měla rodička přichystané. Odcházela 28 hodin po porodu. Podepisovaný reverz za dítě byl přichystaný 4 hodiny od vyžádání. Kartičku na NLS jí prodali v porodnici, test provedla komunitní PA. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Doma měla zajištěnou péči nemocniční/ambulantní PA a návštěvu pediatra. Před porodem sama studovala metody hypnoporodu. Je ráda, že odešla domů dříve.

V lednu 2020 zde zdravá prvorodička bez komplikací vaginálně porodila zdravé dítě ve 40. tt. Rodina chtěla být co nejdřív pohromadě, žena se chtěla vyhnout stresu při komunikaci se zdravotníky z důvodu snadnějšího spuštění laktace, a chápe porod jako fyziologický proces, nikoli nemoc potřebnou pobyt v nemocnici. Zdravotníci o jejím záměru věděli předem. Odcházela 11 hodin po porodu. Reverz pro ni i dítě byl připraven po více jak 5 hodinách. Kartičku na NLS obdržela v porodnici, test provedl registrující PLDD. Komunikaci se zdravotníky hodnotí jako strašnou. Je ráda, že odešla z nemocnice dříve. Neměla problém najít PLDD, který přijme dítě po AP. V nemocnici vyžadovali jeho potvrzení, rodička jej měla připravené. Použila Rukověť AP. Doma měla zajištěnou návštěvu pediatra. Před porodem absolvovala kurz předporodní přípravy a několik přednášek v Acentru – Praha i APERIO, Hypnoporod od Porod je krásný, právní přednášky od Agnes z „Podpoříte mě v osvětě“ a od Zuzany Candiglioty.

2019

V prosinci 2019 zde prvorodička ve 39. tt vaginálně porodila koncem pánevním zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byly žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve kvůli klidu a aby nebyla v nemocničním prostředí. O jejím záměru zdravotníci předem nevěděli, odcházela 60 hodin po porodu (chtěla kvůli svátkům absolvovat všechna vyšetření v porodnici, přičemž při ohlášení odchodu všechna chybějící vyšetření byla dodělána), reverz jí nebyl dán k podpisu. Odběr na NLS se stihl ještě před odchodem z porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena neměla problém najít pediatra, který převezme do péče dítě po AP. Před porodem absolvovala kurz hypnoporodu od Jemné zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči LP a duly. S přístupem i péčí v porodnici byla až na drobnosti velmi spokojená.

V říjnu 2019 zde třetirodička ve 40. tt vaginálně porodila hypotrofní dítě. Po porodu bylo dítě v pořádku. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byla žena v pořádku. Domů chtěla odejít za staršími dětmi. Odcházela 60 hodin po porodu, nepodepisovala reverzy. Odběr na NLS se stihl ještě před odchodem. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

V září 2019 zde druhorodička ve 43. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto bezproblémové těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve z porodnice kvůli staršímu synovi a klidu domova. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 10 hodin po porodu po podpisu negativního reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na NLS ženě prodali v porodnici, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA a LP.

V srpnu 2019 zde prvorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství a po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli klidu. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli. Odcházela 8 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za sebe, reverz za dítě nebyl dán k podpisu. Odběr na NLS si zajistili u soukromé PA, kartičku jim v porodnici nedali. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla (měla trochu potíže najít pediatra, který převezme do péče dítě po AP). Žena využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, doma o ní po porodu pečovala rodina a soukromá PA.

V srpnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, žena trpěla anemií a předchozí porod proběhl sekcí. Po porodu byla ona i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve z porodnice kvůli staršímu dítěti, domácí stravě a klidu. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 37 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na NLS předali v porodnici, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, využila Rukověť AP a na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V červnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Mimo anémii se jednalo o normální těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dřív, aby byla společně s rodinou, za větší pohodou a klidem a lepší stravou. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 21 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny (žena neodcházela tak brzy, protože personál řešil závažnější problém s jiným novorozencem, proto je nechtěla svým odchodem zatěžovat, byla v porodnici celkově velmi spokojená). Kartičku ženě prodali v porodnici, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena využila Rukověť AP. Před porodem absolvovala kurz Jemného zrození – hypnoporod. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V červnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpí sníženou funkcí štítné žlázy a před tímto těhotenstvím podstoupila kyretáž. Po porodu byla ona i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dříve kvůli klidu, pohodě a staršímu dítěti. O jejím záměru věděla její PA z nemocnice. Odcházela 27 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, personálu sdělili, že na donesení nespěchají, konkrétní čas žena neuvedla. Kartičku na NLS v porodnici prodali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V červnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě, které mělo po porodu lehkou tachykardii, puls byl během pár hodin v normě. Žena trpěla anemií a první porod měla sekcí, po porodu byla ale v pořádku. Domů chtěla odejít dřív kvůli klidu, o jejím záměru v porodnici předem nevěděli. Odcházela 48 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 2 hodiny. Odběr pro NLS se stihl ještě před odchodem z nemocnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a PA z nemocnice.

