Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2020

V lednu 2020 zde druhorodička, s vysokým krevním tlakem, pozitivním GBS a odlišným Rh faktorem s otcem dítěte, vaginálně porodila zdravé dítě ve 40. tt. Domů odcházela kvůli obsazeným nadstandardním pokojům a nemožné přítomnosti starší kojené dcery. Zdravotníci nevěděli o jejím záměru předem, komunikace s nimi byla vynikající. Žena odcházela 24 hodin po porodu. Potvrzení od PLDD nevyžadovali a reverz pro dítě byl připraven hned po vyžádání. Kartičku na NLS v porodnici neobdrželi, test provedla komunitní PA. Dosavadní PLDD nevěděl o AP, ale nedělal problémy. Doma měla zajištěnou péči rodiny a duly. Je ráda, že odešla z porodnice dříve.

2019

V srpnu 2019 zde druhordička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena měla těhotenskou cukrovku a problematický předchozí porod, jinak bylo těhotenství normální. Po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dříve kvůli starší kojené dceři a domácí pohodě. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 52 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Test na NLS se stihl ještě před odchodem z porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, využila Rukověť AP a na doma si nezajistila žádnou speciální péči. 

V červenci 2019 zde žena přivedla na svět v 40. tt vaginální cesou své první dítě. Těhotenství bylo nízkorizikové. Důvodem pro ambulantní porod bylo vábení klidu a pohodlí domova. O této skutečnosti žena pověděla zdravotníkům před porodem a odcházela s miminkem 14 hodin po porodu na negativní reverz (za sebe i za dítě). Kartičku na NLS v porodnici nedostali – odběr provedl PLDD – ten o záměru odejít s dítětem brzo z porodnice předem nevěděl, ale vzal to dobře a dítě registroval do své péče. V porodnici se neptali na jeho kontaktní údaje. O ženu a dítě doma pečovala rodina. Průběh AP byl hladký a rodina si pochvalovala, že mohli být brzo všichni doma.

V dubnu 2019 zde ve 41. tt porodila zdravá žena, zdravé dítě. Jednalo se o druhý porod. V anamnéze je uvedena anémie, nedostatek železa. Zdravotníci věděli o záměru ženy rodit ambulantně a neměli s tím problém. Reverz byl připraven do půl hodiny, celkově žena s dítětem odcházeli po 12 hodinách. NLS screening byl proveden v porodnici. Stávající PLDD nevěděl o AP, ale neměl problém s přijetím, v porodnici stačilo jméno a kontakt na něj. Žena měla k porodu připravenou Rukověť AP. Po porodu měla zajištěnou péči duly. Rodička absolvovala předporodní kurz v porodnici, kde rodila. Žena AP hodnotí pozitivně.

V březnu 2019 zde podruhé porodila žena ve 41. tt. Trpěla poruchou srážlivosti krve, jinak se jednalo o normální těhotenství. Ženě se zdálo zbytečné trávit několik dní v nemocnici a také chtěla být co nejdříve se starší dcerou. O možnosti AP ženu informovala sestra z novorozeneckého oddělení při začátku hospitalizace. Žena odcházela 56 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Odběr pro NLS byl proveden ještě před odchodem v nemocnici. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD o AP nevěděl, ale neměl s ním problém. Před porodem žena absolvovala kurz v této porodnici. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči dětské sestry.

V březnu 2019 zde žena ve 40. tt porodila své první dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív za starší kojenou dcerou, dále kvůli klidu, stravě, vlastnímu zázemí, pobyt v nemocnici se zdál ženě zbytečný. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 7 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán z novorozeneckého odd. za 2 hodiny a za 4 hodiny z gynekologického odd. Kartičku pro odběr na NLS nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale neměl s ním problém. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA a pediatra.

V březnu 2019 zde žena ve 40. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív za starší dcerou, kvůli klidu a protože pobyt v nemocnici považovala za zbytečný. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 7 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl na novorozeneckém odd. dodán za 2 hodiny, na gynekologickém odd. za 4 hodiny. Kartičku pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedla komunitní PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale problém s ním neměl. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA a PLDD.

