Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V říjnu 2019 zde ve 42. tt porodila žena s pozitivním testem na streptokoka B (GBS) své třetí dítě, oba v pořádku. Zdravotníci nevěděli o jejím rozhodnutí odejít dříve, vystavovali reverz pouze na dítě, to jim zabralo 30 minut, odchod celkem po 4 hodinách od porodu. Na NLS screening se rodiče s dítětem vraceli do porodnice. Současný pediatr nevěděl o ambulantním porodu, ale neměl problém přijmout dítě. Poporodní péči zajišťovala rodina. „Ambulantní porod byl nejlepší rozhodnutí.“

V říjnu 2019 zde své dítě porodila ve 39. tt druhorodička, rozdílný Rh faktor rodičů. Zdravotníci nevěděli o záměru ženy odejít dřív, reverz vystavili do 4 hodin, odchod 30 hodin po porodu, žena chtěla klid domova se starší dcerou, na oddělení jí stále někdo rušil. Na NLS screening se rodiče s dítětem vraceli do porodnice. Současný PLDD nevěděl o ambulantním porodu a nedělal problémy s přijetím dítěte. Poporodní péči zajišťovala rodina.

V říjnu 2019 zde prvorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byly žena s dítětem v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli domácímu prostředí, podpoře rodiny a péči soukromé PA.  O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena neměla problém najít pediatra, který převezme dítě po AP. Před porodem absolvovala kurz Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni po porodu pečovala rodina, soukromá PA a dula, o dítě pediatr.

V květnu 2019 zde druhorodička ve 37. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpěla nedostatkem železa, jinak bylo těhotenství normální. Po porodu byli matka i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dřív za starším dítětem, kvůli odpočinku a lepší stravě. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 53 hodin po porodu bez podpisu reverzů. Odběr pro NLS byl proveden ještě před odchodem. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena využila Rukověť AP, na doma měla zajištěnou péči pediatra a duly. Je ráda, že odešla domů dřív.

V dubnu 2019 zde zdravá druhorodička porodila ve 41. tt zdravé dítě. V anamnéze byla uvedena těhotenská cukrovka. Ačkoli zdravotníci nevěděli o AP, tak nebyl problém, připravit reverz pro dítě jim trvalo 3 hodiny, rodička s dítětem odcházeli 26 hodin po porodu. Na NLS screening se vraceli do porodnice. Stávající AP neměl problém s přijetím dítěte po AP, v porodnici potvrzení od PLDD nepožadovali. Žena si ambulantní porod velmi chválí.

V březnu 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto bezproblémové těhotenství, po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli starší dceři, klidu a pohodě domova. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 26 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 5 a více hodin. Na odběr pro NLS se vrátili později do porodnice. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V březnu 2019 zde žena ve 40. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství, jen jednou byl detekován cukr v moči. Dřív žena chtěla odejít hlavně do klidu, svého režimu a za starším dítětem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 26 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 4 hodiny. Na odběr pro NLS se rodiče vraceli do porodnice. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale problém s ním neměl. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

2018

V prosinci 2018 zde žena porodila ve 42. tt své druhé dítě. Žena měla vysoký krevní tlak, jinak bylo těhotenství bez problémů. Žena chtěla odejít dříve, aby byla rodina spolu. O jejím záměru v porodnici věděli předem. Odcházela 8 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na odběr pro NLS má doma a odběr provede žena sama. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Pediatra shánět žena nebude. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

V listopadu 2018 zde žena ve 41. tt porodila své druhé dítě. Žena měla vysoký krevní tlak, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Odejít dříve chtěla kvůli pohodlí domova. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 24 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 0,5 hodiny. Kartičku pro odběr NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nepožadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

V říjnu 2018 zde žena porodila ve 41. tt své druhé dítě. První porod ženy byl sekcí, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Domů chtěla žena odejít dříve především kvůli klidu a pohodě a také za svým starším dítětem. O jejím záměru v nemocnici předem věděli, odcházela 48 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl připraven předem na dohodnutý den propuštění a byl pouze pro ženu kvůli jejím zdravotním potížím a podané medikaci, dítě bylo propuštěno bez problémů. Odběr na NLS byl proveden ještě v porodnici před odchodem. Komunikace v nemocnici byla ucházející, nepožadovali potvrzení od PLDD, stačilo jméno a kontakt na něj. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla domů dříve, na doma měla zajištěnou péči rodiny a zkušené kamarádky.

V září 2018 zde žena ve 40. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla odejít žena dříve, aby byla pohromadě s rodinou, nestresovala se s kojením a vážením. O jejím záměru v porodnici předem věděli, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který přinesli za ½ hodiny. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim předat kontakt na PLDD, na odběr pro NLS se tam rodiče vraceli. Dosavadní pediatr neměl problém dítě po AP přijmout. Žena je ráda, že odešla domů dřív. Po porodu měla na doma zajištěnou péči rodiny.