V květnu 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít domů dřív kvůli nemocné starší dceři. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 50 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 1,5 hodiny. Odběr na NLS se stihl ještě v porodnici. Komunikace byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, využila Rukověť AP a na doma měla zajištěnou péči rodiny.

V dubnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila své druhé dítě. Žena má aneurysma srdce, během porodu i po něm byla v pořádku. Dítě nemělo po porodu žádné potíže, později se projevila hraniční novorozenecká žloutenka. Žena chtěla odejít dříve za starší dcerou a domácím prostředím. O jejím záměru věděla pouze jí domluvená PA. Odcházela 65 hodin po porodu bez podpisu reverzu. Odběr pro NLS se stihl ještě před odchodem z porodnice. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD (v informovaném souhlasu potvrzení do PLDD v případě AP vyžadují). Stávající PLDD o AP nevěděl, ale problém s ním neměl. Žena použila Rukověť AP, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA. Je ráda, že odešla dřív.

V březnu 2019 zde druhorodička ve 40. tt porodila vaginálně zdravé dítě. Těhotenství, porod i poporodní období bylo bez komplikací. Žena chtěla odejít dříve kvůli adaptaci rodiny včetně starší dcery, kvůli lepšímu jídlu a klidu na sžívání s miminkem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 54 hodin po porodu bez podpisu reverzů. Odběr pro NLS provedla soukromá PA ještě před odchodem z porodnice. Komunikace zde byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena neměla problém najít PLDD, který převezme do péče dítě po AP. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

Leden 2019: Žena s Crohnovou chorobou (co to je?) zde ve 41. tt porodila své první dítě. GBS test vyšel pozitivně, nebo ho žena odmítla podstoupit. Rozhodla pro AP, protože se necítí dobře v cizím prostředí a považuje za zbytečné zůstávat v porodnici, pokud jim nic není. Zdravotníci o jejím rozhodnutí nevěděli, reverz byl vystaven hned, ale na ostatní propouštěcí zprávy musela žena čekat 3 hodiny, odcházeli po 55 hodinách. Celkovou komunikaci se zdravotníky nehodnotí žena úplně pozitivně. NLS screening stačili udělat v porodnici. PLDD neměl problém vzít dítě po AP, ačkoli o tom nevěděl. Po porodu měla maminka zajištěnou poporodní péči u komunitní PA.

V lednu 2019 zde žena ve 40. tt porodila své první dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív do klidu a pohodlí domova, vše bylo v pořádku, neviděla důvod k setrvání v nemocnici. Odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán asi za 0,5 hodiny. Kartičku na odběr pro NLS předali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, vyžadovali potvrzení od PLDD, které žena neměla. Pouze dětský lékař v porodnici měl s odchodem problém, rozhodnutí odejít a nabídnutí podpisu reverzu mu žena musela opakovat, do zprávy poznamenal, že rodiče neuvedli registrujícího PLDD. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale problém s tím neměl. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

2018

V listopadu 2018 zde žena porodila ve 39. tt své třetí dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve za staršími dětmi a klidem domova. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 48 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Odběr na screening NLS byl proveden ještě před odchodem. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

V listopadu 2018 zde žena ve 41. tt přivedla na svět své čtvrté dítě. Žena měla pozitivní test na GBS, a nepodstoupila test na gestační diabetes, jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít domů dříve, protože jí nemocnice stresují a chtěla být s rodinou. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 20 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na odběr NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nepožadovali. Dosavadní PLDD o AP nevěděl a problém s tím neměl. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