V lednu 2019 zde žena ve 41. tt porodila své čtvrté dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív do soukromí, klidu a pohodlí domova s vlastním sociálním zařízením, domácí stravou a za staršími dětmi. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 5 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán z gynekologie za 3,5 hodiny, z neonatologie za téměř 5 hodin. Kartičku pro odběr na NLS v porodnici předali, žena zatím zvažuje možnosti, od koho nechat udělat odběr. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena absolvovala předporodní kurz v porodnici, kde rodila. Na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA. Je ráda, že odešla dřív.

2018

V září 2018 zde žena porodila ve 40. tt své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla žena odejít za starším synem. V porodnici o jejím záměru odejít dřív věděli předem. Odcházeli 28 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. V nemocnici požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Současný pediatr neměl problém přijmout dítě po ambulantním porodu. Odběr na NLS provedli v porodnici. Komunikace se zdravotníky byla vynikající. Žena je ráda, že odešla domů dřív, doma měla zajištěnou péči rodiny. Před porodem byla na kurzu v porodnici, kde rodila.

V srpnu 2018 zde žena porodila ve 42. tt své druhé dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství, žena chtěla odejít dříve za starším synem a do klidu domova. O jejím záměru mohli v porodnici vědět. Žena odešla 4 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Potvrzení od PLDD nevyžadovali a předali kartičku na NLS. Komunikace v porodnici byla ucházející. Žena je ráda, že odešla dříve. Odběr na NLS rodiče nechali udělat ve své nejbližší porodnici. Stávající pediatr neměl problém přijmout dítě po AP. Na doma měla žena zajištěnou péči dětské sestry.

Leden 2018. Ve 41. tt se zde narodilo zdravé děťátko zdravé druhorodičce (v noci – 21:00, s hmotností 2,86 kg) Porod byl zcela v režii rodičky a miminka. Rodina se rozhodla pro ambulantním porod, aby byli jako rodina pohromadě a v klidu domova. Odcházeli 12 hodin po porodu na reverz. Zdravotníci nevěděli o záměru rodiny před porodem, přesto s reverzem a dokumentací byli hotovi do hodiny od požádání o odchod. Novorozenecký laboratorní screening provedlo novorozenecké oddělení v Chomutově (pozor na sestru, která ho provádí, měla neprofesionální poznámky vůči rodině). Rodina si dřívější odchod pochvalovala, stejně tak i přístup zdravotníků. Rodinný pediatr o záměru rodit ambulantně nevěděl, ale nebránilo mu to dítě registrovat a přijmout do péče. V porodnici se ptali na kontakt na pediatra, rodina ho předala. V domácím prostředí je navštívil.

2017

Listopad 2017. Zdravá druhorodička zde přivedla na svět dítě v 39. tt. Požádala o odchod na reverz, který jí byl přinesen do 3 hodin. Opouštěli tak porodnici 10 hodin od porodu. Rodička nenachází na setrvání v porodnici pro ni ani dítě nic prospěšného. A navíc ji doma čekalo starší dítě. Kartičku na provedení novorozeneckého laboratorního screeningu dostala v porodnici a test provedl jejich rodinný pediatr, který neměl problém přijmout novorozence do své péče. Při propouštění z porodnice po ambulantním porodu stačil personálu kontakt na pediatra. Rodička byla s okolnostmi při propouštění velmi spokojená.

V říjnu 2017 zde žena porodila ve 41. tt své druhé dítě. Měla adenom na hypofýze, jinak se jednalo o bezproblémové těhotenství. Domů chtěla odejít dříve kvůli staršímu, kojenému dítěti. O jejím záměru v porodnici předem věděli, žena odcházela 12 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Odběr na NLS provedl registrující PLDD, který měl také k dispozici kartičky. Komunikace v porodnici byla vynikající. Žena měla problém se stávajícím PLDD, hledala proto nového, v porodnici stačilo jméno a kontakt na něj. Žena je ráda, že odešla domů dřív.