Srpen 2018. Zdravé druhorodičce se ve 40. tt narodilo zdravé dítě. Předchozí porod problematický. Motivací byla touha být doma s rodinou a vlastní režim. Odešla po 18 hodinách, reverz podepsala ráno po porodu. NLS byl dohodnut u dosavadního PLDD, který neměl problém přijmout dítě po AP. Potvrzení o PLDD porodnice nevyžadovala. Komunikace se zdravotníky v porodnici byla vynikající, rodička byla s AP velmi spokojená. „PA aj s lekárom boli úžasní, nič nerobili bez opýtania, o všetkom ma informovali a splnili všetko do bodky.“

Červenec 2018. V červenci zde žena porodila ve 38. tt své druhé dítě. Rh faktor matky a otce dítěte byl odlišný, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív kvůli klidu domova, porodnice o tomto jejím záměru předem nevěděla. Odešla 30 hodin od porodu po podepsání reverzu, který byl dodán do 1 hodiny. Na odběr NLS se do porodnice vrátili. Komunikace v porodnici byla výborná, žena je ráda, že odešla domů dříve. Potvrzení od PLDD nebylo vyžadováno, ten neměl problém dítě po ambulantním porodu přijmout. Po porodu ji doma navštívila soukromá i nemocniční PA.

Červen 2018. Zdravá žena zde porodila své třetí dítě v 41. tt. Motivace pro ambulantní porod: Chtěla jsem ,,to vše” nové, spojené s dalším členem, sžívání, prožít v okruhu svých blízkých. Zdravotníci o plánu odejít dříve před porodem kromě porodní asistentky nevěděli. Maminka s dítětem odešla 7 hodin po porodu, podepsala reverz, který přinesli ihned. V porodnici jim nabídli udělání NLS po opětovném návratu do porodnice, ale rodiče s díky odmítli, jelikož jejich pediatr ordinuje blíže jejich domovu. Komunikace mezi maminkou a zdravotníky byla skvělá a žena byla velmi spokojená, že mohli záhy odejít domů. Snadno našla pro dítě pediatra, který rád přijal dítě po AP a v porodnici nevyžadovali potvrzení a ani se na pediatra neptali. V domácím prostředí navštívil rodinu pediatr. „Byl to opravdu nádherný porod – plný emocí, respektu, splněných přání. Porod s tak moc sladkou tečkou na konci. Tímto děkuji paní Evě Hladišové (nemocniční PA) – andělu na zemi, který mi splnil můj porodní sen. Který mě povzbudil v myšlence, že každou práci lze konat s láskou, respektem a byť lidí, pro které je jejich práce posláním ubývá a je jich hrstka, bylo mi ctí najít tuto jehlu v kupce sena.“

Květen 2018. Druhorodička zde přivedla v 40. tt na své dítě. Oba zdraví. Rodiče si zvolili možnost odejít předčasně už před porodem, protože chtěli být brzo jako rodina pohromadě. Personál porodnice o ambulantním porodu věděl předem, a jakmile rodiče požádali, přinesli jim reverz a tak odcházeli 12 hodin od porodu domů. Odběr krve na NLS jim provedli v porodnici, kam se po dohodě vrátili. Rodiče si velmi pochvalovali to, že tentokrát mohli být brzo doma spolu a kdyby bylo nějaké příště, určitě by ambulantní porod opět zvažovali. Rodinný PLDD přijal novorozence bez potíží, i když neměl zdání, že bude mladší 72 hodin. V porodnici se ptali jméno PLDD a jeho kontaktní údaje. V domácím prostředí se o matku a dítě postarala vlastní rodina a navštívil je pediatr. Žena se na porod připravovala u Michaely Kalusové – Jemné zrození – Hypnoporod. Žena dodává: Bezproblémový porod do vody, bonding, vetšinou příjemný a vstřícný personál. Všichni akceptovali náš ambulantní porod. Doma je doma.

Duben 2018. Druhorodička zde přivedla na svět svoje miminko v 39. tt. Oba zdraví. O ambulantní porod požádala po porodu, protože si přála první hodiny s miminkem v domácím prostředí a klidu. Reverz jim byl donesen 2 hodin od požádání a tak odcházeli 9 hodin od porodu domů. Před odchodem se domluvili na odběru krve na NLS tak, že se vraceli s miminkem zpátky na ambulantní odběr do porodnice. Žena si pochvalovala dřívější odchod domů. Průběh odchodu by mohl být lepší, ale taky dobrý. Dosavadní pediatr v místě bydliště neměl problém přijmout do péče čerstvé miminko. V porodnici si na něj vzali kontakt. Ten je doma také navštívil. Žena se na porod připravovala na kurzu Anny Kohutové.