V listopadu 2018 zde žena porodila ve 40. tt své třetí dítě. Žena měla zvýšené žlučové kyseliny, varixy a pozitivní kultivaci na GBS. Domů chtěla odejít dříve za ostatními dětmi. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 60 hodin po porodu, podpis reverzu nebyl požadován. Odběr na NLS provedli před odchodem v porodnici. Potvrzení od PLDD nevyžadovali, dosavadní pediatr o AP nevěděl a problém s tím neměl. Komunikace se zdravotníky byla vynikající. Na doma měla žena zajištěnou péči rodiny, soukromé a nemocniční PA.

V září 2018 zde žena přivedla na svět ve 39. tt své druhé dítě. Po prvním porodu žena dostala transfuzi, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla odejít dříve za starším synem a kvůli klidu. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli. Žne odcházela 38 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kontakt na pediatra ani potvrzení nepožadovali, předali kartičku na odběr NLS. Rodiče našli pediatra, který neměl problém přijmout dítě po ambulantním porodu a provedl odběr na NLS. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, žena je ráda, že odešla domů dřív. Na doma měla zajištěnou péči pediatra a soukromé PA.

V červenci 2018 zde žena ve 42. tt své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla odejít dříve za starší dcerou. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 61 hodin po porodu, reverz nebyl požadován. Odběr na NLS byl proveden ještě před odchodem z porodnice. Komunikace v porodnici byla ucházející, potvrzení od PLDD nevyžadovali, stačilo jim jméno a kontakt na něj. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena absolvovala kurz předporodní přípravy v Acentru. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči nemocniční a soukromé PA.

V květnu 2018 zde žena se srdeční vadou (sinusovou tachykardií a arytmií srdce) ve 41. tt porodila své první dítě. O ambulantním porodu měla jasno už od začátku: „Nechtěla jsem poslouchat rady sester. Sama jsem věděla, co a jak mám dělat.“ S miminkem odcházela domů po 8 hodinách. V porodnici o dřívějším odchodu předem nevěděli, reverz ale připravili do 2 hodin. Potvrzení od pediatra nepotřebovali, stačil jim uvést kontakt. Kartičku na NLS nedali. Test z patičky provedla v domácím prostředí porodní asistentka. Komunikaci a přístup s touto porodnicí zhodnotila žena velmi kladně a na svůj porod vzpomíná jen v dobrém: „Byl to úžasný zážitek a díky rychlému odchodu z porodnice to celé bylo mnohem víc přirozené a o nás, než o měření, vážení a nemocničních instrukcí.“ Uvedla, že měla pouze problém s pediatrem, kterého nakonec kvůli ambulantnímu porodu změnila. Rodička absolvovala kurz předporodní přípravy v Acentru-Praha.

2017

Prosinec 2017. Zdravá druhorodička porodila v prosinci ve 43.tt zdravé miminko v Neratovicích. Odešla dříve kvůli staršímu synkovi, ale v prostředí porodnice se cítila dobře a klidně by si tam odpočinula a nabrala síly, kdyby na ni doma nečekal starší syn. Odešla 18 hodin po porodu. O dřívějším odchodu věděla jen její porodní asistentka, personál nemocnice před porodem neinformovala. Před odchodem podepsala reverz, který jim přinesli po 3 hodinách od oznámení dřívějšího odchodu. Kartičku na novorozenecký screening jí prodali v porodnici a odběr z patičky provedla komunitní pa. Komunikace se zdravotníky mohla být o trochu lepší. Rodička je ráda, že na svou žádost mohla odejít dříve. V porodnici stačil pouze kontakt na pediatra, našla takového, který neměl problém přijmout dítě po AP. Po ambulantním porodu je doma navštívila jejich porodní asistentka.

Listopad 2017. V 42. tt se zde narodilo zdravé dítě stejně tak zdravé druhorodičce. Motivací pro odchod jí bylo starší dítě a rodina pohromadě. Reverz jí za pár minut přinesli a odcházeli spolu 12 hodin od porodu. Kartičku na test z patičky dostala v porodnici a test provedl registrující pediatr, na něhož stačilo v porodnici nechat kontakt. Novorozence bez okolků registroval.

Říjen 2017. Druhorodička. Hladký odchod z porodnice po 24 h. Porod s dulou bez intervencí. Trochu to vázlo u pediatra, ale vysvětleno.

Srpen 2017. Porodní asistentka věděla dopředu, že rodička bude chtít odejít po porodu domů. Nabídli jí kartičky na novorozenecký screening ke koupi. Dokumentace záhy vyřízena, rodička i dítě propuštěni.

Srpen 2017. Za GYNPOR celkem v pohodě – doktorka sice zkoušela, že asi nestihnou vystavit papíry a bez nich mě nemůžou pustit, ale asi viděla můj výraz a dál už to neřešila a papíry vystavila. PA se mě zeptala, jestli nechci počkat do ranní vizity, ale já nechtěla. Za neonatologické oddělení tedy horší. Přišla sestra, že pan doktor dolů ani nepřijde, že nás PROSTĚ nepustí. To jsem se hlasitě zasmála a řekla, že my ten reverz nechceme podepisovat kvůli sobě, ale kvůli nim, a že pan doktor není bachař, aby nás tam držel a že PROSTĚ odcházíme. Za pár minut tedy došel (arogantní) doktor, neodpověděl nám ani na ‚Dobrý den‘ – dítě vyšetřil, vypsal papíry, my je podepsali a odjeli domů.

Červen 2017. PA znala předem přání rodičky rodit ambulantně. Doktor z oddělení gynekologie neměl s AP problém. Pediatr podával mylné informace a záměrně lhal. Rodička se nedala. AP se zdařil podle představ rodičky.

Květen 2017. Zdravá prvnorodička porodila v 39. tt zdravé dítě. Šestnáct hodin po porodu odešli do klidu domova, aby se lépe nastartovalo kojení a lépe se sžili. Reverz byl promptně donesen, kartičku jí nedali. Komunikace u odchodu vázla, ale ambulantní porod se podařil. Musela si hledat jiného pediatra, protože domluvený nechtěl dítě registrovat, v porodnici na něj uvedla pouze spojení. Doma je navštívil pediatr a komunitní porodní asistentka.

Březen 2017. Druhorodička. Odchod druhý den. Bez potíží a vstřícně.

Březen 2017. Zdravá tercipara odešla 26 hodin po porodu s dítětem (v 42. tt) na reverz. Motivací ji byla celistvost rodiny. Kartičku na screening ji nedali, sehnala si ji sama. Reverz vyřídili do 3 hodin. S komunikací byla v podstatě spokojená. Potvrzení pediatra nepožadovali a jejich stávající dítě přijal.

2016

Srpen 2016. Zdravá žena porodila své čtvrté dítě ve 40. tt. V anamnéze měla uvedený věk 47 let a preeklampsii u předchozího těhotenství. O plánu odejít po porodu ambulantně domů věděla porodní asistentka, ostatní lékaři ne. Odešli 10 hodin po porodu. Podepisovala reverz, který přinesli 1,5 hodiny od požádání. Kartičku na novorozenecký screening jí prodali v porodnici, odběr provedl pediatr. Komunikace mohla v porodnici probíhat lépe. Pediatra před porodem změnila, kvůli jeho potížím s přijetím dítěte do péče po ambulantním porodu. Potvrzení od pediatra v porodnici vyžadovali, rodička ho neměla a nezařizovala. Po porodu je doma navštívila porodní asistentka z nemocnice.

Únor 2016. Prvorodička přivedla na svět zdravé dítě v 40. tt. O ambulantní porod poté požádala, protože chtěla eliminovat zásahy a omezování. Rozhodujícím impulsem bylo pohodlí domova, klid a možnost se nerušeně sžívat s miminkem. Také kvůli stravě chtěla domů. Odcházeli 8 hodiny na reverz, který byl připraven za 3 hodiny. Kartu na NLS v porodnici nedostala, test provedl registrující pediatr. Žena vnímá průběh ambulantního porodu dobře, bylo by co zlepšit v komunikaci. Nicméně byla velice ráda, že se rozhodla s dítětem odejít předčasně. V porodnici chtěli potvrzení od PLDD, kterého měla a kterého našla pro dítě snadno. V domácím prostředí je navštívili: pediatr, komunitní porodní asistentka a laktační poradkyně.