Duben 2018. Zdravé prvorodičce se zde narodilo v 41. tt narodilo zdravé dítě. Ženina motivace pro ambulantní porod: rodiče plánovali domácí porod, ale jejich PA nemohla přijít, tak odjeli do porodnice. Doma chtěli být co nejdříve, protože chtěli být všichni pohromadě. Před porodem rodiče obeznámili zdravotníky se svých záměrem předčasně odejít, odcházeli spolu na reverz po 4 hodinách od porodu. Kartičku na NLS v porodnici nedostali, odběr krve miminku provedl registrující pediatr. Žena měla výhrady s průběhem ambulantního porodu, ale jinak je ráda, že odešla předčasně. Rodinný pediatr nevěděl o záměru odejít předčasně nevěděl, ale novorozence bez okolků registroval. Porodnice se pouze dotazovala na kontaktní údaje pediatra. Snadno našla pro dítě pediatra, který rád přijal dítě po AP a v porodnici se ptali pouze na jeho kontaktní údaje. Rodiče se připravovali před porodem individuálně na domácí porod.

Duben 2018. Druhorodička zde porodila v 40. tt své dítě. Oba byli zdraví. Žena toužila po ambulantním porodu proto, že chtěla být zároveň po porodu se svým starším dítětem. Oznámila již před porodem zdravotníkům, že by chtěla s dítětem odejít předčasně. Odcházeli na reverz po 24 hodinách, který byl promptně donesen k podpisu. V porodnici se domluvili na provedení odběru krve z patičky (NLS) – na tento test se vraceli do porodnice. Ženě velmi vyhovovalo, že mohla odejít dříve s dítětem domů, moc si to pochvaluje a stejně tak i chování pečujících osob v porodnici. Dosavadní pediatr v obvodě přijal čerstvého novorozence – v porodnici zanechala na něj spojení. V domácím prostředí ženu a dítě navštívila a své služby poskytla komunitní porodní asistentka.

Duben 2018. Zdravá druhorodička porodila ve 42. tt zdravé miminko. Motivace pro ambulantní porod: Chtěla jsem být v domácím klidném prostředí, užívat si miminka a nepodřizovat se nemocničnímu režimu. Zdravotníci o plánu odejít dříve předem věděli. Maminka odešla 2 hodin po porodu, podepsala reverz, který přinesli za půl hodiny. Kvůli odběru z patičky (NLS) se vraceli ambulantně do porodnice. Komunikace mezi maminkou a zdravotníky byla poměrně v pořádku a žena byla velmi spokojená, že mohli záhy odejít domů. Snadno našla pro dítě pediatra, který rád přijal dítě po AP a v porodnici se ptali pouze na jeho kontaktní údaje.

Březen 2018. Na svět tu přišlo v 40. tt zdravé miminko, které se narodilo ženě, pro níž to byl druhý porod. Touha po rodině, která bude celá pohromadě ji přivedla na myšlenku na ambulantní porod. Tuto myšlenku sdělila ošetřujícímu personálu již před porodem. Žena byla poměrně spokojená s průběhem propouštění na reverz. Odcházeli spolu již 5 hodin po porodu. V porodnici se také domluvili, že se s miminkem vrátí na odběr krve z patičky (NLS). Dosavadní pediatr neměl problém přijmout čerstvé miminko do své péče a v porodnici se ptali pouze na jeho kontaktní údaje. Domů si pozvali pediatra a laktační poradkyni.

2017

Srpen 2017. Zdravá tercipara zde porodila zdravé dítě. Domů chtěla kvůli dvěma starším dětem a nemožnosti hlídání zároveň jí vadil ruch na šestinedělí. Lékaře předem neinformovala, potvrzení od PLDD nepožadovali, vystavit reverz jim trvalo hodinu. Maminka odcházela 11 hodin po porodu domů, poporodní péči neměla zajištěnou. Povedený ambulantní porod hodnotí pozitivně.

V dubnu 2017 zde druhorodička ve 41. tt porodila zdravé dítě. Žena měla těhotenskou cukrovku a anémii, jinak bylo těhotenství bez komplikací. Po porodu byla žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dřív za starším kojeným dítětem a proto, že doma si lépe odpočine. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 6 hodin po porodu po podpisu reverzů za sebe. Negativní reverz pro dítě nebyl dodán. Odběr pro NLS byl proveden ještě před odchodem z porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, nevyžadovali potvrzení od PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny.